Mere end 100 tillidsfolk og fagligt aktive: Stem NEJ – Bevar forsvarsforbeholdet!

Tillidsfolk og fagligt aktive fra en række fagforeninger tager kraftigt afstand fra oprustning og en EU-hær, der kan rykke ud i verden og deltage i krige og vender sig mod at afgive retten til selv at bestemme forsvarspolitiken. Derfor siger de nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet og opfordrer til at  stemme NEJ ved folkeafstemingen den 1. juni konkluderes i denne udtalelse, der tidligere har været bragt i avisen.dk

Nej til Europahær – Bevar forsvarsforbeholdet – Stem NEJ 1. juni!

Jan Andreasen, sektionsformand i Uddannelsesforbundet – på vegne af over 100 tillidsfolk og fagligt aktive

Debat: Træk vejret og overvej, om EU-hær og flere milliarder til militær virkelig er vejen frem. Fagbevægelsen bør kæmpe for fred og velfærd i stedet for oprustning.

Lizette Risgaard var hurtig på aftrækkeren, da hun for nylig bekendtgjorde, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker at fjerne Danmarks EU-forsvarsforbehold ved folkeafstemningen 1. juni. Alt for hurtig. Mange lønmodtagere i FH er mere end skeptiske over for den retning, EU bevæger sig i, og beslutningen var end ikke blevet diskuteret med FH’s medlemsorganisationer.

Vi – tillidsfolk og fagligt aktive fra en række forskellige fagforeninger – tager kraftigt afstand fra, at, FH-toppen uden debat vælger at støtte oprustning i form af en EU-hær, der kan rykke ud i verden og deltage i krige.

Det sker i en situation, hvor der mere end nogensinde er brug for at kæmpe for fred og nedrustning. Når stormagter slås, er det almindelige arbejdere, der bliver sendt ud for at slå hinanden ihjel. Derfor bør vi i fagbevægelsen arbejde for fred og omtanke i en tid med krigshysteri.

En ny forsvarsaftale fordobler Danmarks militærudgifter ved at bruge 18 milliarder EKSTRA om året på militær fremover. Et astronomisk beløb. Det er penge, der kunne være brugt til at sænke vores pensionsalder eller genskabe et rimeligt dagpengesystem.

Det bliver velfærden og de danske lønmodtagere, der kommer til at betale for oprustningen. Der var ikke råd til en fair løn til de offentligt ansatte og til alle dem, der arbejder på udbud for det offentlige – som sosu-assistenter, sygeplejersker, bygningsarbejdere og flextrafik-chauffører – men der blev lynhurtigt fundet nye milliarder til militæret.

FH burde kræve mere velfærd og ikke flere våben. EU-hær og oprustning styrker ikke Danmarks sikkerhed. Tværtimod er det med til at eskalere konflikter og øge usikkerheden og spændingsniveauet.

For hvad mon modparten gør, når vi tømmer fælleskassen og køber flere tanks, missiler og ubåde? Køber de så også flere? Og hvad er vores svar på det? Tror vi virkelig, at vi finder en fredeligere verden for enden ad den vej?

Et nyt våbenkapløb forstærker kun uligheden i et Europa, præget af millioner af working poor – arbejdende fattige. Og krige og konflikter næres af ulighed.

Fagbevægelsens opgave er at kæmpe mod ulighed og for en retfærdig fordeling af ressourcerne. Det tjener også kampen for freden bedst.

Vi skal derfor ikke afgive vores ret til selv at bestemme vores forsvarspolitik. Vi siger nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi vil arbejde for, at Danmark bliver et land, der taler med fredens stemme ude i verden.

Lizette Risgaard var alt for hurtig. Vi siger nej til at afskaffe forsvars-forbeholdet.

Medunderskrivere på debatindlægget:
Benny Allermand, opmåler beton/tagpap 3F BJMF København. Claus Ørskou, opmåler 3F TLB Aarhus, formand for Byggefagenes Samvirke Aarhus. Thorkil Jansen, formand 3F TLB Aarhus. Lasse Bertelsen, Holbæk, Bestyrelsesmedlem i Malernes Fagforening Storkøbenhavn. Tillidsrepræsentant Saniva og formand for Malernes Fællesklub Storkøbenhavn Peter N. Christensen, murer og medlem af bestyrelsen i Murersvendenes Brancheklub i København. Lars Lindgaard, murersvend København. Christian Nielsen, murersvend og ansat i Murersvendenes Stiftelse København Emil Olsen, murersvend og formand Murersvendenes Brancheklub Nordjylland Louis Jacobsen, murersvend, bestyrelsesmedlem Murersvendenes Brancheklub i København og 3F BJMF. Michael Hansen, Murersvend, bestyrelsesmedlem Murersvendenes Brancheklub København Tommy Christensen, mureropmåler 3F Holstebro Jan Andreasen, Sektionsformand i Uddannelsesforbundet Jakob Larsen, murersvend, 3F TLB Aarhus Jonas Brynnum, tømrersvend, 3F BJMF København Henrik Skavenborg, tømrer, 3F Aalborg Gert Klyver, murersvend, faglig sekretær 3F Esbjerg Walther Bardino, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub i København. Hans Martin Andersen, formand for Malernes Fagforening Midtjylland. Thomas Boldt, lokomotivfører Bjarne Jakobsen, murersvend, suppleant til bestyrelsen 3F Esbjerg Allan Bloksgaard, beton sjakbajs, bestyrelsesmedlem i byggegruppen 3F Aalborg Klaus Jensen, mureropmåler 3F Randers Fritz Thier, murersvend, medlem af afdelingsbestyrelsen 3F Aabenraa Karna Larsen, folkeskolelærer, medlem af DLF Ronni Andersen, murer, kasserer i Murersvendenes Brancheklub Nordjylland, 3F Aalborg Rune Thor Nielsen, 3F BJMF, formand Tagpaparbejdernes Brancheklub København Henning Møllegaard, murersvend 3F Esbjerg Lasse Eskildsen, anlægsstruktørlærling, bestyrelsesmedlem i Struktør, jord & betonarbejdernes landsbrancheklub Fundamentet Christian Skov Blixt, bygningsstruktør 3F BJMF Chastine Hald Pedersen, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub Nordsjælland, 3F Nordsjælland Øst Jens Petersen, stilladsarbejder 3F TLB Aarhus Bent Jessen, stilladsarbejder 3F Esbjerg Jakob Nerup, faglig konsulent og bestyrelsesmedlem HK Service Jan Hoby, næstformand i LFS København (Landsforeningen for Socialpædagoger) Jan Hedegaard Jensen, tømrer, bestyrelsesmedlem i byggegruppen i 3F Aalborg samt Snedker og Tømrernes Brancheklub Dan Jeppesen, formand for Byggegruppen i 3F Midtjylland Karen Sunds, bestyrelsesmedlem 3F-Djursland og formand for den grønne gruppe Bo Riis-Nielsen, tagdækker Trekantområdet, 3F Vejle Martin Arum, faglig sekretær byg & anlæg 3F Vestfyn Kim Olesen, stationsbetjent Lkf/A, tillidsmand Dansk Jernbaneforbund Dennis Jeppesen Ritzau, lokomotivfører S-tog, Arbejdsmiljørepræsentant Carl Hansen, tidligere tillidsrepræsentant ved DSB, nu i 3F og Dansk Jernbaneforbunds pensionistsektion Jesper Ettrup Rasmussen, formand Malernes Fagforening Nordjylland Jesper Netsov, betonopmåler 3F BJMF København Jonas Andersen, formand Murersvendenes Brancheklub København 3F BJMF samt næstformand Landsklubben for murere, stenhuggere og stukkatørsvende Bo Nielsen, betoner 3F BJMF Frank Saunte Kræmmer, murersvend, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Stiftelse København Lotte Klein, Bagsværd,VUC-lærer, medlem af hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet Per Nielsen, buschauffør, TR Vikingbus, Aarhus, rutekørsel Flemming Steen Jensen, bestyrelsesmedlem murerne 3F TLB Aarhus Peter Kleist Christiansen, havnearbejder, Esbjerg Carsten B. Hansen, formand Byggegruppen i 3F BJMF Tina Truelsen, København, pædagog og LFS TR Nanna Mikkelsen, København, pædagog og LFS TR Maria Porse, København, pædagog og LFS FTR Diana W R Jensen, København, medlem af LFS Hovedbestyrelse Sakse Andersen, Frederiksberg, medlem af LFS Hovedbestyrelse Bjørn Lind Lynge, København, medlem af LFS Hovedbestyrelse Jeppe Jensen, Helsingør, medlem at Ungdomsskolesektionens bestyrelse (Uddannelsesforbundet) Claus Reffstrup, København, medlem af forretningsudvalget i LFS Lars Hostrup Hansen, København, medlem af HK-Service Hovedstaden og TR Lisbeth Schmidt, Hellerup, medlem af HK Service Hovedstaden og TR Heidi Karnøe, faglig sekretær 3F Djursland Sinem Demir, tjener, bestyrelsesmedlem 3F København Hanne Hjort, medlem af Lyngby-Taarbæk Lærerforening, DLF kreds 22, tillidsrepræsentant på Geelsgårdskolen, Region Hovedstaden Jan Sylvest Andersen, faglig sekretær 3F TLB Aarhus Anette Jacobsen, TR og AMR Scandic Aalborg øst, 3F Aalborg PSHR gruppen Klaus Jensen, leder af A-kassen i 3F TLB Aarhus Morten Rasmussen, murer og næstformand i 3F TLB Aarhus Anders Carlslund Larsen, faglig sekretær 3F TLB Aarhus Bent Lyngsø, bestyrelsesmedlem byggegruppen 3F Aalborg og Murersvendenes Brancheklub Nordjylland Kenneth Andersen, elektriker i Aalborg, Medlem af El-forbundet Henrik Sachse, murer 3F Aalborg, bestyrelsesmedlem Murersvendenes Brancheklub Nordjylland Elias Olsen Haack, stukkatørsvend, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub i København Kim W Bilfeldt, isolatør, EU-ansvarlig i 3F BJMF Michael Adamsen, mureropmåler 3F Aalborg Christian Møller Nielsen, betoner 3F Aalborg og Betonklub Nord Lars Christian Nielsen, murer 3F Aalborg, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub Nordjylland Jakob Jespersen, stilladsarbejder Aarhus Morten Theilsborg, glarmestersvend 3F BJMF, næstformand i Glarmestrenes Landsbrancheklub Kim Lykkegaard, montør, TR og medlem af Metal Hovedstaden Rasmus Oddermose, Aalborg, faglig murer Vagn Ole Petersen, Aalborg, faglig betoner Ronni Andersen, indkøber, HK Grafisk Jakob Lindblom, konsulent, FOA Aarhus. Morten Ahrendt, bestyrelsesmedlem i Dansk El-forbund Københavns afdeling Hansjørn Tröster, arbejdsmiljørepræsentant, buschauffør Gorm Christiansen, formand for Faglige Seniorer Storkøbenhavn Katrine Fylking, formand Københavns Lærerforening Janne Riise Hansen, næstformand Københavns Lærerforening Jonathan Zacho Bruun, specialpædagog, cand. mag., bestyrelsesmedlem BUPL Nordjylland Nikolaj Christensen, jord- og betonarbejder, formand for Beton Klubben Århus Isabel Berg, næstformand for Ungdomsskolesektionen/Uddannelsesforbundet Allan Nissen, bestyrelsesmedlem, Aabenraa, Uddannelsesforbundet Michael Graversen, bestyrelsesmedlem, Aalborg, Uddannelsesforbundet Mirja Riddervold, TR Solrød, Uddannelsesforbundet Anette Jensen, TR Vordingborg, Uddannelsesforbundet Marianne F. Mortensen, DLF Albertslund Jan Hendriksen, faglig sekretær Metal Hovedstaden Lars Taeger, TR, medlem af Metal Hovedstaden Brian Basse Larsen, mureropmåler 3F TLB Aarhus Peter Schmidt Nielsen, mureropmåler 3F TLB Aarhus Simon Friis, murer, bestyrelsesmedlem 3F TLB Aarhus Magnus Plöen, murer, bestyrelsesmedlem murerklubben 3F TLB Aarhus 3F BJMF’s EU udvalg Hasse Grandjean, murer, suppleant Murersvendenes Brancheklub København 3F BJMF Silas Klein Jensen, murer, konsulent 3F byggegruppen Bolette Rose Jørgensen, møbelsnedker og formand i Snedker- og Nichefagenes Brancheklub i 3F BJMF Jonas Rud Solberg Jensen, tømrer, Skovlunde, Snedker-tømrernes arbejdsmiljøudvalg, 3F BJMF Villads Bang Pelle, tømrer, København, 3F BJMF Nicolai Schäfer, tømrer, bestyrelsesmedlem i Snedker- tømrernes Brancheklub I København. Alf Jakobsen, murer, 3F Bygningsarbejderne Fyn Keld Jensen, murersvend, 3F Vejle Rasmus Barfod, mureropmåler, 3F BJMF Kasper Damsgaard-Larsen, murer, bestyrelsesmedlem Byggegruppen 3F Vejle

 

Over 100 tillidsvalgte og fagligt aktive i debatindlæg: Bevar forsvarsforbeholdet – stem nej 1. juni


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne