Ingen problemer er løst for Arne – sæt pensionsalderen ned!

Efterlønnen er væk, arbejdstempoet og arbejdstiden skrues op – mens pensionsalderen stiger til absurde højder. Med et forslag om 1, 2 eller 3 års tidligere pension til nogle få forestiller regeringen sig, at de kan få hele planen om verdens højeste pensionsalder til at glide ned uden protest. Men det kan aldrig være en løsning at stjæle pensionsårene med den ene hånd og drysse lidt smuler tilbage med den anden, mens et værdigt otium bliver forbeholdt dem der har haft penge til selv at spare op.

’Tilbuddet’ til Arne dækker ikke engang arbejderklassen eller de nærmeste lag, hverken faglærte eller ufaglærte – kun en mindre gruppe. Og selv for dem er det helt utilstrækkeligt. ’Tilbuddet’ giver max 3 års tidligere pension, men er man mindre slidt som f.eks. 60, 67 eller 69-årig om nogle år, når pensionsalderen er hævet? En gennemsnitlig højere forventet levealder hjælper ikke den konkrete slagteriarbejder, hjemmehjælper eller pædagog.

Når pensionsalderen f.eks. er oppe på 75 år – et realistisk scenarie for politikernes og EU’s regnedrenge! – kan den ’nedslidte Arne eller Anne’ være heldig at blive folkepensionist i en alder af 72 år. Men hvor mange kan gennemføre et fysisk eller psykisk hårdt arbejde, i fuldt tempo når man er over 60 år? Alle ved, at det for rigtig mange som minimum bliver med et liv på piller og smerter. Ikke kun for dem, der startede med at arbejde som 17-årige. Problemet kan aldrig løses med så minimal en forbedring.

Hvad med dem der startede på arbejdsmarkedet som 20-årige?
Og hvad med den del af arbejderklassen der er holdt udenfor dagpengesystemet og på kontanthjælp, der bare må sejle deres egen sø?

Dertil kommer ydelsen, der er sat til 13.550 kr. om måneden før skat. Så problemet bliver, som for alle pensionister, og andre på overførselsindkomst, at man reelt ikke kan leve af den med de udgifter der er til bolig, mad osv. Også dette vil tvinge store grupper til at hænge fast på arbejdsmarkedet med det yderste af neglene.

For regeringen er ‘Arnes tur’ en investering i at få hele den store plan for tyveriet af folkepensionen til at glide ned. At kaste nogle smuler og ved hjælp fra fagpampere og støttepartier at få gydet olie på vandene.

Skal vi stoppe planerne for massakren på velfærden skal vi ikke lade os spise af med den slags plattenslageri, men stå sammen alle de ramte grupper i en kamp for lavere pensionsalder for alle, en pension der er til at leve af, for nedsat arbejdstid for alle. For opsigelse af velfærdsforliget, der kræver at vi arbejder til vi segner.

Væk med velfærdsforliget!

30 timers med løn- og personale kompensation!

Fuld dagpengedækning og væk med dagpengereformen!

Pensionsalderen ned på 65 år som en kollektiv ret for alle! Højere folkepension!

Læs også

Vi kræver arbejde og pensionsalderen sat ned

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater