Kommunistisk Politik Digital 5 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 5 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 8-9/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Stop krigen i Ukraine! – Stop imperialisternes krig!
Vi fordømmer Ruslands angreb på Ukraine – og vi fordømmer USA, NATO og EU’s krigsoffensiv og krigsophidselse!
– Vi vil ikke betale de herskende klassers krig! – HVAD KAN VI GØRE? Enhver krigsbevilling vil kun eskalere situationen. Derfor kræv:INGEN VÅBEN TIL UKRAINE!IKKE EN KRONE TIL DEN IMPERIALISTISKE KRIG! INGEN AMERIKANSKE BASER I DANMARK!STOP KRIGEN – HÆNDERNE VÆK FRA UKRAINE!DANMARK UD AF NATO OG EU!
Udtalelse fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Revolutionære vitaminer – Enhed og kamp
Nyt nr. af APK’s teoretiske politiske magasin om: Den skærpede krigstrussel i Europa med de imperialistiske stormagters aggressive rivalisering om kontrol over markeder, energi, deres krigsoprustning – og arbejderklassens svar mod en imperialistisk krig, mod at betale den med nye sociale nedskæringer og øget udbytning og mod USA’s diktat om militære baser og tropper i Danmark. Også belyst gennem udtalelser fra de europæiske marxist-leninistiske partier og organisationers fælles konference i februar.

8. MARTS – KVINDEOPRØR

Kvindeoprør – kom med 8. marts!
“8. marts – kvindeoprør” startede op som et fælles grundlag, der samlede kravene op for den blødende offentlige sektor, der har været stedet hvor markante kampe og modstand har udspillet sig, ikke mindst i det seneste år. En sektor der for en stor del drives på kvinders arbejde – med alt for lav løn og ulidelige arbejdsforhold og alt for få ansatte. En kamp der er fælles for faggrupperne og brugerne på alle planer. Grundlaget er blevet grebet og omsat til levende og spændende 8. marts demonstrationer i København, Aarhus og Odense på kvindernes internationale kampdag.

8. marts – kvindeoprør: ”Jeg føler jeg gør noget vigtigt”
KPnet har snakket med Inga Grüning, der er fysikstuderende og som med fuld energi har kastet sig ind i at forberede “8. marts – Kvindeoprør” i København.

STOP KRIGEN I UKRAINE! – STOP IMPERIALISTERNES KRIG!

Stop krigen – hænderne væk fra Ukraine! Indtryk fra demonstrationerne 5. marts
I København, Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg blev der i dag demonstreret mod Ruslands invasion i Ukraine og mod Vestens krigspolitik. Vi bringer nogle billeder fra dagen og en video med indlæg af murer Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland om nødvendigheden af at opbygge en fredsbevægelse og ikke lade sig lamme af imperialismens krigsdagsorden.

Demonstrationer mod krigen lørdag d. 5. marts i fem byer
APK siger: STOP KRIGEN I UKRAINE! STOP IMPERIALISTERNES KRIG! Vi fordømmer Ruslands angreb på Ukraine – og vi fordømmer USA, NATO og EU’s krigsoffensiv og krigsophidselse!
Vi opfordrer alle til at gå med i demonstrationerne lørdag og vise modstanden mod krigen og kri
gsfaren, som de imperialistiske magter på begge sider har kastet Europa ud i.

Krigsmodstanden på banen nu!
Med Ruslands overfald på Ukraine må krigsmodstanden på banen og sige fra! Naturligvis. Rusland er en imperialistisk magt, der nu i den heftige rivalisering med USA, NATO og EU har sluppet krigens frygtelige kræfter fri. Det må fordømmes.
Krigsmodstanden må også på banen nu, for at fordømme og tage afstand for den danske krigsoprustning- og deltagelse, der forgår i hidtil uset skala. Krigstrommerne har bemægtiget sig dagsordenen og skattekronerne og danske politikere opildner den brandfarlige konflikt, der risikerer at udvide sig til en endnu større krig.
Leder i Håndslag 1, 2022

Nu som podcast: Imperialistmagterne gør klar til krig – kampen mod krigsfaren må styrkes
I Ukraine krisen er alle modsætninger mellem stormagterne i spil. Hverken USA, Kina eller Rusland ønsker lige nu direkte krig mellem hinanden, ikke før de har svækket deres modstander og styrket sig selv tilstrækkeligt. Kampen mod krigsfaren må styrkes – Ingen amerikanske baser i Danmark!

NEJ – vi vil ikke betale for nye krigsbevillinger!
En ny runde i krigsoprustningen er bebudet af regeringen. Flere kampfly til Østeuropa, flere penge til NATO, kompensation til monopolerne. ‘Krigen kommer med en pris, indstil jer på at betale’, siger statsministeren. Folketinget besluttede i aftes, at “Bidraget til Nato skal øges betydeligt både til vands, til lands og til luften”. Men hverken den danske, den ukrainske eller nogen anden arbejderklasse i Europa har interesse i en imperialistisk krig – og vi vil heller ikke betale den.

Imperialistmagterne ud af Ukraine
Natten til i dag blev den sprængfarlige konflikt i Ukraine, så endnu engang optrappet. Med russiske militære operationer i grænseområderne, optrapning af våben og militær ekspertise fra USA og NATO ind i Ukraine. Med militære omrokeringer fra begge de imperialistiske magter i hele regionen. Kun en ting er sikkert, det er befolkningen, der igen kommer til at betale omkostningerne for supermagternes indbyrdes rivalisering, som er det det handler om.

Imperialistmagterne gør klar til krig – kampen mod krigsfaren må styrkes
I Ukraine krisen er alle modsætninger mellem stormagterne i spil. Hverken USA, Kina eller Rusland ønsker lige nu direkte krig mellem hinanden, ikke før de har svækket deres modstander og styrket sig selv tilstrækkeligt. Kampen mod krigsfaren må styrkes – Ingen amerikanske baser i Danmark!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Kan danske journalister kræves retsforfulgt i USA for whisteblower afsløringer?
Ron Ridenour, herboende amerikansk journalist opsummerer i denne artikel den danske efterretningsskandale om ulovlig flytning og fængslinger af prominente systemfolk til engelsktalende læsere i det amerikanske medie CovertAction Magazine. Sagen hvor den danske stats underlæggelse under og tætte samarbejde med USA stod afklædt. Og siden er yderligere bekræftet med regeringens ønske om at give tilladelse til amerikanske tropper og våben på dansk jord. Vil også danske journalister kunne blive udleveret til USA, som Julian Assange for at videregive politiske sandheder? Ron Ridenour har boret i dette spørgsmål.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

En helt igennem imperialistisk og reaktionær krig – Lad os mobilisere mod enhver form for inddragelse!
Italien er som NATO- og EU-land ligesom Danmark dybt involveret i den vestlige kapitalismes krigsstrategi. Og de er med deres operationelle NATO-baser et oplagt bombemål. “Kommunistisk Platform”, Italien analyserer her både den italienske og den internationale arbejderklasses situation og klassestandpunkt. Der må mobiliseres mod enhver form for støtte til imperialisternes krig. Alle former for chauvinisme eller borgerlig patriotisme må bekæmpes. For klasseenhed, lighed mellem arbejdere af alle nationaliteter mod udbytterne og krigsmagerne.

Ingen krig i Ukraine, nej til alle former for krigsmageri!
Efter flere måneders spændinger i Ukraine, er udviklingen nu alarmerende med den militære intervention, som Rusland har sat ind fra luften, landjorden og til havs, efter at have anerkendt de to selverklærede “republikker” i det østlige Ukraine.
Udtalelse fra Den International konference for marxistiske leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Reaktioner verden over: For fred og venskab mellem folkene!
Reaktionerne fra partier i CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer er skarpt vendt imod Ruslands invasion af Ukraine, og de imperialistiske stormagters krigsforberedelser. Historie gentager sig, fra Balkan til Syrien til Ukraine, eller de mange andre lande i verden som imperialisterne har kastet ud i krig og borgerkrig. Hvad der følger af udplyndring, bombetogter og invasioner er mange års krise, flygtningestrømme, grobund for nationalistiske og fascistiske militser, religiøs fanatisme, overgreb på befolkningen og arbejderklassen. Der er ikke en “god” side at give sit liv for! Vi ser stormagtspolitik fra alle sider. Det arbejdende folk ønsker fred og venskab mellem befolkningerne!

Ukraine i geopolitisk klemme
Artiklen er fra 2004 og giver en glimrende baggrundsforståelse for Ukraines situation og USA’s rolle i den rivalisering mellem imperialistiske stormagter, der har ledt op til flænsningen af Ukraine og den nuværende krig.

Krigspropaganda og energiforsyning
Mange magter puster i disse dage til krigsfaren i Ukraine. Massemedierne formidler nyhedsstrømmen fra efterretningskilder som sandheder, selvom erfaringen er at alle krigens parter lyver og bedrager. De krigsførende bruger frygt og dæmonisering af modstanderen som en central del af propagandaen. I denne uges podcastudsendelse fra Oktober Radio taler vi bl.a. om krigspropaganda, og hvordan EU-landene har sat sig i afhængighed af udenlandsk energiforsyning.

EU: Fingrene væk fra Afrika’s naturressourcer – Militærstyrken Takuba ud af Sahel!
Afrika er slagmarken mellem de imperialistiske magter ikke mindst Sahel-regionen. Det handler om kontrol med råstofferne og markederne. EU-landene søger med sin koalition af europæiske specialmilitærstyrker – Task Force Takuba – at befæste sin position. Det er i det lys skal vi skal forstå at Frankrig og Danmarks tropper blev smidt ud af Mali.

Arbejdere i Europa går mod kapitalens angreb – Ikke flere angreb på arbejderklassens løn og levevilkår!
Kampen for højere løn har fået en særlig vægt i arbejderklassens kamp på internationalt plan i forhold til Covid-krisen og den måde, borgerskabet har brugt den på til at presse arbejderklassen. Og samtidig stiller den voksende klassekamp for kompensation arbejderklassen overfor behovet for at gå ud over kravet om højere lønninger, krav om stop for fyringer, kontrol med priser, større lighed i fordelingen af byrder og fordele, styrkelse af den offentlige sektor, arbejdsmiljø osv. Modsætningerne i det kapitalistisk-imperialistiske system og behovet for at udvikle arbejderklassens bevidsthed og organisering for at tackle kampen for politisk magt bliver mere og mere synlig.
Udtalelse af europæiske partier i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

“Money Talks” – Nyt nummer af Håndslag – tidsskriftet mod fascisme og krig – udkommet
I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag prydes forsiden af en karikatur – ”Money Talks – af den Hitler-beundrende amerikanske mediemogul William Randolf Hearst. Hearst-pressen viderebragte i 30’erne villigt Gestapos propaganda og løgne. Hitler førte på dette tidspunkt en beskidt kampagne mod det dengang socialistiske Sovjetunionen for bevidst at fremkalde hungersnød i Ukraine. Hertil fik han stor hjælp af Hearst-pressen, der brugte sin monopollignende position til at promovere historien.

Et brag af en koncert – David Rovics kom forbi Oktober Bogbutik
Den amerikanske sanger og sangskriver Davic Rovics kom på  sin ‘May Day World Tour’ i går til APK’s bogbutik på Vesterfælledvej, Vesterbro. Det blev et brag af en koncert – igen!

David Rovics – May Day World Tour – Oktober Bogbutik 28. februar
Den amerikanske sanger/sangskriver Davic Rovics har netop indledt sin ”May Day World Tour” og kommer i den forbindelse til København, hvor han giver koncert i Oktober Bogbutik den 28. februar. Den 54-årige Rovics er revolutionær, en af vor tids politiske musiks helt store, en verdensstjerne – stadig mere kendt og elsket verden over.

Rusland ud af Ukraine – Danmark ud af NATO
Var vi i Rusland var opgaven klar. Alle kræfter ind i organiseringen af kampen mod krigen, ind i kampen for en bred folkelig modstand mod den russiske kapitals krig. I Danmark er opgaven en anden, men ligeså klar. Ruslands angreb på Ukraine er en del af den imperialistiske kamp mellem Rusland, USA og EU.
Vores opgave er at gå imod den oprustning og krigsforberedelse der foregår I Danmark. Imod amerikanske militærbaser på dansk grund.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne