Hvad er EU – hvorfor UD af EU?

EU er en overnational stat, hvor målet, altid har været at danne Europas Forenede stater økonomisk, politisk og med eget militær. Stadigt mere er gennem årene blevet blevet lagt ind under EU’s kontrol, og altid på de store monopolers betingelser. Derfor siger APK, at spørgsmålet om EU er et klassespørgsmål – det er 100% i arbejderklassens interesse at forlade EU – og helt aktuelt må vi samle til et kæmpe NEJ til at opgive forsvarsforbeholdet. Vi skal ikke med i EU’s hær og ikke finansiere den. Stem Nej d. 1. juni!


Hvad er EU – hvorfor UD af EU?

EU’s formål er at sikre udbytningen af europæiske arbejdere og styre befolkningerne med størst mulig profit for arbejdsgiverne. Nu og her er der sat turbo på opbygning af et fælles militær og et kæmpe boost for våbenindustrien. En udvikling der længe har været i gang, men nu skal op på et helt nyt niveau.

På trods af de mange forskelligheder og modsætninger i EU er det unionens love der styrer alle afgørende udviklinger ud fra pejlemærket: hvad er bedst for de store virksomheder. Også udenrigspolitisk handler EU nu som en unionsstat, som en imperialistisk magt. Dvs at den militære del nu skal aktiveres fuldt ud, i princippet ifht at sikre økonomiske interesser over hele verden.

EU udvider sin militære indblanding i andre lande, mens et EU-politi skal holde styr på arbejdernes og ungdommens demonstrationer og kampe.

EU samarbejder allerede tæt med NATO om oprustning og om at gøre Europa krigsparat. Veje, jernbaner, broer – det hele finpudses til troppe- og våbentransport. Men EU vil have sin egen militære kampkraft. I samarbejde med USA og NATO, men også som en konkurrent i opdelingen af verden.

Alle siderne af EU som en overnational stat blev skrevet ind i EU’s grundlov med Lissabon traktaten – som vi i Danmark stemte i realiteten NEJ til, da vi stemte Nej til Maastricht-traktaten. Den endelige traktat fik vi aldrig lov at stemme om, vi blev spist af med EU-forbeholdene, og det blev foregøglet os, at de var et sikkert bolværk mod at vi blev trukket ind i udviklingen af unionsstaten – med egen hær, politi og retspolitik.

Mette Frederiksens regering er klar over, at EU nu står overfor et nyt stort skridt, hvor den militære del i EU vil blive udfoldet. Så nu må Danmark med, på trods af alle løfter. Og krigen i Ukraine var den chance der åbnede sig for et hurtigt ryk. Regeringen håber, at hele situationen af krigsophidselse og frygt der er arbejdet op skal kunne sparke døren ind til vores accept af unionen.

EU’s fælles marked

Det fælles marked, for varer og tjenesteydelser betyder, at EU sætter reglerne, så alt bliver markedsgjort. Den offentlige sektor privatiseres, vores livsgrundlag i form af adgang til vand, el, varme osv bliver lagt under privat styring som et profitområde. Mens varen arbejdskraft gøres så billig som muligt for arbejdsgiveren. Det betyder løndumping sat i system, hvor arbejdere fra lavtlønsområder bruges til at sikre kapitalen billig arbejdskraft. Også fastsættelse af arbejdernes lønninger er med beslutningen om en EU-mindsteløn blevet lagt direkte ind under EU’s styring – et angreb på arbejderklassens kollektive organisering i fagforeninger.

Når alt gøres til varer på et marked under EU-regler bliver alt der kan opfattes som forbedringer for arbejderklassen betragtet som konkurrenceforvridende. Medlemslandene kan ikke indføre bedre standarder eller krav til produktion, infrastruktur eller miljø. EU-retten vil dømme dem som ulovlige.

EU’s traktater gør arbejdsgiverpolitik til lov

EU’s traktater bygger på nyliberalismens principper og dikterer sparepolitik og krav om privatisering i den offentlige sektor. Herhjemme sat i system med bl.a. budgetloven.

Det betyder konsekvent tryk mod arbejderklassens og ungdommens levevilkår. Lavere løn, dårligere sundhed, indskrænkning af retten til dagpenge og pensioner, omsorg for børn og ældre. Menneskers liv bliver markedsgjort fra vugge til grav.

EU’s traktater, grundlag og mål bygger på at kapitalens interesser skal sikres. De er fastlagt én gang for alle og kan kun ændres ved enstemmighed mellem alle medlemslande, hvad der gør det umuligt at ’ændre EU indefra’. EU kan hverken gøres social, grøn eller rød, EU er kun til gavn for én klasse. Det kan læses i traktaterne og bekræftes hver dag af virkeligheden.

EU bliver aldrig arbejdernes og den almindelige befolknings union. International solidaritet er tværtimod at støtte hinandens kampe og svække kapitalen og kapitalens institutioner, at vi i hvert land går op imod EU og arbejder for udmeldelse og svækkelse af EU.

Stem NEJ d. 1. juni!

I 1992 stemte den danske befolkning NEJ til Maastricht-traktaten og dermed til unionsstaten. Men Nej’et blev manipulseret til et ja ved at indføre 4 undtagelser fra kernepunkter i traktaten:
Fælles militær
Fælles retspolitik
Fælles mønt og finanspolitik
Fælles unionsborgerskab

Som sagt var det et nationalt forræderi, der skulle bane vejen for unionen og foregøgle os, at EU’s udvikling kunne gå uden om Danmark.

Nu vil regeringen tage det næste skridt med endnu et nationalt forræderi og fjerne forsvarsforbeholdet, der er en barriere for at danske regeringer kan give fuldt og helt los for dansk deltagelse i opbygningen af det militære EU.

Regeringen spiller højt spil og satser på, at situationen kan manipulere et ja frem. Men de føler sig så usikre på ja’et, at de også har følt sig nødsaget til at fifle med formuleringen af afstemningsteksten. Nu har regeringen set sig nødsaget til at ændre teksten. Men manipulationen er ikke væk, den bliver fastholdt.

Fra at skrive:
“Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?”

Hedder det nu:
“Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?”.

Der skrives stadig ”europæisk samarbejde” – ikke EU’s ’sikkerhed og forsvar’.

Men EU er ikke Europa. EU er en unionsdannelse der kan afskaffes. Europa er navnet på en verdensdel bestående af nationalstater.

Vil vi sige nej til EU-hær og militarisering og derfor beholde forsvarsforbeholdet. Det er det afstemningen drejer sig om.

Modstanden mod alt det EU står for og betyder for dagligdagen og levevilkårene og modstanden mod EU som stormagt og med egen EU-hær er stor. Med oplysning og mobilisering kan det blive et lige så klart NEJ som ved Danmarks tidligere EU-afstemninger. Det er det regeringen frygter.

Vi må sætte hælene i hver gang EU tromler frem og indtager nye områder i deres fremadskriden mod unionsstaten. Og vi må styrke kampen for at komme helt ud af monopolernes forenede stater, EU. EU kan aldrig blive progressivt, kan aldrig blive rødt, grønt eller fredsskabende. Det er og bliver monopolernes sammenslutning, der vil bestemme alt i vores liv ud fra kapitalens interesser.

Stem NEJ 1. juni

Bevar forsvarsforbeholdet

NEJ til EU-hær – NEJ til EU-staten

Nej til mere EU

Ja til selvstændighed

Danmark ud af EU

Læs også

STEM NEJ d. 1. JUNI! Bevar forsvarsforbeholdet!

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater