Arbejdere uden rettigheder

Regeringens reformplaner om et såkaldt ”rigere og dygtigere Danmark”, er bygget på systematisk underbetaling, og det faktum at en voksende gruppe arbejdere står uden de helt basale faglige rettigheder og helt uden for demokratisk indflydelse. De danske arbejdspladser benytter sig nemlig i stigende grad af udenlandsk arbejdskraft, og ikke kun fra EU, men fra lande over hele jorden.

Kommentar af Franz Kreiberg, APK

Gruppen af mennesker der bor og arbejder i Danmark, uden de har opnået dansk statsborgerskab, er voksende. Det handler både om flygtninge og migranter og diverse greencard ordninger, og ikke mindst om importeret sæson- og højkonjunkturarbejdskraft.

De seneste reformudspil fra regeringen blev ledsaget af propaganda om at hjælpe arbejdsløse udenlandske kvinder til en plads i samfundet. Men konsekvensen bliver det modsatte: Flere mennesker med permanent ophold i Danmark vil blive holdt uden for rettigheder og indflydelse – hele livet.

Regeringens forslag indeholder bl.a. en arbejdspligt på 37 timer om ugen, for kontanthjælpen! Det giver en timeløn der er langt under Nemlig.com, Amazon og andre af storkapitalens bundskrabere. Nyttejob er i praksis ren statsgaranteret underbetaling, uden ret til at optjene dagpenge, og for de flygtningekvinder man påstår at ville hjælpe, vil arbejdet ikke blive anerkendt som selvstændig forsørgelse eller oppebære den nødvendige indtægt, der kan give plus i spillet om statsborgerskab.

Blandt chauffører, stuepiger, landbrugsmedhjælpere, lagerarbejdere, rengøringsassistenter og i masser af andre fag findes der samlet over 200.000 udenlandske arbejdere. På samme måde som flygtninge står de udenfor det danske borgerlige demokrati. Deres opholdstilladelse er direkte knyttet til, at de er i arbejde.

Selvom mange har fast ophold, er de statsløse i praksis. Samtidig er de ofte indkvarteret af arbejdsgiverne. En fyreseddel betyder man bliver smidt på gaden i bogstaveligste forstand. Det er netop sådan et splittet arbejdsmarked som regeringens reformer skal understøtte: Flygtninge holdes udenfor og har rollen som permanent prygelknabe, mens udenlandske arbejdere hyres ind som løntrykkere. Imens kvæler fagtoppen solidariteten. Arbejdere med faste, relativt velbetalte job skal helst ikke åbne øjnene og se den virkelighed, der også presser deres løn og arbejdsforhold.

Det må stå helt klart at kapitalismen er et råddent system, hvor de fattigste dele af arbejderklassen har mistet stemmeretten. Og hvor en stor gruppe er permanent udstødt og jagtes rundt i manegen til skræk og advarsel. For hver eneste reform trækker den førte politik Danmark længere og længere tilbage i historien mod enevælden, stavnsbåndet og fattiggården.

Note:

Statsborgerskabet er forbundet med forskellige krav, så som rigtig løn og fuldtidsarbejde og selvstændig forsørgelse, sammen med sprogkrav, og bestået afgangseksamen og test i såkaldt ”danskhed” mm. Vejen til statsborgerskab er svær for alle, der ikke kommer med en magistergrad.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater