Solidaritet med sygeplejerskerne. Kampen fortsætter

Efter regeringsindgrebet i i sygeplejerskernes 10 uger lange overenskomststrejke fortsætter de faglige morgen møder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet. I de sidste par uger har sygeplejersker fra Århus, Ålborg, Roskilde, Randers, Horsens og Rigshospitalet i København protesteret og vist deres harme – ikke kun med spørgsmålet om løn men i høj grad med fokus på den katastrofale mangel på sygeplejersker overalt i sundhedsvæsenet, samt den stress og dårligt arbejdsmiljø det medfører. Til skade for ansatte og patienter. I dag (mandag d.13/9) var turen så kommet til Herlev hospital.

Her mødtes sygeplejerskerne foran hovedindgangen. Også forskellige støttegrupper var mødt op i solidaritet.

Nina fra den nyoprettede støttegruppe af pædagoger, pæd. Assistenter og medhjælpere fortalte at de støtter fuldt ud op om sygeplejerskernes kamp fordi:

“Vi støtter op om sygeplejerskerne og deres dybe frustration over regeringsindgrebet og vi deler deres kritik af mange af vilkårene i den offentlige sektor. De kæmper for et bedre sundhedsvæsen, men de kæmper jo også for vores alle sammens velfærd og man kan se mange overlap i deres vilkår og over til vores område i den pædagogiske sektor. Vi ser jo også gang på gang at folk i vores fag forlader jobbet fordi de ikke kan holde til det. Folk bliver syge af stress og det er svært at rekruttere nye medarbejdere. Og vi oplever også dagligt at vi må svigte de mennesker, vi er gået ind i faget for at passe på. Derfor støtter vi op om sygeplejerskernes krav og protester. Helt klart har vi også mandskabsmangel i den pædagogiske sektor. Vi har en forældrebevægelse, der i lang tid har råbt op om de ringe normeringer, hvor vi oplever at vi er for få til at klare de vigtige arbejdsopgaver vi har. Og vi oplever heller ikke at vi får den løn der svarer til de arbejdsopgaver og uddannelse vi har.”

I det hele taget breder støtten til sygeplejerskerne sig. Strejkestøttekomiteerne fra Frederikssund og København var at finde foran Herlev Hospital. Ligesom stilladsarbejdere og andre fra byggefagene var der i vanlig god stil. Også fra fabriksområdet blev der støttet op. En repræsentant fra den faglige klub på “Aller Press” greb megafonen og fortalte at de havde vedtaget at give en donation til de kæmpende sygeplejersker på 25000 kr. For sygeplejerskernes kamp er vores alles kamp for ordentlig velfærd. Kampen fortsætter! Støt op om sygeplejerskerne.

Der er fagligt møde foran Herlev Hospital igen i morgen og på onsdag kl. 07.45 – 08.45.

Arbejdere i Bevægelse sendte live fra dagens faglige møde foran Herlev Hospital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater