EU: Fingrene væk fra Afrika’s naturressourcer – Militærstyrken Takuba ud af Sahel!

Afrika er slagmarken mellem de imperialistiske magter ikke mindst Sahel-regionen. Det handler om kontrol med råstofferne og markederne. EU-landene søger med sin koalition af europæiske specialmilitærstyrker – Task Force Takuba – at befæste sin position. Det er i det lys skal vi skal forstå at Frankrig og Danmarks tropper blev smidt ud af Mali.

Udtalelse af europæiske partier i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

Den 17. februar i år meddelte den franske præsident Macron omgivet af afrikanske præsidenter (Senegal, Ghana), repræsentanter for EU-institutionerne, at franske tropper fra Barkhane og dem, der er involveret i Takuba, vil forlade Mali og trække til andre dele af Sahel-zonen. “Krigen mod terrorgrupper” vil fortsætte, og soldaterne i de imperialistiske stater vil blive sendt til andre lande (Togo, Benin, Elfenbenskysten …).

Den 17. og 18. februar mødtes EU’s ledere, 40 formænd for de 55 stater i Den Afrikanske Union, i Bruxelles til det 6. topmøde mellem EU og Afrika for at indgå et “fornyet” partnerskab med meddelelsen om 150 000 000 000 000 € af investeringerne i 2030… Et partnerskab baseret på imperialistisk dominans med det åbne formål at modsætte sig den voksende økonomiske, politiske og militære tilstedeværelse af andre imperialistiske rivaler, især Kina og Rusland. Afrika er slagmarken mellem imperialistiske magter – USA, EU og dets imperialistiske medlemmer, Kina, Rusland … for kontrol med råstofferne, især dem, der er af afgørende betydning for de nye teknologier, markeder på mere end 1 000 000 000 mennesker…
Begge aspekter – den imperialistiske stats militære tilstedeværelse, som franske, tyske, italienske imperialistiske magter og EU selv og den imperialistiske økonomiske dominans, hænger sammen og skal fordømmes.

Et militært og politisk nederlag: tilbagetrækning af tropperne fra Mali

I 2020 er der oprettet en koalition af europæiske specialmilitærstyrker, kendt som “Takuba”, på initiativ af fransk imperialisme for at “sikre” Mali mod djihadistiske væbnede grupper. Denne nye koalition af 14 europæiske stater består ud over de 6500 soldater fra den franske Barkhane-operation (med fly, helikoptere, kampvogne…), hundredvis af soldater fra hærene i Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger, Mauretanien, der er involveret i G5-Sahel, og tropperne i MINUSMA (FN’s “fredsoperationsoperation” af 11.000 soldater, der ikke deltager i væbnet konflikt). Der er også EU’s militære træningsmission i Malis hær, der blev oprettet for otte år siden.
Resultatet af denne enorme militære indsættelse er mere ustabilitet, flere massedrab (flere tusinde, bønder, unge… ) af djihadistiske væbnede grupper og bombninger af fly fra de forskellige koalitioner, mere elendighed, massiv fordrivelse (mere end 2,5 millioner for Sahel-regionen)…

Sloganet “Frankrig ud af Mali” er blevet stærkere som reaktion på den embargo, som “Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater”, en institution i hænderne på de imperialistiske magter, har indført mod Mali og som først og fremmest berører den fattigste del af befolkningen i Mali.
Beslutningen om at få tropperne fra de franske og europæiske stater ud af Mali er først og fremmest en konsekvens af den voksende folkelige modstand mod deres tilstedeværelse, og vi hylder den som sådan.

Men det er ikke enden på den imperialistiske militære besættelse af Sahel.
Der er ikke afslutningen på Takuba koalitionen, selv om flere stater genovervejer deres deltagelse. Vi må presse disse regeringer til at forlade denne reaktionære koalition.

Som vi har sagt det i vores fælles erklæring i juli 2021, “Nej til den europæiske militæroperation Takuba i Sahel”, skal vi blive ved med at fremsætte sloganet:

  • Udenlandske tropper ud fra Sahel.
  • EU og NATO, ud af Afrika, Barkhane, Takuba, ud af Sahel.
  • EU – fingrene væk fra Afrika’s naturressourcer.

Vi vil styrke den internationale solidaritet, folkets ret til at bestemme for deres fremtid.

Vi støtter de marxistiske leninistiske broderpartier i Afrika, som udvikler deres revolutionære kamp mod imperialismen, nykolonialismen.

Udtalelse vedtaget for det europæiske møde for Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML
Februar 2022

Underskriverne:

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft; Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark; Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF; Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien; Marxistisk leninistisk organisations – Revolution Norge; Den Revolutionære Arbejderalliance (Savezrada)fra Serbien; Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet.

CIPOML’s hjemmeside

Læs også:

Træk dansk militær hjem fra Mali

Gå imod imperialistisk og neokolonial dominans – De unges kampe i Vestafrikas Sahel-region mod imperialistmagternes militære intervention og besættelse

CIPOML: Resolution vedr. militærinterventionerne i Vestafrika og Sahel-zonen

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater