Kommunistisk Politik Digital 19 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 19 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 36-37, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Stop regeringens tyveri af dagpengene – Stop tvangsaktivering
Det er nu der må siges stop og protesteres mod regeringens plan om at stjæle fra nyuddannedes dagpenge. Og mod at sætte varigheden af dagpengene ned fra to til et år.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Tiden er inde til en stor samlet bevægelse for at sikre den offentlige sundheds- og velfærdsektor
Initiativerne bobler jo frem lige nu med nye faggrupper der slutter sig til i solidaritets grupper og planer om lokale og landsdækkende demonstrationer, arbejdsnedlæggelserne der fortsætter rundt om på hospitaler, strejkestøtte komiteer og økonomisk støtteindsamling, grupper fra det private der bakker op. Så det er rigtig, rigtig vigtigt nu, at vi breder det ud og gør det til vores alle sammens kamp og stiller nogle fælles krav der kan samle.

“Bak op om de offentligt ansatte” – Fællesskabet og de modige kampe flytter os
Bak Op-gruppen blev startet i 2018 af faglige græsrødder og voksede sig på et splitsekund kæmpestor. Den har nu lidt over 130.000 medlemmer, hvor de allerfleste er aktive. “Gruppen er som opslagstavlen i forsamlingshuset. Der kommer en masse mennesker og finder hinanden”, fortæller Karna til KPnet.

KAMPEN MOD LAVTLØN FOR LIGELØN – SYGEPLEJERSKERNES STREJKE

Solidaritet med sygeplejerskerne. Kampen fortsætter
Efter regeringsindgrebet i i sygeplejerskernes 10 uger lange overenskomststrejke fortsætter de faglige morgen møder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet. I de sidste par uger har sygeplejersker fra Århus, Ålborg, Roskilde, Randers, Horsens og Rigshospitalet i København protesteret og vist deres harme – ikke kun med spørgsmålet om løn men i høj grad med fokus på den katastrofale mangel på sygeplejersker overalt i sundhedsvæsenet, samt den stress og dårligt arbejdsmiljø det medfører. Til skade for ansatte og patienter. I dag (mandag d.13/9) var turen så kommet til Herlev hospital.

SOSU-hjælpere og assistenter i fælles kamp med sygeplejerskerne
Et nyt initiativ vil samle støtten til sygeplejerskerne blandt SOSU-hjælpere og assistenter – og styrke den fælles kamp for løn, hænder og arbejdsvilkår. En af metoderne er at sige NEJ til ekstraarbejde: “Vi har været pæne kvinder og mænd længe nok, fleksible og taget ansvar for at borgerne er blevet mødt helst uden at skulle opdage at vi ikke har hænder nok, vi har sagt ja til at mangle kollegaer ved at løbe lidt stærkere og taget vagter for at hjælpe hinanden. Dette virker ikke længere hvis vi skal vise hvor galt det faktisk står til”.
Gruppen kan findes på facebook med navnet “SSH SSA opbakning til sygeplejerskerne”.

Fuld støtte til sygeplejerskernes protester og kamp mod regeringsindgrebet
Regeringsindgrebet mod sygeplejerskernes retfærdige kamp og krav er et alvorlig overgreb som lader hånt om deres krav og advarsler – Krav som er i fælles interesse for ansatte i de offentlige kvindedominerende fag og for den almindelige befolkning som brugere – Krav der derfor har mødt stor opbakning fra den almindelige befolkning.
Støtteudtalelse ved Odense Støttekomité: Solidaritet med sygeplejerskernes strejke

Fagligt møde og flot demonstration foran Rigshospitalet i dag
Kampen for ligeløn og et ordentligt sundhedsvæsen fortsætter. Tidligere har der været arbejdsnedlæggelser og markeringer i Aarhus, Horsens og Roskilde. I dag kom så Aalborg og København til.

Møde: Fortsæt ligelønskampen- hvad har vi lært?
Sygeplejerskernes overenskomstmæssige strejke er slut, men det er kampen ikke. Ligelønnen er ikke indført. Det offentlige sundhedsvæsen er på randen af et nedbrud. Så kampen fortsætter – og det er vores fælles kamp.

AFGHANISTAN – 20 ÅRS TERRORKRIG

Styrk kampen mod imperialismen og dens fortsatte terrorkrige
Med 11. september 2001 satte imperialisterne en ny politisk dagsorden for klassekampen. Få uger efter var USA og NATO-alliancen i krig i Afghanistan. 3 måneder efter havde det danske Folketing og den dengang socialdemokratiske Nyrup Rasmussen-regering sendt Danmark ind i samme krig. En illegitim, uretfærdig krig, der krænkede al folkeret og som blev mødt med stor folkelig modstand og en global antikrigsbevægelse.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Den vestlige imperialismes strategiske nederlag i Afghanistan
I vores naboland, Afghanistan er store forandringer på vej. Disse udviklinger er vigtige for os iranere, for de er direkte relaterede til vort lands fremtid og interesser, og vi kan ikke være ligeglade.
Efter vores mening er USA’s nederlag i Afghanistan ikke et simpelt, taktisk nederlag, men fatalt og vedvarende.
Af Irans Arbejderparti, Toufan

Hvad skete 11. september 2001? USA’s ‘rigsdagsbrand’ eller nyt Pearl Harbor
Allerede før ’11. september’ var krigsplanerne mod Mellemøsten i støbeskeen, og folkene omkring Bush efterlyste ret åbent ‘et nyt Pearl Harbor’, der kunne udnyttes til retfærdiggørelse af de aggressive hensigter. Derfor kom ’11. september’ nærmest som en gave fra himlen. Straks efter angrebet erklærede den forhenværende udenrigsminister (og krigsforbryder!) Henry Kissinger, at sagen burde ende med ‘ødelæggelsen af det system, der er ansvarlig for angrebet’. USA’s aggressive ‘høge’ var ikke et sekund i tvivl om kursen og begyndte febrilsk at udnytte situationen.

Stop USA’s krig!
USA indledte den 7. oktober 2001 den 20 år lange krig mod Afghanistan.
Arbejderpartiet Kommunisterne udsendte dengang denne udtalelse med fordømmelse af det forbryderiske overfald og opfordrede til at danne en stærk antiimperialistisk fredskoalition i Danmark.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK den 7. oktober 2001

Et brag af en international fredskonference
Den stærke antikrigsbevægelse der blev opbygget som reaktion på USA’s terrorkrig og Danmarks deltagelse stod bl.a. bag dette brag af en international konference, afholdt i januar 2002 i København. Blandt paneldeltagerne var USA’s tidligere justitsminister Ramsey Clark. Vi bringer her reportagen fra Stop Terrorkrigen.

At bestå den faglige lakmusprøve i en krigstid
Det er virkelig i skærpede situationer fagtoppene i den kgl. danske fagbevægelse bliver udstillet: udsat for lakmusprøven – og dumper. 11. september blev udnyttet som et signal til befæstelse og erobringen af nye markeder, nye indflydelsessfærer. Denne erobringskrig for profit er kun lige begyndt. Derfor tales der også om “ondskabens akser”, “forebyggende krige” overalt på jorden – en USA terrorkrig der kan vare i årtier, hvis de ikke bliver stoppet.

Medie-trash – Medierne og krigen
Den militære oprustning til en kriminel aggressionskrig mod Irak ledsages af en orkestreret propagandakampagne i medierne, der skal imødegå den massive modstand mod denne krig, som har udviklet sig allerede, før den er i gang. Et blik på den seneste tids lederartikler i den danske lakajpresse

Stop krigen – stop dansk krigsdeltagelse.
Den 20. april 2002 – på den internationale aktionsdag – var der Fredsmarch Mod Bushs ‘krig mod terror’, Israel krig mod Palæstina og mod dansk krigsdeltagelse. Det var et farverigt og mangfoldigt optog der marcherede fra USAs ambassade til Christiansborg, mens gaderne genlød af freds- og kampsange og af råb som DOWN – DOWN ISRAEL og DOWN – DOWN USA.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Demonstration: Stop angrebet på unge og arbejdsløse
Baggrunden for demonstrationen – arrangeret af uddannelsesøgende,  dagpenge-og kontanthjælpsmodtagere og en række partier på venstrefløjen, herunder APK – er arbejdsgiver regeringens kyniske reformudspil med nye omfattende angreb på dagpengeretten og ydelsen for unge og arbejdsløse.

Arbejdere uden rettigheder
Regeringens reformplaner om et såkaldt ”rigere og dygtigere Danmark”, er bygget på systematisk underbetaling, og det faktum at en voksende gruppe arbejdere står uden de helt basale faglige rettigheder og helt uden for demokratisk indflydelse. De danske arbejdspladser benytter sig nemlig i stigende grad af udenlandsk arbejdskraft, og ikke kun fra EU, men fra lande over hele jorden.

Regeringens reformudspil: Angreb på arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere
Påstanden om at der mangler arbejdskraft bliver brugt af regeringen i dens nye reformudspil til nye frontalangreb på de arbejdsløse og på lønningerne. De vil sætte dagpengene ned med mere end 4000 kr for nyuddannede og begrænse dagpengeretten til et år, og alle kontanthjælpsmodtagere kræves i ‘nytte’arbejde 37 timer om ugen.

Der er ikke mangel på arbejdskraft
Den eneste grund, jeg kan se til, at man ønsker at hente arbejdskraft fra tredje verdenslande, er prisen. Og det er netop derfor, de ønsker at sætte beløbsgrænsen ned. Den nuværende beløbsgrænse på 445.000 kr. om året er ikke lav nok, de ønsker den helt ned på 360.000 kroner inkl. feriepenge og pension
Af Frank Tronborg – Formand 3F Skagerak – indlæg på facebook

De snakker om våbenkontrol, mens de ruster til krig
Under titlen “Nuklear Arms Control – A New Era?” inviterede Center for militære studier og Udenrigsministeriet til paneldiskussion i den Sorte Diamant i København.
Tid til Fred – Aktiv mod krig skriver på deres hjemmeside:
Mange aktivister dukkede op om morgenen for at dele nedenstående løbeseddel fra Tid Til Fred – aktiv mod krig og FredsVagten ud, og også “Forbyd Atomvåben” var til stede med deres krav om at Danmark skal tilslutte sig FN´s traktat om forbud mod atomvåben.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Vi kan ikke mere! Sygehusarbejdere i strejke i Tyskland
Sygehusarbejderne strejker i Tyskland. Ligesom i Danmark er målet fuldt. Den 14. september var der en stor demonstration af strejkende sygehusarbejdere i Berlin. Mindst 2.000 mennesker demonstrerede for mere personale og bedre løn i de kommunale hospitaler Charité og Vivantes. Demonstrationen var også rettet mod ledelsens skandaløse holdning, som nægter at indlede forhandlinger, så længe der er strejke. Se video fra demonstrationen

Valgresultat i Norge: Udtryk for modstand mod nedskæringer og privatisering
Valgresultatet er udtryk for, at befolkningen er godt trætte af nedskæringer i velfærden og privatisering efter otte år med de mest arbejderfjendtlige regeringer siden krigen. Opslutningen om Senterpartiet, SV og Rødt er også en protest mod den ekstreme EU-tilpasning og EØS-aftalen. Men hvis partiet Rødt lader sig binde i en samarbejdsaftale som søsterpartiet Enhedslisten i Danmark, lover det ikke godt. Det kan hurtigt blive en byttehandel, hvor Rødt får ’gennemslag’ i kampen mod profit på velfærd mod at dæmpe kampen mod EØS og NATO.

EU’s glansbillede er langt væk fra protester og nedskæringer
Ursula von der Leyen har holdt årets tale om ‘unionens tilstand’. På alle områder i EU går vejen mod mere privatisering og centralisering – også indenfor sundhed. Et centraliseret EU-hospitalsvæsen styret af forsikringsselskaber er den store drøm. Og det er ikke kun i Danmark, at sundhedsvæsenet og den øvrige offentlige sektor er skåret til benet, det er en EU-privatiseringsplan.

Oktober Radio: Privatisering af erhvervsskoler er en dårlig ide
I denne podcast analyseres regeringens planer om nye grønne erhvervsuddannelser, og hvorfor det mere virker som ambitioner om privatiseringer. Og hvilke problemer det vil give. Det der i virkeligheden er brug for er massiv genopretning, og investeringer i de brede faglige grunduddannelser på erhvervsuddannelserne, et åbent optag, og praktikpladsgaranti til alle. Så vil der også være hænder nok klar til den grønne omstilling.
Denne uge er 20 året for terrorangrebet den 11. september mod USA, og udsendelsen samler op på nogle af de erfaringer der kan drages fra kampen om den politiske linje i antikrigsbevægelsen.
Udsendelse fra den 11.9.21

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater