Tiden er inde til en stor samlet bevægelse for at sikre den offentlige sundheds- og velfærdsektor

Initiativerne bobler jo frem lige nu med nye faggrupper der slutter sig til i solidaritets grupper og planer om lokale og landsdækkende demonstrationer, arbejdsnedlæggelserne der fortsætter rundt om på hospitaler, strejkestøtte komiteer og økonomisk støtteindsamling, grupper fra det private der bakker op. Så det er rigtig, rigtig vigtigt nu, at vi breder det ud og gør det til vores alle sammens kamp og stiller nogle fælles krav der kan samle.

KPnet har snakket med Cathrine Pedersen, pædagog og medlem af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Arbejdsnedlæggelser og faglige møder er fortsat på sygehuse over hele landet siden regeringsindgrebet

KPnet: Hvordan ser du på situationen lige nu, hvor regeringen har ulovliggjort sygeplejerskernes strejke og afviser at løse situationen med flugten fra sundhedsvæsenet?

Cathrine:

– Allerførst – det er mega sejt at sygeplejerskerne kæmper videre, også efter regeringen indgreb hvor de forsøgte at knække sygeplejerskerne med deres dekret og tvang. Det er en kæmpe inspiration til alle os andre, for vi kender jo den situation og arbejdsforhold sygeplejerskerne står i fra vores egne forhold og arbejdspladser rundt om i den offentlige sektor.

Vi er overarbejdede, underbetalte, vores faglighed er totalt undervurderet og vi får simpelthen ikke lov at gøre vores arbejde godt nok og som vi ved vi kunne gøre. Mange er helt bogstaveligt ved at dø af deres arbejdsliv. Regeringen, og de tidligere regeringer, er jo i gang med at udsulte og fjerne hele den offentlige sektor.

Nu er jeg selv pædagog og ved at det er ikke kun sundhedsvæsenet der bløder, og det gør virkelig, men det gør det hele vejen rundt – i daginstitutioner uden reelle minimumsnormeringer, på vagtcentralen 122, på fødegangen, i hjemmeplejen.

Så den solidaritet vi ser nu, ikke mindst hvor sygeplejerskernes kamp har fået luft, efter at være kommet ud af fagtoppens snærende fagretlige rammer, den er jo virkelig enorm. Jeg tror, at utilfredsheden, frustrationen og vreden har ligger og ulmet i rigtig lang tid og er kæmpe stor og nu, endelig, så giver sygeplejerskestrejken signalet – nu finder vi os ikke i det længere.

Initiativerne bobler jo frem lige nu med nye faggrupper der slutter sig til i solidaritets grupper og forslag og planer om lokale og landsdækkende demonstrationer, arbejdsnedlæggelserne der fortsætter rundt om på hospitaler, strejkestøtte komiteer og økonomisk støtteindsamling, grupper fra det private der bakker op.

Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at det der er ved at ske nu, at vi breder det ud og gør det til vores alle sammens kamp.

KPnet: Så hvor tænker du og APK er det centrale at samles om nu

Cathrine:
– Det er både en kamp for den offentlige sundheds-og velfærdssektor og for solidaritet med sygeplejerskerne, der er gået forrest. Og for at det kan udvikles til en stor fælles bølge og bevægelse, må vi diskutere og gøre bevægelsens politiske budskab klart. Der er to fælles ting der står i centrum

– Det ene er kravet om at regeringsindgrebet skal skrottes og tages af bordet. Der skal åbnes for pengekassen nu til bedre løn, flere ansatte, bedre arbejdsforhold. Det er klart, at hvis sygeplejerskerne får noget står vi en masse i kø, for hele det offentlige velfærdsområde er udsultet, og uligelønnen har kørt gennem mange år. Så regeringen vil kæmpe hårdt imod.

Det er nødvendigt at gå fra økonomiske krav til et samlet politisk krav mod arbejdergiver regeringen, der er de virkelige ansvarlige for den situation der er skabt.

– Det andet er det centrale budskab for bevægelsen, som mange har fremhævet, at vi er ude i sidste udkald for at redde det offentligt sundhedsvæsen og hele den offentlige velfærds- og uddannelsessektor både for ansatte og for befolkningen som har brug for det.

Forsvaret for retten til offentlig velfærd. At vi kan blive passet som både barn og gammel, hvis du er syg, at leve et liv uden at risikere at blive ramt af økonomiske ulykker.

Med de to centrale krav vil man virkelige kunne samle bredt og samtidig rette skytset konkret mod de ansvarlige – arbejdsgiverregeringen, og gøre det synligt for alle hvad vi vil.

Så har alle de forskellige grupper deres egne specifikke krav og nogen på tværs som kampen mod Tjenestemandsreformen, der jo kører samtidig. Men for at hver gruppe ikke står alene med deres, vil en samlet bevægelse nu, at vi får styrket den bevægelse som er ved at bygge sig op, det vil være den bedste hjælp og støtte vi kan give til hinanden. For det her bliver jo en langvarig kamp og et langt træk, der skal tages.

KPnet: Der er støttekomiteer og økonomisk indsamling i gang, hvilken betydning har det?

Cathrine:
– I og med at der er kommet et regeringsindgreb er det blevet endnu mere vigtigt at solidarisere sig med sygeplejerskernes kamp, og det økonomiske støttearbejde kan blive rigtig vigtigt hvis vi kommer ud i arbejdsnedlæggelser i større omfang. Også for de næste grupper at vide, at står de i samme situation kan de forvente opbakning.

Støttegrupper står også udenfor det fagretslige system og er ikke underlagt restriktioner eller indgreb fra regeringen. De kan brede kravene ud og styrke solidariteten.

KPnet: Du er selv pædagog, og I stemte ja til overenskomsten, men er de fleste tilfredse?

Cathrine:
– NEJ! Det er vi bestemt ikke. Man kan sige, at alle fagtoppene kører hårdt på at anbefale ja’er til overenskomsterne, og mange har lyttet til dem når de sagde, at det var umuligt at få noget. Der havde været corona – så vi måtte vente til næste gang. Men det er mit indtryk, at pædagoger er stærkt utilfredse, faktisk har vi endnu lavere løn end sygeplejerskerne.

Det er også helt horrible arbejdsvilkår vi arbejder under og horrible forhold børnene har med de normeringer der er. Hvis det havde været muligt indenfor det fagretslige system at stille krav til højere normeringer til overenskomsten tror jeg 90% havde stemt klart Nej. Der er en kæmpe, massiv utilfredshed.

Den kamp sygeplejerskerne kæmper giver rigtig meget håb og kampgejst. Man kan sige Nej, man kan protestere. Og blandt pædagoger er der et kæmpe potentiale ifht at samle sig bredere og til en fælles kamp for offentlig velfærd for alle.

Med alle de nedskæringer der har været de sidste mange år er det nødvendigt at bøtten bliver vendt fuldstændigt. Ikke kun med et par procent om året. Men at det bliver prioriteret, sundhedsvæsenet, plejehjemssektoren – det hele. Der er så meget uforløst vrede overalt der kan samles op i de fælles krav og en stor samlet bevægelse.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater