Det nye nummer af APKs tidsskrift ENHED OG KAMP – Kommunistisk Politik er på gaden (4,2018) – Tegn abonnement eller køb i løssalg!

Årets fjerde nummer af Enhed og Kamp kommer vidt omkring. Fra artiklen om kampen for et kommunistisk parti, der beskriver APKs rødder, over den tyske Novemberrevolution i 1918 til en analyse af NATOs gennemgribende militarisering af infrastrukturen i Norden og Baltikum. Vigtige ideologiske spørgsmål om reform og revolution belyses og ml-partierne i Columbia og Bolivia analyserer de populistiske regimer i Latinamerika, der er endt i hård undertrykkelse. Hvad vil karakterisere fremtidens by under socialismen? Endelig byder tidsskriftet på flere artikler fra Grønland. Køb det i løssalg eller i abonnement.

I anledningen af 40 året for DKP/MLs stiftelse belyses kampen for det kommunistiske parti i Danmark frem til i dag. Artiklen giver et godt rids af de historiske ideologiske og politiske rødder APK står på i dag og den betydning kampen mellem de revolutionære og reformistiske og revisionistiske strømninger i Danmark og internationalt har spillet.

Revolution er normalt ikke noget vi forbinder med Tyskland – men i det nye nr. af ENHED og KAMP, nr. 4, 2018 kan du læse den fortiede historie om November-revolutionen i Tyskland 1918. De mest kendte revolutionære skikkelser fra dengang er Rosa Luxemborg og Karl Liebkneckt, men for at bruge et citat fra artiklen ”Den tyske arbejderklasse blev ikke pludselig revolutionær for derefter at forsvinde fra den historiske scene igen”.

Reformer eller revolution – kan man ændre kapitalismen gradvist? Dette er aktuelle og nødvendige spørgsmål. De belyses her fra forskellige danske som internationale vinkler. Allerede Marx gjorde det klart, at reformer kan være skridt på vejen, hvis de forbindes med kampen for socialismen.

Hvad betyder marxismen for kvindespørgsmålet. Dette tager Clara Zetkin op i artiklen Marx og Kvindespørgsmålet.

Stærke populistiske mænd i spidsen for hårde undertrykkelsesregimer ses mange steder i verden i disse år. Fra CIPOML og ml-partierne i Columbia og Bolivia bringes deres analyser af regimerne, hvorfor de er bragt til magten og hvad arbejderklassen og venstrefløjens opgaver er i den situation.

EU er i gang med en massiv militarisering af infrastrukturen også i Baltikum. Og med de folkelige protester mod den store NATO øvelse Trident Juncture rejses også spørgsmålet om en af verdens store miljø- og forureningssyndere – militærets krigsmaskine.

En artikel ser på hvordan magten og den herskende klasse afspejles i indretningen byerne, og hvordan det kan ændres i fremtidens byer med arbejderklassens ved magten.

På kultursiden bringes bl.a. Tupilaks: “Kald mig ikke eskimoperker” på grønlandsk og engelsk.

Tegn abonnement på ENHED og KAMP hvis du ikke allerede har gjort det. Se priser mm nedenfor.

INDHOLDSFORTEGNELSE ENHED OG KAMP 2018,4

Et nødvendigt spørgsmål: Reform eller revolution?
Af Den Dominikanske Republik kommunistiske Arbejderparti – PCT

Karl Marx og kvindespørgsmålet
Af Clara Zetkin

Vi løfter fortsat arbejderklassens røde fane
Udtalelse fra den internationale anti-imperialistiske og anti-fascistiske ungdomslejr 2018

Miljøbevægelse uden krudt
Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

100-året for November-revolutionen i Tyskland 1918
Af Organisationen for gendannelse af Arbejdernes Kommunistiske Parti, Tyskland

Derfor kan kapitalismen ikke helbredes
Uddrag fra ”Marxismen-leninismen – lærebog for begyndere” af John Max Pedersen

Piffilt Nutaat – Nye tider
Af Malik Høegh, Sumé, Grønland

Tupilak: kald mig ikke eskimoperker – wake up/talk back/be mad
Josef Tarrak Petrussen, Grønland

Evo Morales borgerskabets valg
Af Simón Arancibia, Det revolutionære kommunistparti – PCR, Bolivia

Der er noget, der lugter råddent
Af Colombias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) – PCC(ML)

Nogle erfaringer i den såkaldte fredsproces i Colombia
Af redaktionen Enhed og Kamp

Vi støtter kampen for en social retfærdig fred i Columbia
Fra CIPOML’s Verdenskonference november 2016

DKP/ML 40 år – Kampen for det kommunistiske parti
Af Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

EU militariserer infrastrukturen
Af Jan Steinholt, Revolusjion, Norge

Fremtidens by
Af Franz Krejberg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Boganmeldelse: ”Kamp og status”, Pædagogprofessionens historie og aktualitet 60
Af K. Larsen

Se indholdet fra de forrige numre her

BLIV ABONNENT – TEGN ABONNEMENT I DAG

Som abonnent modtager du tidsskriftet tilsendt 4 gange årligt i en lukket kuvert. Pris: 325 kr. inklusive forsendelse. Øvrige Norden 385 kr.
Løssalg 60 kr. pr. nummer. Kan købes i APKs bogbutikker

Betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.
Skriv til: info@oktobernet.dk

Se også

Kommunistisk Politik som elektronisk nyhedsbrev

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 19. november 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater