Kommunistisk Politik Digital 8 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 8 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 14-15/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Enhed og Kamp er APK’s politiske og teoretiske magasin. Det er fuldt af politiske vitaminer til dagens klassekamp

Flot startskud på den økonomiske indsamling til de kommunistiske medier
Startskuddet er gået til APK’s økonomiske indsamling for de kommunistiske medier. Og det er ekstra vigtigt i den særdeles skærpede situation i klassekampen med krigspropaganda og krigsoprustning. APK i København havde inviteret til en aften med lækker mad, politisk diskussion, digtoplæsning, fællessang – og skød hermed indsamlingen i gang.

STEM NEJ d. 1. JUNI! Bevar forsvarsforbeholdet!
EU er en imperialistisk stormagt, der er i fuld gang med at opbygge et unionsmilitærlad os svare med et stort NEJ d. 1. juni!

STOP IMPERIALISTERNES KRIG! – NEJ TIL OPRUSTNING –
STEM NEJ 1. JUNI

Mere end 100 tillidsfolk og fagligt aktive: Stem NEJ – Bevar forsvarsforbeholdet!
Tillidsfolk og fagligt aktive fra en række fagforeninger tager kraftigt afstand fra oprustning og en EU-hær, der kan rykke ud i verden og deltage i krige og vender sig mod at afgive retten til selv at bestemme forsvarspolitiken. Derfor siger de nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet og opfordrer til at  stemme NEJ ved folkeafstemingen den 1. juni konkluderes i denne udtalelse, der tidligere har været bragt i avisen.dk

Modstanden er aktiv: NATO ud af Norden!
NATO’s krigspolitik, og dens faktiske rolle som medansvarlig for og deltager i krigen mod Ukraine, bliver med hård hånd holdt ude af mediebilledet. Det samme bliver diskussionen af faren ved NATO-landenes enorme oprustning til forberedelse af nye krige og risikoen for et imperialistisk opgør på verdensplan. Men NATO-modstanden lever og er aktiv i de nordiske lande. Dette vil bl.a. blive markeret d. 7. maj med en fælles nordisk aktionsdag: NATO ud af Norden!

Hvad er EU – hvorfor UD af EU?
EU er en overnational stat, hvor målet, altid har været at danne Europas Forenede stater økonomisk, politisk og med eget militær. Stadigt mere er gennem årene blevet blevet lagt ind under EU’s kontrol, og altid på de store monopolers betingelser. Derfor siger APK, at spørgsmålet om EU er et klassespørgsmål – det er 100% i arbejderklassens interesse at forlade EU – og helt aktuelt må vi samle til et kæmpe NEJ til at opgive forsvarsforbeholdet. Vi skal ikke med i EU’s hær og ikke finansiere den. Stem Nej d. 1. juni!

Stem NEJ 1. juni!
Her kan man finde artikler fra APKs netavis KPnet og APK’s politiske og teoretiske magasin Enhed og Kamp. Klik på et tag og få et udvalg af artikler om EU. Om EU-modstand, om EU’s betydning – om kampen for at komme Ud af EU. Med argumenter for et NEJ d. 1. juni.

 

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Nej til uddannelsesgæld – For en SU man kan leve af
En central pointe i uddannelsesudspillet fra regeringens reformkommission, handler om afskaffelse af SU under de længere universitetsuddannelser. Ingen kan jo overleve ud af ingenting, så til de unge der ikke bor hjemme eller har en rig familie, er der et tilbud om at de kan finansiere dagen og vejen under deres uddannelse ved at stifte ekstra gæld!

Nej til forskelsbehandling og udnyttelse af flygtninge
Politikere, erhvervsfolk og fagtoppen satte i begyndelsen af denne uge hinanden stævne for at rafle om de ukrainske krigsflygtninge og deres arbejdskraft, mens de selv indtog en god frokost på Hotel Radisson i København. På mødet diskuterede man ideer til hvordan processen med at udnytte den nye arbejdsstyrke, kan accelereres, ideer der omhandler systematisk registrering af uddannelse og erhvervserfaring, samt deltagelse i de berygtede integrationsgrunduddannelser, der primært består i at agere gratis arbejdskraft, og lære at sige: tak chef det skal jeg nok.

Vores pensionspenge skal ikke investeres i krig!
Med krigen i Ukraine udnyttes situationen på det groveste til at blåstemple alt der hører krig og oprustning til. Nu vil en samlet pensionsbranche kaste vores penge ind i dansk militær og krigsoprustning. Det skal ske gennem offentlig-privat samarbejde om drift af militæret og fælles investeringer i våbenindkøb.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Det er på tide at tage vores land tilbage fra krigsindustrien!
War Industry Resisters Network inviterer til aktionsuge i USA den 17.-24. april i protest mod krigsindustriens dominans og kontrol over amerikansk udenrigspolitik og økonomi. Krigsproduktionen skal konverteres til nyttig produktion. Pentagons budgetter skal nedsættes til gavn for og af hensyn til menneskene, jorden, freden og fremtiden.

Græske arbejdere nægter at transportere amerikanske våben
Aktuel artikel fra den tyske online avis Arbeit Zukunft om modstand mod transport af krigsmagernes våben – her i Grækenland – en modstand som også kan være til inspiration i Danmark mod danske krigsleverancer og mod planen om amerikanske baser og materiel i Danmark

Sri Lanka: Oprør mod korrupt regering
Kampen mod Sri Lankas korrupte magthavere er de seneste uger taget til i styrke. Protesterne er udløst af mangel på brændstof, der har ført til en desperat situation for den fattige del af befolkningen. Uden brændstof står de uden strøm, vand eller transport. Årsagen er, at regeringen har tømt valutabeholdningen, og har misligholdt afdrag på udenlandske lån, så ingen lande vil give kredit på almindelige vilkår. Protesterne blev i første omgang mødt med politivold og undtagelsestilstand. Det fik kun vreden til at vokse, og demonstranterne har de seneste dage slået lejr ved præsidentboligen og kræver regeringens afgang.

Sort slaveri og den kapitalistiske produktionsmåde
Kapitalismen blev født og udviklet med grusom vold. En af metoderne til ophobning af kapital er slaveriet af de afrikanske folk. I dag fortsætter racismen som et middel til kapitalistisk dominans over arbejderne. Men sorte mennesker har aldrig underkastet sig eller accepteret slaveri og racisme. Og kampen fortsætter.

Strømoprøret – Et råb om planøkonomi
El-prisernes himmelflugt har i Norge ført til store protester med krav om national kontrol og politisk styring af el-prisen, nærmere bestemt i form af en maksimalpris. I flere årtier har planøkonomi været et fyord og propagandaen for ’den frie markedsøkonomi’ enerådende. El- og strømpriskrisen åbner for ny erkendelse og folk vil gerne tilbage til den gang elektricitetsværket, kommunen eller Pristilsynet fastsatte, hvad der var en rimeligt tillægsafgift på kostprisen, så folk kunne holde varmen uden at ende på socialen.

I tidsrummet fra den anden verdenskrigs begyndelse den 1. september 1939 og indtil den tyske besættelse af Danmark sænkede tyske u-både et stort antal skibe, der tydeligt var mærket med nationalitetsflag, og som med tysk tilladelse sejlede på Nordsøen. Det gjaldt også skibe fra det officielt neutrale Danmark, hvor 362 søfolk og passagerer ombord i danske skibe blev berøvet livet til søs – læs myrdet, de fleste ved uvarslet torpedering,

Hemmelig tysk-dansk militærpagt
Det nazistiske Hitler-Tysklands formål med at besætte Danmark og Norge i 1940 var først og fremmest at sikre flanken og angrebsvejen i den planlagte krig imod dødsfjenden Sovjetunionen og »kommunismen« Danmark blev i virkeligheden kun taget med, fordi det lå på vejen til Norge og desuden blev anset for et velkomment spisekammer og ferieland. Regeringen og kongen bød befolkningen at opretholde lov og orden og behandle de grønne gæster som venner. Det intime samarbejde med nazismen og dens krigspolitik var ikke af ny dato. Danmark havde selv stukket hovedet i løvens gab ved at indgå bl.a. en hemmelig militærpagt med tyskerne. Det var modstandsfolkene, som væltede hele dette politiske spil.

Pjecer om EU-militær og krigsalliancen NATO – udgivet af Arbejderpartiet Kommunisterne
Samling af digitale pjecer (PDF), med artikler og oplæg om EU’s militær og krigsalliancen NATO
Nej til monopolernes EU-stat (2015)
Danmarks og EU’s militærstrategi (2013)
Danmark ud af NATO – Udvalgte tekster ved 70-året for NATOs oprettelse (2019)
Ud af EU (2014)

KPnet Blogs

Den aktuelle kamp for ungdommen
Ungdommen i dag står over for kapitalismens sidste åndedrag.
På alle ledder og kanter er kapitalismen i frit fald, dette ser vi gennem gentagne kriser som har varige men for det samfund den dominere.

Hvornår erkender Vesten sit ansvar?
Det er ganske vist. Det russiske militær med Putin i spidsen står bag massakren i Butja, selv om den alene imødekommer Kiev-regimets ønsker om yderligere militær støtte og nye sanktioner mod Rusland.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne