Stop krigen – stop dansk krigsdeltagelse.

Den 20. april 2002 – på den internationale aktionsdag – var der Fredsmarch Mod Bushs ‘krig mod terror’, Israel krig mod Palæstina og mod dansk krigsdeltagelse. Det var et farverigt og mangfoldigt optog der marcherede fra USAs ambassade til Christiansborg, mens gaderne genlød af freds- og kampsange og af råb som DOWN – DOWN ISRAEL og DOWN – DOWN USA.

Ved Christiansborg talte Dorte Grenaa, APK for arrangørerne: Initiativet Stop Terrorkrigen

Af Dorthe Grenaa

Der er tidspunkter i historien, hvor man som menneske og medmenneske ikke kan vende ryggen til. Lige nu er et af dem.

Vi kan ikke vende ryggen til de seneste dages massakre i den palæstinensiske flygtningelejr Jenin.

Af bitter erfaring ved vi, at virkeligheden overgår selv de værste mareridt om, hvad der er foregået i de sidste timer af disse menneskers liv. Også vi fyldes af smerte, sorg og vrede.

Bush, Sharon og ekko-Fogh – vi tror jer ikke, når I siger, det blot er endnu en nødvendig krig mod barbariske terrorister. Den israelske krigsforbryder Sharon har udråbt et helt folk børn-unge- og gamle til terrorister. USA pumper militært udstyr i den israelske besættelsesmagt – for 100 millioner kr. hver eneste dag. Den danske regering holder hånden over danske firmaer, som Termas ulovlige eksport af militært udstyr til Israel.

Hvem der er de virkelige barbarer og statsterrorister kan vi ikke lukke øjnene for. Hvis vi vil kalde os selv for frie, anstændige og værdige mennesker må vi kræve terrorkrigen stoppet og stoppet nu.

Israel må trække sig ud af de besatte områder i Palæstina.

Det er kun 6 måneder og 13 dage siden USA indledte sin terrorkrig mod Afghanistan. Døgn efter døgn blev landsbyerne, markerne, flygtningelejrene tæppebombet. En hurtigt klinisk militæraktion for at udrydde terrorismen fra jordens overflade, sagde de, og kastede klyngebomber forklædt som nødhjælp og madpakker ned til de afghanske børn. I dag kun 6 måneder og 13 dage efter er krigen i Afghanistan næsten glemt og gemt.

Men krigen er der fortsat. Det olierige centralasien, Kaukasus og Afghanistan er spækket med amerikanske militærbaser og tropper. Den 17.april udtalte Bush.” Taliban-regeringen er kun det første regime som vil falde i krigen mod terror” og pegede på en fortsat trussel fra den såkaldte ‘ondskabens akse’. Krigen er allerede udvidet til også at omfatte Palæstina, Andesregionen i Latinamerika, Filippinerne – og de næste krigsmål i Mellemøsten, Afrika og Asien er allerede udpeget og krigsforberedelser er i fuld gang.

Vi kan ikke vende ryggen til den kendsgerning, at den danske regering har indrulleret vores land i USA’s terrorkrig. Danmark deltager som krigsførende nation. For få uger siden så vi, statsminister ekko-Fogh dybt benovet generklære sin 100% støtte og opbakning til USA krig under sit besøg hos præsident Bush. Klædt ud i sort kappe og narrehat modtog Fogh-Rasmussen en æresdoktortitel for lakajtjeneste. For hvad er det andet både Nyrup-og Fogh-regeringen har gjort. Begge regeringer har udskrevet en blanco-check og i NATO-alliancens hellige navn placeres danske krigsskibe, jagerfly og soldater under en fremmed magts militærkommando.

Men de herrer krigsministre! I skal ikke fører krig i vores navn! Vi vil have denne krig stoppet. Vi siger nej til dansk krigsdeltagelse. Og vi vil blive ved med at rejse vores krav om stop for dansk krigsdeltagelse overalt. Lige indtil regeringen bliver nød til at ændre sin aktive krigspolitik til en aktiv fredspolitik.

Det ansvar har den danske befolkning før måtte påtage sig. Og nu er tiden hvor vi må gøre det igen.

Når Bush’s lille ekko-Fogh bliver hyldet som en statsmand af den amerikanske krigs-og olieindustries regering, skyldes det ikke mindst, at den danske regering står overfor at skulle overtage EU-formandsskabets det næste halve år.

For USA kan ikke fører sin krig alene. De har ikke kun brug for en krigskoalition der giver dem frie hænder. Krigen er allerede nu så omfattende, at de har afgørende brug for deres allieredes soldater og krigsudstyr.

Det betyder noget, at vi stopper dansk krigsdeltagelse. Vi kan gøre en forskel. Ikke en dags ro skal de få til at gennemfører deres krigsvanvid.

En del af regeringens krigspolitik er den såkaldte terrorlov, som de er i fuld gang med at få gennemført. Regeringen har ordret skrevet sit lovforslag af efter EU’s terrorlovgivning, der næsten ordret er skrevet af efter USA’s terrorlov. Hvordan kan man forklare denne lov som andet end fjernelsen af alle grundlæggende demokratiske rettigheder? Som et forsøg fra krigsmagernes side på uhindret at kunne tromle frem.

Men vi er mennesker med hjerter og drømme. Med en ukuelig tro på livet. Og midt i alt det grusomme der sker lige nu, ser vi en ny kraft vokse frem. Igen i dag protesteres der i byer verden over på denne internationale aktionsdag mod krig og racisme. Initiativet “Stop Terrorkrigen” vokset frem af nødvendigheden for at stoppe krigen vil forsætte så længe, det bliver nødvendig. Her på denne plads har Fredsvagter stået lige siden d. 19.oktober – hver dag i 184 dage. Vores Fredsmarch her i dag har samlet mange taler fra krigens brændpunkter. For i al vor forskelighed og mangfoldighed er vi fælles om den mest afgørende ting lige nu:

Stop krigen – stop dansk krigsdeltagelse.

20. april 2002

Udtalelse fra Fredsmarchen til regeringen det danske Folketing:

Over 5000 demonstrerede mod Bushs ‘krig mod terror’, Israel krig mod Palæstina og mod dansk krigsdeltagelse på marchen fra den amerikanske ambassade via folketinget til Rådhuspladsen – i den største manifestation i en uge, der har været præget af store demonstrationer i København og landet over.

Til regering og folketing

Udtalelse fra Fredsmarchen i København den 20. april 2002

Vi siger Nej til George Bushs og Ariel Sharons ‘krig mod terror’.
Vi siger: Bekæmp fattigdommen i verden – ikke verdens fattige.

Danmark må skifte kurs fra krigspolitik til fredspolitik:
Den danske krigsdeltagelse i Afghanistan må ophøre! Soldaterne skal hjem!
Danmark må afbryde de militære, politiske, økonomiske, sportslige og kulturelle forbindelser med terrorstaten Israel og tilslutte sig BOYKOT ISRAEL.
Danmark skal ikke deltage i en ny storkrig mod Irak – men arbejde for at de dræbende sanktioner mod Irak ophæves!

Vedtaget ved Christiansborg af Fredsmarchen 20. april 2002

Find andre artikler i temaet 20 års terrorkrig


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne