NEJ – vi vil ikke betale for nye krigsbevillinger!

En ny runde i krigsoprustningen er bebudet af regeringen. Flere kampfly til Østeuropa, flere penge til NATO, kompensation til monopolerne. ‘Krigen kommer med en pris, indstil jer på at betale’, siger statsministeren. Folketinget besluttede i aftes, at “Bidraget til Nato skal øges betydeligt både til vands, til lands og til luften”. Men hverken den danske, den ukrainske eller nogen anden arbejderklasse i Europa har interesse i en imperialistisk krig – og vi vil heller ikke betale den.

Indstil jer på at betale for krigsoprustningen – “den kommer med en pris”

For den danske regering, og deres allierede i NATO synes det at være en hel forløsning, at Rusland nu angriber Ukraine. De har presset Rusland længe, forberedt det længe, rykket NATO tættere og tættere på, talt modsætningerne op. Alt sammen en del af kampen mellem imperialistmagter, hvor også Rusland kræver sin plads som kapitalistisk stormagt og USA og NATO på deres side har lagt sig fast på en aggressiv konfrontationskurs.

Regeringen giver los for ny oprustning

Nu kan der endelig gives los for næste runde i oprustningen og vi skal skræmmes til at acceptere mange ekstra milliarder til våben og krig. Nu kan aftalen med USA om amerikanske militærbaser i Danmark presses hurtigt igennem – håber regeringen. De håber vi som befolkning er kogt mør til at acceptere et samfund på krigskurs, uden råd til velfærd.

Første skridt blev i aftes besluttet i Folketinget: “Bidraget til Nato skal øges betydeligt både til vands, til lands og til luften”. En åben dør til flere krigsbevillinger.

Her og nu sendes to ekstra F-16 kampfly, til at patruljere over Polen, sammen med de to der allerede patruljerer over Letland og de to over Bornholm. Et mobilt felthospital stilles til rådighed for NATO.

Dertil fik regeringen også ja til et voldsomt skridt i krigspolitikken: Et nyt mandat til danske soldater – “at danske tropper i yderste konsekvens må skyde først”.

Mette Frederiksen: Befolkningen skal betale

”Vi skal indstille os på at betale”, udtaler Mette Frederiksen, ”vi skal indstille sindet på en langvarig international krise”. Og med ”vi” mener regeringen den danske arbejderklasse og almindelige befolkning. Vi kan forvente høje energipriser – og skal ikke regne med nogen form for kompensation. Det har regeringen ikke råd til!

Men når de planlagte sanktioner koster for danske eksportvirksomheder, så lover regeringen kompensation. Udenrigsminister Kofod er parat til at kompensere et forventet tab på 12-13 milliarder!

Er Ukraine medlem af NATO? Nej, det er Ukraine formelt ikke. Alligevel udtaler krigsminister Morten Bødskov:

”Vores NATO-alliance forpligter. Afskrækkelsen skal øges, så det står klart for alle, at Danmark vil bidrage til at forsvare vores allierede i øst.”

Og dette er kun de aktuelle skridt, snart kommer mere ’afskrækkelse’, som regeringen og NATO påstår er nødvendige for fredens skyld. Men at optrappe stormagtsslagsmålet fører kun til forarmning og på længere sigt til at mennesker på begge sider af krigen ender som kanonføde og bombemål.

Vi vil ikke bakke ’vores egne’ krigspolitikere og monopolfirmaer op i deres jagt på markeder og råstoffer i konkurrencekampen med de andre stormagter og deres krigspolitikere.

Vi vil ikke acceptere en nedbarberet sundheds- og omsorgssektor for at kunne sikre militært isenkram til krig. Mette Frederiksen forsøger at forberede os på årtiers afsavn, vi siger NEJ til at betale krigsforberedelserne, NEJ til nye krigstiltag!

Nej til anstiftelse af krigen og nej til at betale den er internationale krav der lyder fra arbejdere og folk i alle lande til deres krigspolitikere i alle afskygninger. Et stærkere NATO vil aldrig sikre os fred, men krig.

Vi siger NEJ til nye krigsudgifter!
NEJ til amerikanske baser i Danmark!

Imperialistmagterne ud af Ukraine!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne