Vores pensionspenge skal ikke investeres i krig!

Med krigen i Ukraine udnyttes situationen på det groveste til at blåstemple alt der hører krig og oprustning til. Nu vil en samlet pensionsbranche kaste vores penge ind i dansk militær og krigsoprustning. Det skal ske gennem offentlig-privat samarbejde om drift af militæret og fælles investeringer i våbenindkøb.

Tid til Fred og Fredsvagten ved Christiansborg aktionerer i 2018 mod våbenindustriens årlige konference for ‘Defence og Aerospace’

Den samlede pensionsbranche har besluttet, at lægge op til et offentlig-privat samarbejde, der vil kaste vores arbejdsmarkedspensioner ind i militær oprustning gennem tilførsel af penge til statens militære del.

I første omgang foreslår man, at opkøbe og drive militærets kaserner, evt bygge nye. På længere sigt også kaste penge ind i investering i våben, som f.eks. nye kampfly. Man forsøger at gøre det mere tilforladeligt end direkte at sende penge til Terma eller de andre våbenproducenter. Men på bundlinjen er der ingen forskel.

På den måde håber de at undgå modstand fra alle de der indtil nu har modsat sig at deres opsparede penge gik til våben og krig.

Branchen øjner en gylden profitmulighed, men forsøger at dække sig ind under ’hensynet til velfærd’. For hvor skal pengene komme fra, når det ny forsvarsforlig skruer op for militæret med 18 milliarder om året? Deres investering skal angiveligt ”skabe råderum i dansk økonomi”, så vi kan undgå at betale med kommende sociale nedskæringer. Igen ren manipulation og spekulation i denne meget reelle bekymring.

”Pensionsselskaberne erklærer sig også klar til at opkøbe statsobligationer, der måtte blive udstedt i forbindelse med en fremtidig gældsfinansiering….og til ”sikkerheds- og fredsunderstøttende investeringer i for eksempel kritisk it- og teleinfrastruktur samt energiforsyningssikkerhed”, skriver Berlingske.

Kent Damsgaard, administrerende direktør i paraplyorganisationen Forsikring og Pension udtaler videre:

”Mener et bredt politisk flertal, at der er behov for at investere i fly eller energiinfrastruktur for at sikre dansk og europæisk sikkerhed, er det vigtigt for os som branche at sende det signal, at vi er klar til at diskutere den slags investeringer.”

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht svarer pensionsbranchen:

”Jeg vi absolut ikke afvise noget i den situation, vi står i, hvor vi de kommende år skal investere milliarder i dansk forsvar. Vi tager gerne dialogen.”

Hans eneste bekymring lader til at være hensynet til at undgå konkurrenceforvridning for den private sektor:
” »en oplagt faldgrube« kan være, at staten i udgangspunktet typisk vil kunne finansiere den type investeringer billigere end det private marked.”

Der er over alt en stærk manipulation i gang for at vende op og ned på arbejderklassens og befolkningens holdning til oprustning og krig, at tilvænne os til ”den ny normal”. Men ligesom det aldrig kan blive fredsbevarende at kaste benzin på bålet ved at sende våben til en igangværende krig, at skrue militærbudgetterne op eller kaste Danmark ind i EU’s militære opbygning bliver det heller aldrig ”etisk forsvarligt” at investere i død og ødelæggelse, som krigens kræfter presser på for. Skærpet oprustning af NATO skærper risikoen for en kommende storkrig.

NATO og Danmark opruster for at tage våbnene i brug – ikke for fred.
Hverken vores skattepenge eller vores pensionspenge skal bruges til krig!

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne