STEM NEJ d. 1. JUNI! Bevar forsvarsforbeholdet!

EU er en imperialistisk stormagt, der er i fuld gang med at opbygge et unionsmilitærlad os svare med et stort NEJ d. 1. juni!

Nej til EU-militær!

APK opfordrer alle til at sige nej til EU-hær, EU-militær, EU-kampgrupper, EU-fredsbevarende missioner – eller i hvilken som helst anden form EU’s militære magt og militære indblanding manifesterer sig.

EU’s militære del er allerede i funktion, både ved EU’s grænser og ude i verden – og den vil blive udvidet i hurtigt tempo.

– EU har netop besluttet at skabe en fælles udrykningsstyrke på 5000 mand, som skal kunne sættes ind på land, til vands og i luften.

– EU har allerede militære operationer i andre lande, steder hvor de sikrer sig økonomisk indflydelse, råstoffer, adgang til ressourcer – med voldelige metoder. EU’s 18 igangværende udenrigs missioner er i dag lokaliseret til Afrika, hvoraf seks er militære. Gennem en milliardfond under ”Den europæiske fredsfacilitet” er EU’s interessefelt for militær indblanding nu udvidet fra Afrika til hele verden. Det er indblanding for koloniinteresser, for danske virksomheder som Mærsk, for europæiske kapitalinteresser.

Vi ser hvordan EU nu reelt er i krig i Ukraine, sender våben, penge og frivillige, træner militæret.

Vi ser hvordan EU’s militær bevogter Fort Europas grænser – lader mennesker drukne i Middelhavet og anbringer dem bag pigtrådshegn i lejre, når de prøver at flygte fra konsekvenserne af imperialismens hærgen, fra krig og fattigdom.

I 2025 er det besluttet, at:

– EU har et sikkerhedsråd, der tager afgørelser om militære operationer.

– EU har en generalstab, der leder de militære missioner i praksis.

Sammen med NATO opruster EU Europa til krig. EU er en imperialistisk stormagt, der står last og brast med de europæiske monopolvirksomheder og som sætter magt bag deres interesser i en situation, hvor verden står midt i et opgør mellem konkurrerende stormagter. På sigt måske også i et opgør mellem EU og USA – europæiske monopoler mod amerikanske. Imperialisme fører til krig. Og det er krige vi som arbejdere eller befolkning absolut ingen interesse har i. Vi ser ind i en fremtid hvor det bare bliver værre og værre, hvis ikke vi siger STOP.

EU har allerede besluttet de nye strukturer – sit ”nye kompas” – så unionen kan beslutte samlet at gå i krig som imperialistisk stormagt – og have midlerne til det. Køreplanen er besluttet. Men vi kan sige NEJ og styrke kampen mod unionen og krigsplanerne!

Danmark får ikke vetoret

I det bestemmende EU-sikkerhedsråd der er på vej vil kun de store lande i praksis have vetoret. Man vil arbejde med en ’fleksibel beslutningstagning’, der skal sikre hurtige beslutninger. Og militære missioner vil kunne betales ud af et fælles budget, så beslutningen om at sætte penge i militære operationer ikke skal være en hindring i de enkelte lande. Hvis vi stemmer ja er det i Bruxelles det bliver besluttet om Danmark bliver deltager i EU’s missioner og krige. Og vi skal selvfølgelig betale til det fælles budget over skatten.

Vi vil ikke ”sidde med ved bordet”

At ”sidde med ved imperialisternes bord” er ikke i befolkningens interesse. 50 års medlemskab af EU har klart bevist, at et enkelt land og et lille land ikke kan ændre den tyske og franske industris og storfinans beslutninger. Vi ved også, at danske politikere villigt bøjer sig for EU’s beslutninger – også når de strider mod Danmarks og den danske arbejderklasses interesser.

Manipuleret afstemning

’Situationen er helt anderledes nu’ – derfor skal vi skrotte forbeholdet, siger regeringen. Men intet er ændret pga krigen. Arbejderklassen og befolkningen har ikke brug for mere militær, mere krigsophidselse eller nye konflikter og krige. Krigen i Ukraine er og bliver kun et påskud for regeringen for at slippe af med forsvarsforbeholdet. At gøre Danmark til et helt og fuldt medlem af unionsstaten, med fælles militær, retspolitik og fælles mønt er et længe næret ønske for alle EU-partierne.

Vi siger:

Ingen penge til EU’s hær – ingen støtte til våbenproducenterne!

EU har besluttet, at ”øge forsvarsudgifterne i væsentlig grad”. Det samme gælder støtten til de europæiske våbenproducenter, hvor EU allerede har et budget for støtte på mere end 59 milliarder kr. frem til 2027. Under krigen i Ukraine besluttede EU, for første gang som union at finansiere og levere dræbende våben til et land i krig. Et ja d. 1. juni vil blive dyrt på alle måder. Vi vil ikke betale EU’s krig!

JA til solidaritet på tværs af grænser – fælles kamp mod EU!

Vi er imod de imperialistiske militære alliancer som NATO og EU. Lad os afvise krigspolitikken i enhver form og påskud, afvise at støtte ”vores egen” imperialisme eller at følge en imperialistisk magt mod en anden.

Stem NEJ 1. juni – Bevar forsvarsforbeholdet!

Nej til EU militær!

Nej til EU-stat – ja til selvstændighed!

Danmark ud af EU!

 

Læs også
Hvad er EU – hvorfor UD af EU?

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater