Kommunistisk Politik Digital 14 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 14 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 26-27/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

APKs sommerlejr fuld af revolutionær energi, diskussion og kultur
Netavisen Kommunistisk Politik har talt med tre deltagere på Arbejderpartiet Kommunisternes sommerlejr, der begynder onsdag den 19.juli. Der er ved at blive lagt sidste hånd på forberedelserne, og alle glæder sig til de politiske diskussioner og til at møde nye og gamle kammerater.
Arbejderklassens og ungdommens kampe, kampen mod krigen, analyser og diskussion af imperialismen og kampen for revolution er hovedtemaer på lejren.

Et sidste nøk! Støt APK – Støt vores udgivelser, medier og bogbutikker
Der er brug for modstand og organisering, brug for medier der fortæller sandheden i en imperialistisk verden spækket med propagandaløgne. Løgne om krigens nødvendighed og løgne om, at samfundet kun kan fungere med kapitalisme. Sandheden er den modsatte – kapitalismen skaber kriser på alle felter – i økonomien, i klimaet, miljøet, menneskeligt. Her på falderebet af den økonomiske indsamling er der plads til et sidste lille nøk.

Fordøm Israels kriminelle angreb på Jenin!
Solidaritet med det palæstinensiske folks kamp 
APK udtrykker sin fulde solidaritet med det modige, kæmpende palæstinensiske folk og flygtningene i Jenin-lejren.  Vi fordømmer på det kraftigste og ser med afsky på apartheid-Israels seneste kriminelle angreb mod byen Jenin og flygtningelejren der. Det er et voldsomt militært angreb og massakre i rækken af Israels forbrydelser mod det palæstinensiske folk med fortsat etnisk udrensning og underlæggelse af stadig større landområder.

Forsvarsforliget er indgået – krigspolitikerne er klar til NATO-topmøde i juli
Med løgnen om at flere våben sikrer ”fred og frihed” har et flertal i Folketinget indgået det forsvarsforlig som SVM-regeringen har lagt frem. De danske politikere sikrer ingen fred, men er tværtimod en del af den imperialistiske konkurrencekamp der er årsag til krigene. 143 milliarder kr ekstra skal gå til krigsforberedelser, øget usikkerhed og krigsfare i de kommende 10 år. Penge de vil tage ét sted, fra befolkningen gennem merarbejde og asociale nedskæringer.

UKRAINEKRIGEN

NATO-topmøde i juli: Kampfly, missiler og hurtigt NATO-medlemskab til Ukraine
NATO holder topmøde 11.-12. juli i Vilnius. Et vigtigt punkt bliver naturligvis krigen i Ukraine og de vestlige imperialisters deltagelse. Der vil komme ’løfter’ om uendelige ressourcer til optrapning af krigen – og krav om højere bidrag fra medlemslandene. Et relateret og helt centralt punkt bliver Ukraines optagelse i NATO – hvordan og hvor hurtigt. Alt sammen til uhyre stor fare for ’fred og sikkerhed’.

Danmark som mulig vært for krigskonference
Under den eskalerende situation i Rusland afholdt ledere fra NATO’s stormagter hurtigt en telefonkonference. Her diskuterede USA’s præsident Biden, Frankrigs præsident Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Storbritanniens premierminister Rishi Sunak situationen i Rusland. De bekræftede alle deres urokkelige støtte til Ukraine og deres vilje til at fortsætte denne støtte, så længe det er nødvendigt. Samtidig var Danmark vært for en konference med sikkerhedsrådgivere fra Ukraine, NATO og enkelte G20 lande.

Lejesoldathære gennemfører de imperialistiske statsmagters politiske beslutninger
Grupper af lejesoldater udfører handlinger der i praksis gennemfører den udenrigspolitik, der er udarbejdet af de kapitalistiske statsmagter. De forstærker de officielle militære styrker, når det er nødvendigt, og de udfører landes krigeriske handlinger, når disse har brug for at skjule sin deltagelse officielt.

Ukraines genopbygning – en god forretning
Genopbygningen af Ukraine er for længst fordelt mellem de vestlige imperialister og deres monopoler i forventning om en sejr i krigen. Også Danmark er langt inde i forhandlinger om hvilke særlige områder af det krigshærgede land de danske virksomheder skal drive lukrative forretninger på. Imperialistisk krig er lig med kamp for nye markeder og profit på genopbygning og udnyttelse af ressourcer.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Medicinmangel og ublu priser
Det seneste årti har patienter oplevet voksende problemer med ublu medicinpriser og problemer med forsyninger heraf. Bagved ligger en EU-lovgivning, der har åbnet for voksende monopolisering af medicinen og medicindistributionen.

Nationalbanken dokumenterer hvordan inflation forstærker uligheden
Ny analyse fra Nationalbanken dokumenterer, at inflation forstærker økonomisk ulighed i Danmark, fordi en uforholdsmæssig stor del af byrden ved inflation bæres af familier, der i forvejen ikke har nogen penge.

Gigantoverskud dokumenterer råddenskab i energihandel
Endnu et energihandelsselskab har præsenteret et rekordoverskud. Fortjenesten sidste år hos InCommodities beløb sig til 10 milliarder danske kroner, hvilket på fem år har gjort firmaets tre stiftere til milliardærer.

Nedskæringer på vej på sjællandske professionsskoler
Tirsdag blev der indgået en politisk aftale der skærer ned på universiteternes overbygning og uddannelsesstøtten. Til gengæld påstår aftalepartierne at de besparelser betyder man kan sende 300 millioner kroner om året til tekniske skoler og 200 til professionsuddannelser, vel og mærke først fra 2025. De penge skal afhjælpe at for få søger ind på uddannelser som skolelærer, pædagog og sygeplejerske. 30 – 40 tusinde skolelærere, pædagoger og sygeplejersker vil mangle i 2030. Samme år som Danmark opfylder NATO’s oprustningskrav og øger det årlige militærbudget med et 2-cifret milliardbeløb.

Kapitalismens rovdrift: klimaforandringer nærmer sig 1,5 grad og isen smelter med katastrofale følger
Nye data viser at gletsjerne i Hindu Kush Himalaya-regionen smelter i et hidtil uset tempo, og det forventes, at op mod 75 procent af deres volumen kan være forsvundet inden år 2100. Forskerne advarer om konsekvenserne af denne nedsmeltning, som ikke blot vil føre til oversvømmelser, men også mangel på vand for de mennesker, der er afhængige af de floder, som har deres udspring i dette bjergområde.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Den ekstreme højrefløjs fremmarch i Italien og arbejderklassens kamp
Mens regeringen i Italien som i Danmark fortsætter med at skære ned på sociale ydelser, fortsætter de også med støtte til krigen i Ukranie og med stigende militærudgifter. Med en Meloni regering der jonglerer mellem deltagelse i EU og som vasal af USA på en antirussisk og anti-kinesisk måde. Kommunistisk Platforms mål er at sætte skub i arbejderklassens enhedsfront og på dette grundlag være med til at udvikle en folkelig front mod imperialisme, fascisme og krig
Af Kommunistisk Platform – for Italiens Proletariats Kommunistiske Parti

Samfundets plads til unge bør ikke være i en kiste
For Nahel, og for alle de andre, der står over for en regering, som kun kan reagere på vores vrede ved hjælp af undertrykkelse, ved hjælp af ensidig ”sikkerhed”, ved hjælp af klassepolitik og uretfærdighed, er vi tusindvis, der råber op.
Der er tusindvis af os, der råber, at vi ikke vil have dette samfund, vi bekæmper det!
Udtalelse den franske kvindeorganisation Égalite, 1.juli 2023

Frankrig: Retfærdighed for Nahel! Retfærdighed for Al Houssein! Ingen retfærdighed, ingen fred!
Efter måneders mobiliseringer mod pensionsreformen, hvor den folkelige ungdom deltog massivt side om side med arbejderne og den arbejdende befolkning på trods af ordensmagtens undertrykkelse og masseanholdelserne, så fortsætter politivolden med attentatet på to unge mennesker fra arbejderkvarterer i Nanterre og Angoulême: Nahel og Al Houssein.

Frankrig: Nej til politivold og straffrihed for politiet!
Endnu en gang blev en ung mand dræbt af en politimand “for at nægte at efterkomme en ordre”. I flere måneder har politivolden været stigende, især mod unge i kvartererne. Siden har indbyggerne i Nanterre fordømt udviklingen, hvor politiets kontrol og provokationer er blevet mangedoblet, sådan har det været i mere end en uge. Dette forklarer vreden hos indbyggerne og de unge i arbejderkvarterer.
Udtalelse af PCOF, Frankrig

Det kapitalistiske systems krise øger imperialismens aggressivitet
Krisen i det imperialistiske kapitalistiske system er eskaleret i den seneste tid med store konsekvenser i de dominerede lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Imperialismen bliver stadig mere aggressiv og brutal.
Af Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti, PCRV, Burkina Faso

APARTHEID-ISERAEL

Strejker og demonstrationer mod besættelsesmagten Israel
Den igangværende israelske krigsforbrydelse mod flygtningelejren i Jenin, udløste kontant svar med generalstrejker og protester i de besatte områder. Fabrikker, offentlig transport, butikker, og universiteter blev lukket, mens folk deltog i protester og demonstrationer mod besættelsesmagten.

Enver Hoxha: ”Imperialismen og revolutionen” kan nu læses på nettet!
Enver Hoxha vigtige værk ’Imperialismen og revolutionen’ kan nu downloades og læses fra APKs hjemmeside. I værket, der udkom i 1978, gennemgår Enver Hoxha systematisk imperialismens særtræk i nittenhalvfjerdserne og påviser imperialismens økonomiske væsen stadig i alle væsentlige træk kan forklares ud fra Lenins analyse og videnskabelige konklusioner i ”Imperialismen som kapitalismens højeste stadium” – som derfor er nøjagtig ligeså gældende i dag som de var, da Lenin skrev dem i 1916.

Læserindlæg: At arbejde på skæve arbejdstider er en belastning!
For mange med skiftende arbejdstider er der helbredsmæssige konsekvenser. Maveproblemer, søvnforstyrrelser, øget risiko for hjerte/kar sygdomme. Og følgerne stiger med alderen. Derudover medfører skiftende arbejdstider sociale afsavn. Der må siges nej til fødselsdage, forældremøder aftenskole og andre begivenheder der ikke passer sammen med ens vagtplan. Det eneste der at gøre er at forhandle gene tillæg for at kompensere en smule for afsavnene.

 

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater