Ingen folkepension – men de fleste vil være nødt til at stoppe omkring 65-årsalderen

Middellevealderen stiger, men det gør de raske år ikke. De falder tværtimod. Dette viser de tørre facts, på trods af politikernes påstand om at stigende levealder gør det muligt at arbejde til man er oppe i 70’erne. De fleste vil stadig komme til at gå af mange år før, tvunget til at bruge sin opsparede pension, leve af ægtefællens indtægt eller kontanthjælp.

Finansministeriets beregning siger: Flere leveår = flere arbejdsår, og lader pensionsalderen stige og stige, som det er besluttet i Velfærdsforliget fra 2006. Alle skal kunne arbejde til de er 72 år – eller mere, og regeringen laver økonomiske beregninger for statens indtægter, der bygger på dette.

De må handle mod bedrevidende og kende til den statistik der viser, at de ekstra leveår – som nogen kommer til at få – ikke gennemsnitligt set bliver arbejdsdygtige år. Sandsynligvis har politikerne blot taget de store skyklapper på for at kunne spare på folkepensionen og på sigt tvinge befolkningen til at spare mere op af lønnen til en privat pension.

Beregninger viser, at ved en pensionsalder på 72 år, vil 65 år stadig være det tidspunkt de fleste vil blive tvunget ud af arbejdsmarkedet. Det vil betyde at man må tage hul på den opsparede pension, der på den måde skal række meget længere end der er penge til. Dvs at uligheden vokser voldsomt, og det samme vil gruppen af fattige pensionister.

EU, der som bekendt er primus motor bag diverse nedskæringsreformer, har selv beregnet på følgerne.

Per H. Jensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet og Fritz von Nordheim, tidligere vicekontorchef i EU-Kommissionen, kalder det for “ønsketænkning”, når Finansministeriet kalkulerer med, at danskerne i gennemsnit først trækker sig fra arbejdsmarkedet som 72-årige om 30 år – i 2050. (kilde: A-4 Arbejdsliv).

Konklusionen lyder, at der ifølge EU-Kommissionens beregninger over tid vil opstå et stigende gab mellem den officielle pensionsalder og den reelle gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Danmark. Det vil betyde, at danskerne i snit vil gå på pension fem år før den officielle pensionsalder i 2050, som ifølge Velfærdsforliget kan stige til 72 år. (A-4 Arbejdsliv)

Velfærdsforliget og den stigende pensionsalder skaber fattigdom og endnu mere ulighed.

Væk med velfærdsforliget!

30 timers med løn- og personale kompensation!

Fuld dagpengedækning og væk med dagpengereformen!

Pensionsalderen ned på 65 år som en kollektiv ret for alle! Højere folkepension!

Læs også

Ingen problemer er løst for Arne – sæt pensionsalderen ned!

Vi kræver arbejde og pensionsalderen sat ned


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater