Nej til forskelsbehandling og udnyttelse af flygtninge

Politikere, erhvervsfolk og fagtoppen satte i begyndelsen af denne uge hinanden stævne for at rafle om de ukrainske krigsflygtninge og deres arbejdskraft, mens de selv indtog en god frokost på Hotel Radisson i København. På mødet diskuterede man ideer til hvordan processen med at udnytte den nye arbejdsstyrke, kan accelereres, ideer der omhandler systematisk registrering af uddannelse og erhvervserfaring, samt deltagelse i de berygtede integrationsgrunduddannelser, der primært består i at agere gratis arbejdskraft, og lære at sige: tak chef det skal jeg nok.

Folketinget vedtog sidste uge en særlov der gav ukrainske krigsflygtninge ret til en midlertidig opholdstilladelse i Danmark, med alt hvad det medfølger, uden at de skal igennem en asylproces. Voksne er med det samme forpligtet til at arbejde og børnene skal i skole og dagtilbud.

Kommunerne er pålagt at få dette til at fungere så hurtigt som muligt, uden der er indgået aftaler om hverken minimumsnormeringer, ekstra tolke eller kvalificeret personale.

Ukrainerne har straks fået mulighed for at komme i gang med en integrationsgrunduddannelse, som kombinerer lønnet praktik på en virksomhed med undervisning. Men lønnen er altså ikke rigtig løn, og sprogundervisningen er håbløs fordi ideen er at man hurtigt skal oplæres til arbejde og ikke til samfundet. Integration er der således slet ikke tale om, tværtimod er den såkaldte målrettede sprogundervisning en klar forringelse fra tidligere, hvor migranter og flygtninge kunne bruge sprogundervisningen til at etablere et netværk i Danmark, og få sprog nok til at læse avis og agere som en del af samfundet.

Partnerskabet har også fokus på hurtig kompetenceafklaring og jobbank. Det vil sige at alle skal skrives op med deres uddannelser og erhvervserfaring, og så kan virksomhederne vælge hvem de gerne vil have.

Kommunerne vil ikke mindst gerne have rekrutteret nogen til social- og ældreområdet, og job hvor de åbenbart mener det ikke kræves at man kan kommunikere på dansk. Hvad der er helt i strid med virkeligheden.

Formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner Heino Knudsen siger glædestrålende:

– Vi er bekendt med, at der allerede er kommet ukrainere til Danmark, som har sundhedsfaglige kompetencer. Derfor er vi også opmærksomme på, at det ikke må blive godkendelser og kompetencevurderinger, som unødigt kommer til at forhale, at de kan tage arbejde i sundhedsvæsenet. Generelt er vi optagede af, at ukrainere med de rette kompetencer hurtigst muligt kan komme i spil til job, og at vi i regionerne kan tage et ansvar for integrationen af ukrainerne, som er kommet hertil.

Regeringen formulerer helt åbent en målsætning om at kommunerne skal sikre den korteste vej til det danske arbejdsmarked. Og skriver at det er opskriften på en ”meningsfuld tilværelse, hvor de samtidig bidrager til samfundet”. Det afgørende er at de hurtigt får sig et skattekort og en bankkonto, så kan vi få dem i gang… Og, tilføjer regeringen, det skal være på ”ordentlige vilkår”, mens der ikke står noget om overenskomstmæssig løn og arbejdsforhold.

Allerede inden krigen var der omkring 16.000 migrantarbejdere i Danmark fra Ukraine, der var flygtet fra arbejdsløshed og fattigdom. 3F har ført over 30 sager hvor det er afsløret at langt fra alle danske arbejdsgivere betaler ordentlig løn, eller overholder lovgivningen. Så at regeringen kaster flygtninge ud på arbejdsmarkedet uden de bliver givet rigtige rettigheder, og sprogkompetencer til at begå sig, er en åben ladeport for svindel og misbrug.

En sag i Flensborg viser, at vikarfirmaer og rekrutterings virksomheder, forsøgte at udnytte situationen. Aggressive jobagenter har blandt andet forsøgt at bilde flygtninge ind, at de ville blive sendt retur til det krigshærgede Ukraine, hvis de ikke hurtigt fandt arbejde.

Og vikarbureauer har forsøgt at presse ukrainske krigsflygtninge til at skrive under på kontrakter om arbejde til meget lav løn og meget dårlige vilkår.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne