Gerd Berlevs takketale ved modtagelsen af Kunstnernes fredspris 2018

Fredsprisen uddeles af Kunstnere for Fred. Forkvinde Pernille Grumme begrunder her valget af Gerd Berlev som modtager af prisen

TAK for prisen – jeg er beæret, stolt og glad. Også fordi mange har sagt til mig: ”om nogen, så fortjener du den”.

TAK til Kunstnere for Fred for at værdsætte min indsats
TAK til alle jer, der er kommet og til de, der var forhindret
Vi har jo været mange, der har været sammen om indsatsen undervejs
Og egentlig er det jo OS, der har æren, sammen.

Så jeg vil gerne sige til JER der har været med, tak for for de mange timers
samarbejde, der er manifesteret i denne pris.

Og en stor tak til partiet APK, der har gjort mig istand til at prioritere og
målrette min indsats og forstå imperialismen, som årsagen til krigen. Jeg
sender også en tak til den internationale kommunistiske konference CIPOML,
for dens arbejde for en verden uden krig og for opbygning af en samlet front
mod krig, sociale nedskæringer, reaktion og fascisme.
Og endelig også en stor tak til min familie, der har anerkendt og accepteret
den prioritering, det er i det daglige.

Hvad har været min motivation? Hvad har fået mig til at yde den indsats, der
gør, at jeg står her i dag?
Er Danmark da ikke det tryggeste land i verden? Er faren for krig da
overhængende her?

Det er store spørgsmål og de kan dårligt besvares grundigt i en nogenlunde
kort takketale, men jeg vil forsøge at trække et par ting frem, der har været
vigtige for mig.

Som mange andre af de glædens børn, der fødtes efter 2. verdenskrig, kendte
jeg til krigens ubærlige, utilgivelige, grusomheder og jeg lovede derfor mig
selv, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne, for at det aldrig skulle ske igen.
Alligevel så vi militæralliancen NATO, en kold krig og et med tiden meget
militant EU vokse frem.

Vi så hvordan Danmark deltog i løgnene efter tårnenes fald i 2001 og kastede
sig ud i den efterfølgende terrorkrig, på trods af befolkningens protester.
Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien og Yemen er brutalt og umenneskeligt
smadret, o c e a n e r af tårer er fulgt i kølvandet på disse krige. Samtidig har
dansk erhvervsliv skovlet fortjenesten ved ”gen”opbygningen ind, mens
flygtningestrømme og militarisering har taget fart.

Udviklingen efter 2001 er også grunden til, at jeg står her i dag og beæret
siger tak for Fredsprisen.

Siden 11. september 2001 har jeg deltaget i og været med til at organisere
rigtig mange forskellige former for protester mod de krige, der fulgte efter og
den opbygning af en krigsmaskine, der er foregået i Danmark, som NATO, EU
og USA’s trofaste skødehund.

En anden motivation har været min indstilling at Fremtidens mulige
katastrofer kan og må afværges med handlekraftige protester.

Imperialismens jagt efter profit, markeder, billig arbejdskraft og råstoffer har
ført til en verden, hvor fremtiden for jordens befolkning ligger i vores,
befolkningens, hænder. Det politiske system og det internationale samarbejde
har i det store billede spillet fallit.

VI må rejse os. Som vi ser ”de gule veste” i Frankrig gør i dag, og vi må sige fra så det mærkes, det er på høje tid:

Katastrofealarmerne kimer mange steder, jeg nævner bare de fire vigtigste:

1. – i kølvandet på krige dør millioner af sult og nød, infrastruktur og
levegrundlag destrueres, hele befolkninger er på flugt

2. – samfundet og dets krigsmaskine er afhængige af forsyninger med olie,
gas, kul – det er en trussel om krig men også om miljøkatastrofer

3. – den stadige oprustning og militarisering ofrer mange milliarder af kroner
på skadelig og unødvendig produktion. Derfor breder social nød og
uretfærdighed sig, også i de rigeste samfund med kontrol, frygt og
fremmedhad som magthavernes svar

4. – atomkrig er en reel trussel.

Alt i alt mener jeg at det betyder, at protesterne mod krig og oprustning må
følges ad hånd i hånd med protester mod miljøødelæggelse og fossile
brændstoffer, følges med protester mod reaktion, fremmedhad og racisme, og
med protester mod sociale nedskæringer og protester mod ulighed og
uretfærdighed.

Punkterne er så uløseligt forbundne at kampen for fred og en fælles,
handlekraftig front er nødvendig, hvis vi ønsker en mærkbar forandring. Vi
må i fællesskab sige ja til fremtiden for dig og mig og for vores børn og
børnebørn, sige ja til en fredelig verden hvor mennesker og livet på planeten
kan trives.

Krig og katastrofer er ikke en naturnødvendighed og de kan undgås, når vi
står sammen om konkrete protester, nationalt og internationalt.

Opbygningen af netværket Tid til fred – aktiv mod krig har leveret mig
inspiration og givet nye kræfter.

Ved stiftelsen i februar 2015 skrev vi et sæt teser til forståelse af verden i dag,
som det fælles grundlag for arbejdet.
Vi arbejder for at styrke og udvide det praktiske samarbejde på forskellige
måder:
– sådan at alle, der deler hovedparten af tesernes holdninger kan bruge
netværket
– og alle gennem netværket kan inviteres til at deltage i planlægning af eller
deltagelse i små og store begivenheder, debatter, foredrag, protester osv.,
og desuden deltager vi i og organiserer begivenheder, der kan samle
organisationer, grupper og enkeltpersoner om fælles handling.

Det årlige Fredsløb er sådan en begivenhed. Det er nærmest et
orienteringsløb, hvor cykler og børnefamilier kan deltage. I 2019 afholdes det
søndag den 19. maj.

Deltagelsen i protesterne mod militærøvelsen Aurora i Göteborg sidste år i
september var en anden samlende begivenhed. Aurora-protesten gav også
stødet til et udvidet samarbejde mellem fredsgrupper i hele Norden, og såede
frø til den nordiske udtalelse: Stop for oprustning af Norden. Udtalelsen blev
underskrevet af 38 fredsorganisationer fra Danmark, Norge, Sverige og
Finland op til NATO’s topmøde i juli 2018. Den nordiske udtalelse afdækker
hvor omfattende en oprustning, der foregår og NATO’s rolle. Læs den på
www.tidtilfred.nu.

Min motivation er også at Danmark er en imperialistisk militærmagt og at
militariseringen af de nordiske lande i de seneste år, har taget fart.
Når jeg siger at det står værre til end de fleste tror, og at der er en reel risiko
for at en kommende krig vil udspille sig også i Norden og på dansk jord, så er
baggrunden set fra Danmark blandt andet at:

1. Danmark deltager i Det Europæiske Angrebsinitiativ EI2. Det er en ny
konstellation, der skal sikre Macron og Frankrigs indflydelse (og danske
erhvervsinteresser) i Sahel-området. Initiativet sikrer at Danmark og
Storbritannien samarbejder med resten af EU, på trods af forbehold og
udmeldelse

2. Udnævnelsen af Fighter Wing Skrydstrup til F35 øvelsescenter for kampfly,
der kan medføre atomvåben

3. At Danmark via Grønland er en nøglespiller i kampen om forventede nye
tilgange til råstoffer og transportveje i Arktis, og Thule-basen samler
uundværlige informationer fra satellitter, oplysninger som videregives til den
største amerikanske base i Europa, Ramstein i Tyskland

4. Fregatterne skal deltage i missilskjoldet

5. At Danmark deltager i NATO’s spydsspids-styrke og at Danmark deltager
meget aktivt i NATO-aktiviteter i de baltiske lande.

Alt dette og mere til betyder at det er nødvendigt med flere og større protester
mod krigene og oprustningen og i særdeleshed NATO, men også mod den slet
skjulte deltagelse i EU’s oprustning og forsøgene på at få fjernet
forsvarsforbeholdet.

Det sker lige nu:

Tid til Fred har flere gange indkaldt til mindre aktioner for at skabe
opmærksomhed om militariseringen og vise at vi protesterer.
På onsdag holder Forsvarsakademiet konferencen ”The future of War”.

Det er jo helt grotesk. Tænk at det danske Forsvar kan tænke i de baner
– når størsteparten af Danmarks befolkning ønsker en fremtid med Fred,
– det er grotesk fordi den militarisering og oprustning vi ser, bruger de
ressourcer, der burde anvendes til en fremtid for os – og alle de andre
– det er grotesk fordi ingen af de krige Danmark har deltaget i efter tårnene
styrtede i 2001 har ført til fred, (men til ødelæggelse, nød, elendighed,
flygtninge)
– det er grotesk fordi en krig med de atomvåben der findes i dag, truer vores
og planetens fremtid.

Konferencen ”The Future of War” bliver derfor mødt med bannerne:
Fremtiden er fred. Peace is the Future.

Alle burde motiveres af, at det koster samfundet enormt at fodre
og vedligeholde en militærmaskine:

Det koster skattekroner, arbejdskraft, miljøsvineri, tab af menneskelighed,
mens frygt og kontrol trives og vokser.

Så nu får du lige den sidste opfordring til at give dit bidrag:
Lad os sammen bygge en bred og handlekraftig modstandsfront, et
menneskeligt modsvar til krig og ødelæggelse. Sig ja til fremtiden for dig og
mig og vores børn. Sig ja til en fredelig verden med respekt for menneskelige
værdier.

Få nyhedsbrevet fra Tid til Fred tilsendt en gang om måneden, spred
informationerne og deltag hvor du kan.
Ethvert økonomisk bidrag vil blive brugt til aktiviteter for freden. Alt arbejde
udføres frivilligt og gratis.
Er du med i en gruppe, der organiserer aktiviteter i denne ånd, så vær med,
brug netværket og deltag i Fredsløbet med en stand. Det er en tradition, der
bliver stadig stærkere år for år.

Hvis du vil deltage mere aktivt i arbejdet, så kom den 14. januar til udvidet
koordinationsmøde, vi skal der også tage stilling til, hvordan vi i Danmark
kan markere modstanden mod NATO i forbindelse med 70-års dagen den 4.
april. Tid og sted kommer på hjemmesidens kalender.

Nu er har jeg vist sagt rigeligt og vil give ordet videre til arrangørerne.
Men først efter en sidste tak til Kunstnere for Fred for den ærefulde pris.
Tak for jeres opmærksomhed.

Læs også

Pernille Grummes tale ved overrækkelsen af kunstnernes Fredspris 2018 til Gerd Berlev
KPnet 26. november 2018

Gerd Berlev modtager årets Fredspris – Reportage fra et flot arrangement på Krudttønden
KPnet 26. november 2018

Video: Hør Gerd Berlevs takketale her
Tid til Freds videokanal 25. november 2018

Fredsprisen er tidligere bl.a. givet til Annisette Koppel, Anders Kærgaard, Anton Nielsen og Arne Würgler.

Læs mere om Kunstnere for Fred

Besøg Tid til Freds hjemmeside


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 26. november 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater