Dødens kritiske vinkler på socialdemokratiske tilbagetrækninger

Socialdemokraternes tidlige tilbagetrækning blev i denne uge lanceret i Folketinget, og i pressen og ikke mindst i annoncekampagner, som om landet stod midt i en valgkamp. Og vi skal tilsyneladende druknes i en uhørt mængde af vrangfortællinger og uvidenskabeligt, reaktionært tankegods. Men i virkelighedens verden, får døden altid det sidste ord.

Af Franz Krejbjerg, APK

Pensionsløgne

Lad os starte med at slå fast, at statistikken om levealder baserer sig på en løgn. Eller i hvert fald fortolkes og formidles på en løgnagtig måde. Idet man siger middellevetid eller median levealder, bliver det fremlagt som en ”forventet levealder”, eller som ”minimums levealder”. Mens det i virkeligheden er udtryk for et gennemsnit, og at de fleste faktisk dør inden de når den såkaldte middellevetid, som pensionsalderens automatisk justeres efter. Overdødelighed ses ikke mindst hos arbejderklassen.

Arbejdsevne

Statistik om arbejdsevne er baseret på en anden håbløs løgn, bl.a. om lægevidenskabens fortræffeligheder. Rigtig mange går på arbejde med nedslidte knæ, hofter, skuldre osv.. Og indenfor de seneste få år tilbydes en række opperationer som nærmest ambulante: Man kan få skiftet dele ud og sendes hjem samme dag, og kan efter få måneders genoptræning sendes tilbage på arbejdet.

Men en lang række af disse opperationer gør altså ikke at man bliver smertefri, eller at man bliver smidig som en 25-årig igen. Alderssvækkelsen af kroppen er uafvendelig, og skal man holde fast på et fysisk arbejde efter man kommer igennem overgangsalderen, kræver det at bruge daglig ekstra fritid på øvelser og træning for at holde til sit arbejde. Når man når de 65 kan ingen reelt set holde til et hårdt fysisk arbejde mere. Knogler, sener og muskler er simpelt hen længere om at restituere, og når der sker skader, så tager det længere tid at komme tilbage i form. Altså, forestillinger om at nogle kan holde til de bliver 70, bare de startede lidt senere i deres ungdom på deres fysiske arbejde, er ikke baseret på videnskab.

Arbejdsudbud

Arbejdsudbuddet vil altså kun stige marginalt ved en øget pensionsalder, dels vil en mængde mennesker være døde. Mange når ikke engang til det fyldte 65 år i dag.

Dels vil mange ikke have arbejdsevne tilbage til at kunne indgå i arbejdsudbuddet. Til gengæld, hvis vi skal tale om arbejdsudbud, så er der rent faktisk nogle problemer som politikerne ikke gør noget ved. Det viser samtidig de absurde modsætninger i kapitalismen:

Der bliver født for få børn i Danmark til at befolkningen kan opretholde sig selv. Dette er naturligvis ikke et reelt problem, men for kapitalismens økonomiske model, så er man afhængig af en rigelig tilstrømning af nye mennesker, der kan træde ind i rækkerne, og producere og konsumere.

Men systemet hader børn og gravide kvinder. Dertil efterlades op mod 30 procent af en ungdomsårgang uden uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet.

Systemet er også overdrevet bureaukratisk og der er bunke af meningsløst kontorarbejde og håbløs forvrøvlet og reaktionært underholdning, der ikke strengt taget bidrager positivt til hverken åndsliv, eller produktionen.

På selv de bedste dage under de seneste økonomiske opsving har flere hundredetusinder stået i de arbejdsløses række. På den anden side har systemet et militær, der synes at der er så rigeligt med unge mennesker, at de sender dem i krig i fremmede lande. Arbejdet består i at myrde og lemlæste hinanden – og de kommer døde eller forkrøblede tilbage.

Ældrebomben og det faldende fødselstal

Dommedagsprofeter har i årevis påstået, at jorden ville kollapse under befolkningstilvækst, i det meste af verden går det dog i den modsatte retning. Fødselstallene er dalende. Og selvom den slags tendenser er vanskelige er forudsige, kan verdens befolkning nå sit foreløbige maksimum allerede i dette århundrede, og derfra begynder befolkningernes gennemsnitsalder at vokse. Færre unge til flere ældre så at sige.

Det er EU’s ”ældrebombe”-fortælling, men svaret fra EU-landene og fra mange andre rige lande, er at stjæle arbejdskraft, gerne billig og veluddannet arbejdskraft fra fattige lande. I Danmark findes der partier der mener at yderligere indvandring er nødvendig for at sikre kapitalismens overlevelse. Samme argumentation som dengang man handlede med slaver, bare i et nyt århundrede.

I særlige tilfælde kan der opstå en direkte konkurrence om at tiltrække de mest talentfulde og bedst uddannede mennesker. Uden at bryde sig om konsekvenserne dræner imperialisterne de fattigere lande for deres læger og it-specialister, og sender i stedet militærgrej retur. En rådden handel for de fattige lande.

Krisefri kapitalisme genopfundet

Det er et faktum, at kapitalismens kriser i særlig grad rammer ungdommen og også gerne de ældste på arbejdsmarkedet. En sen tilbagetrækning bygger derfor også på en forestilling om den krisefri kapitalisme, i samme boldgade som forestillinger om det kapitalistiske samfund som menneskehedens endelige og højeste stadium, med trumf på.

Skulle man tro på at økonomiske kriser er gode for unge og ældre, så se på kapitalismens nuværende økonomiske krise. Se på hvem der er blevet fyret, og se at det er de arbejdere, det er de dårligst uddannede, det er de ældre der trofast har passet deres dont, der får fyresedlen. Tror du at de unge kommer i gang og tilbydes job under krisen?

Den ubekvemme sandhed fremgår måske ikke af politikernes højstemte taler om de dygtige og villige, der bare lige skal blive på arbejdet lidt længere. Men faktum er, at ældre bliver presset ud, og de unge lukkes ikke ind. Det er de sørgelige kendsgerninger under denne, som alle kapitalistiske kriser. Derfor har klassebevidste arbejdere altid krævet at pensionsalderen sænkes, og arbejdstiden sættes ned, så flere ældre får mulighed for at trække sig tilbage med helbredet i behold, og der til gengæld gives plads til at ungdommen får en chance.

Sandheden om ønsket og viljen til at arbejde

De fleste mennesker har en virketrang, og kan faktisk godt lide at arbejde. Men i den fortælling glemmes det gerne, at det ikke noget de selv kan bestemme. Under kapitalismen kan man alene sælge sin arbejdskraft, men om nogen vil købe den er et andet spørgsmål. Når Socialdemokraterne fremstiller det som om det helt er op til folks egen vilje om de har lyst til at blive på arbejdet til de er 1000 år gamle, er det en anden kæmpe fed løgn om kapitalismens kriser: ”Der er altid arbejde til dem der vil arbejde”.

Mere ofte er det sådan, at folk ikke kan få et arbejde, hverken indenfor deres fagområde, eller i den by, eller det land de bor.

Pensionspapirformuen

I dag er der i Danmark en håbløs ide om at gøre alle pensionister til millionærer, på papiret i hvert fald. Man skal bare lige selv spare op gennem sit arbejdsliv, så man kan rejse og holde fest i alderdommen, uden at gå ned i levestandard. Og desto længere folk holder ud på arbejdet, og sikrer at ingen nye får lov til at komme til, desto bedre er ens økonomiske stand når man kommer til efterlivet. Men det der skrabes sammen kan jo ikke tages med i graven. Og i den udstrækning at økonomisk sikkerhed og indtægt i alderdommen individualiseres, gøres den direkte afhængig af folks arbejdsindkomst. Individuel opsparing, i mod sætning til en kollektiv er derfor også garanti for ulighed frem til døden. Den der er dårlig betalt eller arbejdsløs skal frygte for økonomien under pensionistlivet.

Det hele handler i sidste ende om at sikre en villig og føjelig arbejdskraft, mere end noget andet.

Retfærdigheden

Socialdemokratiet fremstiller deres forslag om tidlig tilbagetrækning som retfærdigt. Også selvom det er meget stærkt begrænset, om der er nogen der kan nå at få gavn af ordningen. Man forstår ‘retfærdigt’ forstået som det er beskrevet i kapitalismens ordbog, hvor retfærdighed for arbejderklassen ikke eksisterer, og loddet er at høste profit for kapitalen, til den dag man ikke længere kan.

Retfærdighed i arbejderklassens ordbog har en ganske anden betydning. Her tiljubler man ikke længere kun krummer fra produktionens overdådige overflødighedshorn, men man overtager produktionsmidlerne og fjerner den private ejendomsret og fordeler jordens og arbejdets umådelige rigdomme til gavn for alle.

 

Læs også

Toppen i dansk fagbevægelse flyder over med ros til socialdemokratisk pensionssvigt
KPnet 21. august 2020

Ingen problemer er løst for Arne – sæt pensionsalderen ned!
KPnet 19. august 2020

Vi kræver arbejde og pensionsalderen sat ned
Udtalelse APK


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater