Libanon – krav om en folkelig overgangsregering

Libanons regering er trådt tilbage efter pres fra de folkelige protester, der blussede op i weekenden. Den eneste løsning på den politiske krise er en overgangsregering baseret på folkeopstandens kræfter, der kan lægge grunden for en reel samfundsændring.

Opstandens krav var ikke bare regeringens afgang, men et opgør med hele det korrupte rigmandsvælde baseret på et feudalt religiøst sekterisk fundament. Befolkningen har fået nok af et system uden fremtid og kræver reel forandring. Den fortrængte regering vil forsøge at redde krisen ved at udskrive nyvalg til parlamentet. Men et nyvalg uden et reelt alternativ vil bare betyde, at en klike af magthaverne udskiftes med en anden, uden de nødvendige sociale, økonomiske og politiske forandringer.

Den eneste løsning er en politisk løsning, der er baseret på dannelsen af ​​en overgangsregering uden for det autoritære system med kræfter fra folkeopstanden. Dens opgave vil blive at likvidere arven fra det sekteriske politiske system og lægge grundlaget for en national og demokratisk stat.

Magthaverne har forskellige scenarier i spil hvad enten det bliver en ny farve på regeringen, en såkaldt “national enheds” regering, med eller uden udenlandsk direkte indblanding og internationalisering. Alt sammen under påskud af at bevare ro og orden i lyset af opstanden, opløsningen af ​​staten og sammenbruddet af den offentlige orden, der sker lige nu.

Libanons placering som Israels naboland gør at imperialistiske magter – og ikke mindst Israel har interesse i et splittet Libanon med en lille herskerklike, der holder befolkningen nede.

Den internationale nødhjælpskonference, der blev afholdt på initiativ af den franske præsident Macron d. 9. august under sloganet om at yde støtte til Libanon, er intet andet en international røverbande af imperialistmagter i gang med at sikre rovet. Det er de samme institutioner og stater der i årtier har holdt de korrupte myndighed i Libanon ved magten, der deltog i denne konference. Og som betingelse for støtte stiller de krav om nyliberalistiske reformer, som tidligere folkeopstande har afvist. Det er de samme stater, der har ansvar for at deltage i indførelsen af ​​blokaden og de økonomiske og økonomiske sanktioner, der har skadet det libanesiske folk i høj grad. Og som politisk, økonomisk og militært støtter Israels aggressioner.

Demonstranterne i Libanon kræver, at de militære styrker og sikkerhedsstyrker, der brutalt undertrykker og skyder mod befolkningen straffes og dem der har givet ordre til dette idømmes de strengeste straffe. Og at volden mod befolkningen stoppes øjeblikkeligt.

Libanons kommunistiske parti udtalte i går på baggrund af den aktuelle situation, ”at folkeopstandens kræfter og de politiske kræfter fra 17. Oktober 2019 står overfor at etablere forenede politiske rammer og fremskynde præsentationen af ​​deres alternative program, der sigter mod at danne en alternativ myndighed, der påtager sig opgaven med at forsvare det libanesiske folks rettigheder gennem opbygning af en dygtig og retfærdig nationalstat på ruinerne af systemet med drab, kvoter, og afhængighed udefra.”

Se også

Protesterne i Libanon forsætter

fra APK’s magasin
ENHED og KAMP Nr 3. august 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater