Krigspropaganda og energiforsyning

Mange magter puster i disse dage til krigsfaren i Ukraine. Massemedierne formidler nyhedsstrømmen fra efterretningskilder som sandheder, selvom erfaringen er at alle krigens parter lyver og bedrager. De krigsførende bruger frygt og dæmonisering af modstanderen som en central del af propagandaen. I denne uges podcastudsendelse fra Oktober Radio taler vi bl.a. om krigspropaganda, og hvordan EU-landene har sat sig i afhængighed af udenlandsk energiforsyning.

 

Vil man vide hvad der sker når det trækker op til krig, er der meget få kilder derude man kan stole på. Erfaringen er her det helt centrale, og den siger at man helt sikkert ikke kan stole på efterretningsvæsnet, de har deres helt egen forståelse af begreber som fakta, sandhed og objektivitet.

Dette burde alle medier også vide. Gennem mange år med USA’s terrorkrige har medierne gang på gang, den ene krig efter den anden, lovet at de ville være kritiske overfor magthaverne næste gang… Det sker bare ikke.  Det ses tydeligt ses, når de stiller op som mikrofonholdere for den danske regering med det resultat at der spredes frygt og forvirring om situationen i Ukraine.

USA har anbefalet alle amerikanere straks at forlade Ukraine, fordi Rusland er utilregnelig og kan angribe når som helst. Danmark har fulgt trop og er begyndt evakueringen af ambassaden. Russerne siger det samme til de russisktalende enklaver i Donbas, at de forventer et angreb fra Ukraine når som helst. Tusindvis er blevet evakueret og indkvarteret hos slægtninge eller i flygtningelejre i Rusland. Uanset om årsagerne er basseret på skræmmekampagner og krigspropaganda, er det et åbenlyst udtryk for en eskalering og mistillid parterne imellem – imperialisternes sabelraslen.

Hvorfor true med at lukke Nord Stream 2

Et af de spørgsmål som man kunne stille til Danmark og USA er: hvorfor de truer med at ”lukke” (hvilket vil sige angribe) den russiske gasrørledning Nord Stream 2 – fra Gazprom, der endnu ikke er taget i brug. Hvem vil tjene på det?

Hvad med de andre gasrørledninger der løber gennem Ukraine og Polen? Hvorfor vil USA kun lukke den gasrørledning der går ned gennem Østersøen uden om de tidligere østbloklande? Det er en straf der ikke kun vil ramme Rusland, et angreb vil i lige så høj grad ramme Tyskland, der har aftalt at aftage ekstra gas i takt med, de planlægger at udfase både atomkraft og kul.

Rationalet er tilsyneladende underforstået at man anklager Rusland for at ville lukke for gassen gennem Ukraine og Polen samtidig med, at man anklager dem for at skrue prisen op og tjene for mange penge. Det er også begrundelsen for, at der bliver brugt mia. på at pløje en gasrørledning tværs gennem Danmark fra Norge til Polen. Truslen om at lukke Nord Stream 2 handler altså både kontrol og om hvem, der skal tjene de mange mia. på at levere energi til EU.

Tallende viser hvilken klemme EU-landene har sat sig selv i. I 2019 producerede EU ca. 39 procent af sin egen energi, mens 61 procent blev importeret. De 61 procent dækker ikke mindst over olie og gas import. Ser man på regnskabet over EU landenes gasforbrug og import kilder, så kommer en stor del i øjeblikket fra Rusland via rørledninger igennem Ukraine og Polen.

USA og andre lande presser på for at komme ind på markedet og kan levere flydende gas (LNG) via specialskibe. Men de kan slet ikke levere den volumen som der efterspørges. Ikke engang til det forbrug, der allerede er.

EU brugte 472 bcm (milliarder kubikmeter naturgas) i 2019, det er svimlende størrelser. EU landenes egen gasproduktionen udgjorde kun 109 bcm. Den samlede import var på 398 bcm, heraf kom ca. 41 procent fra Rusland. Resten var primært LNG fra bl.a. USA og gas fra Norge.

EU-landene køber altså allerede omkring en tredjedel af den gas, de brænder af i Rusland, til gengæld er EU-landenes egne kilder i Nordsøen ved at være udtømt, mens der ikke er udsigt til USA eller andre lande med akut varsel kan skrue op for leverancerne. Under alle omstændigheder har EU landene sat sig i en position, hvor de skal vælge mellem to onder, at være afhængige af gas fra Rusland, eller af LNG fra USA, og diverse despoter i Mellemøsten suppleret med tidligere kolonier i Afrika.

Løsningen på afhængighed og samtidig på energikrisen er vedvarende lokale energikilder og elektrificering, men også på dette spørgsmål har EU og medlemslandene trukket tingene i langdrag. Danmarks regering er ingen undtagelse, her er udbygningen af havvind sat mere eller mindre i stå de sidste tre år. Efter statens energiselskab nåede op på en vindstrøms kapacitet, der kunne fylde hele el-nettet under kraftigt blæsevejr, så blev bremsen sat i.

Økonomiens afhængighed af adgang til uendelige mængder af billig energi og råstoffer, har været den gnist, der har udløst en lang stribe krige, og det spiller helt sikkert også ind i imperialisternes rivalisering og den nuværende eskalering af mistillid og krigsforberedelser.

Kilde: EUs gasmarked 2019 – en pdf-fil

Lyt til Oktober Radios udsendelse her: Krigspropaganda og energiforsyning

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater