Kommunistisk Politik Digital 17 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 17 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 33-34, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Ingen problemer er løst for Arne – sæt pensionsalderen ned!
Efterlønnen er væk, arbejdstempoet og arbejdstiden skrues op – mens pensionsalderen stiger til absurde højder. Med et forslag om 1, 2 eller 3 års tidligere pension til nogle få forestiller regeringen sig, at de kan få hele planen om verdens højeste pensionsalder til at glide ned uden protest. Men det kan aldrig være en løsning at stjæle pensionsårene med den ene hånd og drysse lidt smuler tilbage med den anden, mens et værdigt otium bliver forbeholdt dem der har haft penge til selv at spare op.

Dødens kritiske vinkler på socialdemokratiske tilbagetrækninger
Socialdemokraternes tidlige tilbagetrækning blev i denne uge lanceret i Folketinget, og i pressen og ikke mindst i annoncekampagner, som om landet stod midt i en valgkamp. Og vi skal tilsyneladende druknes i en uhørt mængde af vrangfortællinger og uvidenskabeligt, reaktionært tankegods. Men i virkelighedens verden, får døden altid det sidste ord.
Af Franz Krejbjerg, APK

Toppen i dansk fagbevægelse flyder over med ros til socialdemokratisk pensionssvigt
Fanfare og trommehvirvler fra Fagbevægelsens Hovedorganisation har fulgt det socialdemokratiske pensionsudspil i denne uge. Det øverste pamperlag forsøger på alle måder at sælge skidtet som rigtig godt. Løgnen er dog blevet tilbagevist fra flere lokale 3F afdelinger rundt i landet: Regeringens udspil hjælper overhovedet ikke, det er ren politisk teater. Der skal dække over at ’velfærdsforliget’ og den generelle stigning i pensionsalderen kan fortsætte.

Ingen folkepension – men de fleste vil være nødt til at stoppe omkring 65-årsalderen
Middellevealderen stiger, men det gør de raske år ikke. De falder tværtimod. Dette viser de tørre facts, på trods af politikernes påstand om at stigende levealder gør det muligt at arbejde til man er oppe i 70’erne. De fleste vil stadig komme til at gå af mange år før, tvunget til at bruge sin opsparede pension, leve af ægtefællens indtægt eller kontanthjælp.

Socialdemokratisk fup og hykleri
I dag tirsdag lancerer regeringen deres længe opreklamerede Arne-forslag, der med et snuptag, og ganske få penge, skal gøre kravet om at arbejde til langt over 70-årsalderen retfærdigt og rimeligt. De forsøger at få os til at glemme, at intentionen om denne menneskefjendske behandling af arbejdskraften er deres egen politik, og at de kun kommer til at sætte et lille plaster på velfærdsmassakren.

Nej til højere pensionsalder! Sæt den ned til 65 år
Enhedslisten melder ud, at de er klar til at sluge en pensionsalder på 68 år, bare den ikke stiger mere end det. Reelt en accept af 3 års stigning i pensionsalderen!
AKP siger:
Pensionsalderen skal ned på 65 år som en kollektiv ret for alle. Vi skal ikke arbejde til vi dør. Stadig flere har ingen arbejde. Det hænger bare ikke sammen.
Væk med velfærdsforliget!

KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

John Heartfield – Ob schwarz, ob weiss – im Kamps vereint!, Arbeiter Illustrierte Zeitung, 1931

Racismens gift spredes
Et begreb som racisme svæver ikke frit i luften, men er en håndgribelig politisk udtryksform. Den var en uadskillelig og bæ­ren­de idé i den aggressive nazistiske ideologi. Nazisme og racisme er som en­ægge­de tvillinger.
Nazismen betød som bekendt overfalds­krig, blodig og terroristisk undertrykkelse af al modstand, og derfor er det nødvendigt at gøre opmærk­som på den eksisterende og voksende fare for, at giften kan sprede sig.
Fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag 3-2020

Skeletterne vælter ud af skabet
Endelig kom varmen og sommeren. Man smider tøjet for ikke at få hedeslag, men hvad pokker, vi har jo længtes efter det. Selv skeletterne har fået det for varmt i skabet. De vælter osse ud for at blive afkølet.
Af Karsten Jonassen, APK

EU dikterer næste skridt i privatisering af DSB
EU’s 4 jernbanepakke blev implementeret i Danmark først på sommeren, efter at have været i høring i april. Aftalen betyder, at al offentlig banetrafik i Danmark skal senest have været i udbud i 2024. Jernbanearbejdernes Landsklub advarer mod følgerne: Det er nu der skal kæmpes for at bevare den nationale togdrift.

En brudt samfundskontrakt: Minimumsnormeringer handler om rettigheder
Rettigheder for børn, forældre, syge og ældre er en fælles kamp, vi skal ikke splittes ud mod hinanden.
Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen

Odense: Byggesjusk, ulovlige lejemål, boligmangel – og masser af nye, dyre lejligheder
I Odense Kommune bygges der i disse år utroligt mange lejlighedskomplekser. På havnen skyder det ene højhus efter det andet op med udsigt til vand, havnebad og skov. I centrum bygges det ene høje hus efter det andet. Andre steder i byen vælter det også frem med boligblokke. Man kan spørge sig selv, hvem der dog skal bo i de mange lejligheder. En del af lejlighederne kunne vel overtages af de beboere i Vollsmose, der fra næste år bliver tvangsudsmidt, fordi deres gode og billige boliger skal rives ned.
Af Karsten Jonassen, APK Odense

Danske Bank har lukket Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s bankkonto
Trods fællesudtalelsen i 2018 mellem Den Demokratiske Folkerepublik Korea og USA om fredsaftale og normalisering fortsætter både USA og EU med hårde sanktioner mod landet. Nu har Danske Banks iver efter at følge de politiske vinde ført til et angreb på ytringsfriheden og grundloven – de har indefrosset Venskabsforeningens bankkonto. Det samme har Nordea gjort i Sverige.
OPDATERET 11. AUGUST: Nu er det samme sket i endnu et land: Også DPRK Society i New Zealand har fået lukket deres konto!

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Køn er biologi – Det er kønsrollerne der skal udfordres
For materialister er det idealisme og metafysik, når nogen insisterer på, at det er deres subjektive virkelighedsopfattelse, der bestemmer, hvilket køn de til enhver tid er, helt uafhængigt af objektive biologiske kendsgerninger.
Af Kommunistisk plattform – marxist-leninistene, Norge

Fattigdom tvinger ecuadorianske børn til at arbejde
Børnearbejde er et problem på verdensplan. Dets omfang stiger og skærpes især i tider med økonomisk krise som den, vi gennemgår.
En Marcha 8. august, PCmle, Ecuador

Libanon – krav om en folkelig overgangsregering
Libanons regering er trådt tilbage efter pres fra de folkelige protester, der blussede op i weekenden. Den eneste løsning på den politiske krise er en overgangsregering baseret på folkeopstandens kræfter, der kan lægge grunden for en reel samfundsændring.

”Nulvækst” er bagstræb
Materiel vækst og udvikling er ikke en dårlig ting, men en nødvendighed for menneskeheden. Krav om ’nulvækst’ er en gavepakke til en kapitalisme på kanten.
Af Jan R. Steinholt, Revolusjon, Norge


Oktober Radio: Forlig om lærertidsaftale – en falliterklæring

Udsendelsen handler bl.a. om at lærerne er ved at være godt og grundigt trætte, efter 2 år med lovede arbejdstidsforhandlinger landende ud i ingenting. I denne uge annoncerede Bondo sit exit som Formand for Danmarks Lærerforening i samme åndedrag som han accepterede loven fra 2012 som ”ny aftale”.
Til sidst i udsendelsen taler vi om politiets manglende evner i løsningen af narkotika problemerne i verden.

Lærernes arbejdstid: Hvad det egentlig er vi bliver anbefalet at sige ja til……
For mig at se er den altafgørende forskel på LOV409, OK15 og denne partsaftale helt grundlæggende eksistentiel.
Stemmer lærerne ja til denne aftale, fraskriver vi os aktivt retten til en arbejdstidsaftale (sådan en god klassisk en med håndfaste indgreb i den fulde ledelsesret). Konsekvensen af vores rettighedstab bliver at det vi egentlig stemmer ja til er en medansvarsaftale.
Af Karna Larsen, folkeskolelærer

Hvorfor arbejdstidsaftalen er en sprængfarlig pakke som vi skal afvise med et NEJ
Af Karna Larsen, folkeskolelærer

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne