I solidaritetens tegn – Kommunistisk Politik Digital uge 47-48

 

Nr. 24 – 2018

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 47-48, 2018

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs


Den seneste 14-dages periode har stået i klassekampens og solidaritetens tegn – med arbejdskampe, mobilisering mod regeringen ghettoplan, skoleelevernes klimastrejke og den sociale bevægelses demonstrationer.


Togførere og lokoførere slås for at afværge et beskidt overgreb fra staten og og den statslige arbejdsgiver DSB. De offentligt ansattes OK-kamp er ikke glemt. Brutale metoder med diktater og lockout kræver modsvar og solidariteten viser sig igen. De DSB-ansattes punktstrejker bliver mødt med forståelse og støttetilkendegivelser bliver ved med at strømme ind.

Også buschaufførerne har vist deres vilje til at trykke STOP. De sociale bevægelser har været ude i en forsvarskamp mod reaktionens angreb på en af bevægelsens talspersoner og afvist angrebet.

Der er nok af kommende kampe at forenes om. Det udspekulerede og ondsindede angreb på almindelige menneskers mulighed for en anstændig bolig – ghettoplanen – er vedtaget, men forsvaret for at bevare de almen boliger mod nedrivning vil fortsætte.
En sort finanslov er netop landet mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Parlamentarisk er der ikke meget godt at vente i retning af at sætte en stopper for angrebene. En socialdemokratisk ledet regering lover intet. De kan til nød udtale sig kritisk, men løfter om f.eks. at afskaffe kontanthjælpsloftet eller førtidspensionsreformen, der sammen med integrationsydelsen  – nu kaldet hjemsendelsesydelse! – har hovedansvaret for at 64.500 børn lever under fattigdomsgrænsen vil de ikke høre tale om. Den rabiate krigsoprustning vil der heller ikke blive sat spørgsmålstegn ved.
Der må satses på solidariteten og organiseringen fra neden.

Også på globalt plan organiseres klassekampen. En betydningsfuld begivenhed var her de marxist-leninistiske partier og organisationer CIPOML’s verdenskonference, der blev afholdt i Mexico. Det fælles mål er at organisere kampen i eget land mod de lokale magthavere, mod det imperialistiske system og for socialisme, det samfundssystem der vil kunne afskaffe det kapitalistiske klassesamfundet med dets ulighed, udbytning, kriser og krige. Organisationen opbygger proletarisk internationalisme mod kapitalismen.

De sluttede deres fælles udtalelse med ordene:

“Kapitalisme og imperialisme er ikke uovervindelige. Arbejdernes og folkenes enhed og kamp, kommunisternes og andre revolutionæres konsekvente holdning vil bryde imperialismens lænker ved at ramme dens svage led”.

FRA ARBEJDSPLADSERNE – BOLIGKAMPEN OG DEN SOCIALE KAMP

Satspulje og røvere!
Skal de fattige betale for de fattige? Eller skal de fattige betale for de fattige?
Det forhandler man om her i afslutningen af finanslovsforhandlingerne.
Af Dorte Grenaa, APK
Indlæg på Dorte Grenaas facebook

Nej til ghettoplan – udsmidning og ekspropriation – Forsvar beboernes ret til deres bolig!
’Ghettoplanen’ er blevet mødt af mangfoldige protester. At samle solidariteten mellem alle de mange der bliver ramt til en endnu større modstand vil være det eneste der kan sætte en stopper for den. Bliver planen vedtaget d. 22. november er kampen ikke slut. Dens gennemførelse i praksis i kommuner og boligområder må blokeres og forhindres overalt.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

DSB forsøger at lukke munden på de ansatte – Oplægget DSB ville stoppe
De DSB-ansattes protester imod drastisk forringede arbejdsforhold under ny påtvungen  overenskomst nyder stadig større opbakning fra andre faggrupper landet over. En synliggjort solidaritet med aktioner og demonstrationer som senest det ålborgensiske Netværks støttedemonstration i Ålborg som udtrykker solidaritet med de DSB ansattes kamp som en  nødvendighed. En solidaritet på tværs af fag og på tværs af privat og offentligt ansatte og en tværfaglig opbakning som også kom til syne ved de offentliges seneste overenskomstkamp.

Netværk fra OK18 er på banen igen – Solidaritet med tog – og lokoførerne i DSB
Kampen for ordentlige arbejdsforhold og faglige rettigheder vindes kun ved at stå sammen skulder ved skulder. I denne uge viste Aalborg vejen ved at genindkalde netværket der blev dannet under forårets offentlige overenskomstforhandlinger i en solidaritetsdemonstration med de ansatte i DSB, der i øjeblikket er ved at blive kørt over af ledelsen. Bag presset på de ansatte står EU’s krav om nedskæring af al offentlig service og krav om privatisering af DSB.

Flexjob nu! – Men kampen fortsætter
I dag blev det afgjort at den fremtrædende talsmand for de sociale bevægelser, Kim Madsen, endeligt langt om længe kunne visiteres til et flexjob. På trods af invaliderende sygdom har Kim i årevis kæmpet, ikke blot sin egen sag, men for at alle reformramte og sygdomsramtes uværdige situation skulle frem i lyset.
Kim Madsen havde selv forudsagt at han nu  snart ville få et flexjob i håb om at lukke munden på ham i den sociale bevægelse – og samtidig konstateret at kampen fortsætter.
Af Poul Andersen

November er min absolutte hademåned
Dagene bliver kun kortere. Den smule lys, der er tilbage, bliver kraftigt reduceret af tåge og regn. Der er ingen skæve fridage eller festligheder. Jo, der er masser af grunde til at være lidt negativ. Se bare Folketingets ghettoplaner. Nu skal vi rive boliger ned, altså de fattiges boliger. Det er en helt ny indfaldsvinkel til at løse problemet med den fattigdom, der officielt ikke eksisterer. Gør dem hjemløse og rodløse. Det skal nok gå godt!
Af Karsten Jonassen, APK

GLOBAL KLASSEKAMP

NEJ til G20-topmøde og Ud med IMF!
G20 klubben starter fredag d. 30. november deres topmøde i Sydamerika, i Argentina. G20 består af verdens rigeste lande og repræsentanter for EU – kort sagt verdens imperialistiske stormagter der mødes og praler med hvilke journalister de har parteret og hvilke de lande de har invaderet.
Af Franz Krejbjerg

NYT FRA CIPOML

Til arbejderne og folkene! Til de revolutionære og kommunisterne!
UDTALELSE FRA CIPOML
Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer
November 2018

Mexico i forandring: Til kongres med marxist-leninister og revolutionære
Af Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunisterne

INDLÆG FRA APK’S NOVEMBERKONFERENCE 10. 11. 2018

40 året for stiftelsen af DKP/ML – Kampen for det kommunistiske parti i Danmark
Her gives et rids af de historiske ideologiske og politiske rødder Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) står på i dag og af kampen mellem de revolutionære og reformistiske og revisionistiske strømninger i Danmark og internationalt.
I anledningen af 40 året for DKP/MLs stiftelse belyses kampen for det kommunistiske parti i Danmark frem til i dag. Klaus Riis var formand for DKP/ML fra stiftelsen i 1978 indtil 1997.
Af Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kampen mod krigsfaren – NATOs og EUs militarisering
”Krig er forsættelsen af politikken med voldelige midler”. Et berømt citat, en dyb sandhed og en måde at forstå årsagerne til krig på. Lige siden Marx og Engels har marxist-leninister brugt dette udgangspunkt til at forstå de bagved liggende årsager til de konkrete krige og den øgede militarisering.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

KVINDEKAMP

Stop volden mod kvinder!
Det er langt ude at vold mod kvinder i Danmark stadig er et massivt problem i 2018, men det er det. Hver dag udsættes kvinder for partnervold, bliver voldtaget eller endda myrdede af deres kærester.
Udtalelse Kvinder i Kamp

Dea Trier-Mørch. Linoleumstryk fra Bogen “Vinterbørn”

Stop forringelserne for fødende kvinder i København!
Rigshospitalet lukker sit barselshotel. Det betyder at førstegangsfødende bliver sendt hjem fra hospitalet efter kun fire timer. Fire timer.
Det er på alle måder en falliterklæring som samfund, og vi er nødt til som kvinder at sige fra nu. Råbe højt. Protestere. Gå i fødselsstrejke om nødvendigt.
Af Marie Herget

Kvindedigter presset fra at fremføre sin kunst på antivoldtægtsdemo
En kvindedigter stod på programmet på søndagens antivoldtægtsdemonstration i København. Hun skulle fremføre et digt om kvinder, moderskab, kvindeslægt og om kolonialiserede kvinders historie. Men det blev hun forhindret i. En person følte nemlig at det var for stærke sager til demonstrationen. Derfor blev digteren Lesley-Ann Brown – med opbakning fra hovedarrangøren Amnesty International – presset til at trække sig fra arrangementet.

ANTIKRIGSKAMP

Krig er skabt af mennesker – Krig kan afskaffes af mennesker
Vi må forholde os aktivt til den ustyrlige oprustning og krigsfare. Så spændt situationen efterhånden er, skal der kun springe en lille gnist for at antænde en storbrand.
Men krigens lære er også, at den er skabt af mennesker og kan afskaffes af mennesker.
Leder, Håndslag 4-2018

STØT DEN SPIRENDE FREDS- OG FORSONINGSPROCES I KOREA!
Udtalelse fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

KUNSTNERNES FREDSPRIS TIL GERD BERLEV

Gerd Berlev modtager årets Fredspris – Reportage fra et flot arrangement på Krudttønden
Søndag d. 25. november modtog Gerd Berlev Kunstnere for Freds fredspris og dermed en stor anerkendelse for sit utrættelige arbejde med at samle til modstand mod krig og krigsforberedelser. Prisen blev begrundet af Pernille Grumme fra Kunstnere for Fred og overrakt af Arne Würgler, der fremhævede Gerd som den ildsjæl der hele vejen igennem har fastholdt kampen mod imperialismen og for et andet samfund uden krig. Gerd er en aktiv og initiativrig fredskæmper i Tid til Fred, og medlem af APK.


Pernille Grummes tale ved overrækkelsen af kunstnernes Fredspris 2018 til Gerd Berlev
Det er mig altid en stor glæde at overrække vores fredspris til en krigsmodstander, og det er det sandelig også i dag. Jeg kunne bruge de næste tyve minutter på at lovprise alle de demonstrationer og freds-arrangementer, du har taget initiativ til, men jeg tror de fleste ved, at du har stået bag demonstrationer mod Irakkrigen, Afghanistankrigen, Syrienkrigen, afholdt fredsfestivalerne i Karens Minde, arrangeret koncert i Danmarks Radios Koncertsal for at mindes 40’års dagen for militærkuppet i Chile, være medstifter af kampagnen Nej Tak til Nye Kampfly og foreningen Tid til Fred-Aktiv mod Krig, og er ikke mindst i evig opposition mod NATO.

Gerd Berlevs takketale ved modtagelsen af Kunstnernes fredspris 2018
TAK til Kunstnere for Fred for at værdsætte min indsats
TAK til alle jer, der er kommet og til de, der var forhindret
Vi har jo været mange, der har været sammen om indsatsen undervejs
Og egentlig er det jo OS, der har æren, sammen.

DEN KOMMUNISTISKE PRESSE

ENHED OG KAMP – Kommunistisk Politik er på gaden (4,2018) – Tegn abonnement eller køb i løssalg!
Årets fjerde nummer af Enhed og Kamp kommer vidt omkring. Fra artiklen om kampen for et kommunistisk parti, der beskriver APKs rødder, over den tyske Novemberrevolution i 1918 til en analyse af NATOs gennemgribende militarisering af infrastrukturen i Norden og Baltikum. Vigtige ideologiske spørgsmål om reform og revolution belyses og ml-partierne i Columbia og Bolivia analyserer de populistiske regimer i Latinamerika, der er endt i hård undertrykkelse. Hvad vil karakterisere fremtidens by under socialismen? Endelig byder tidsskriftet på flere artikler fra Grønland. Køb det i løssalg eller i abonnement.

Tak til vores læsere! Og en sidste slutspurt i den økonomiske indsamling
Stor tak til læserne af KPnet.dk!
Tak fordi I læser og bruger vores artikler, fordi I deler og liker dem, tak for den levende debat på KPnet’s facebookside – og tak fordi I giver info og tips og sender billeder og reportager fra klassekampen. Endelig har mange givet bidrag til vores økonomiske indsamling – store såvel som små. Alt dette siger vi TAK for!

FRA KPNETBLOGS

Gid det var så vel, Laura Lindahl
Laura Lindahl (LA) og Emilie Jäger (LAU) har skrevet et debatindlæg om landets beskæftigelsespolitik. Indlægget udmærker sig især ved ikke at indeholde fakta af nogen art – det består udelukkende af påstande.
Af Ulla Curdt

 


Stenbetvinger

Vi har pulveriseret
Stenen

Så vi kan blande det fine
Støv

Og forme præcis de bygninger vi vil
Af beton

Digt af Kirsten Lund

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 4. december 2018

Til arbejderne og folkene! Til de revolutionære og kommunisterne!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater