Medicinmangel og ublu priser

Det seneste årti har patienter oplevet voksende problemer med ublu medicinpriser og problemer med forsyninger heraf. Bagved ligger en EU-lovgivning, der har åbnet for voksende monopolisering af medicinen og medicindistributionen.

Illustration fra Lægemiddelstyrelsen

I 2010 gennemtvang EU en deregulering af apotekssektoren. Politikerne lovede, at det ville give øget konkurrence, forbedret tilgængelighed og lavere priser… I praksis har denne lovgivning sammen med en mængde andre, betydet det modsatte. Kæder og internationale grossistkoncerner har sat sig på en dominerende markedsposition.

Medicinpriserne er ikke blevet lavere, tværtimod. Tilgængeligheden til medicin er ikke vokset, men faldet. Flere patienter går forgæves på apotek, fordi apotekerne ikke har den efterspurgte medicin på lager.

I bund og grund er medicinmangel altså forårsaget af banale kapitalistiske faktorer:

  1. Monopoldannelse på salg og distributionsleddet. Mellemled i form af apoteker, grossister mm. der hiver en stadig større del af profitten på lægemidler. Det forstærker tendensen til at medicinalindustrien begrænser eller lukker ned for produktion af medicin med relativt lave profitrater.
  2. Monopoldannelse og skjulte aftaler i medicinalindustrien viser sig ved at et lægemiddel, der er mangel på, kun fremstilles af en eller to virksomheder, selvom flere virksomheder er godkendt til at producere lægemidlet. I USA har næsten halvdelen af lægemidlerne kun en enkelt producent, der forsyner markedet.
  3. Den eksisterende produktionskapacitet bliver ikke udnyttet. En undersøgelse fra USA viste at fabrikker, der står for produktion af de lægemidler, der er mangel på, kun kørte på 51 % af kapaciteten. Igen fordi profitlogikken bestemmer, og det ville gå ud over fortjenesten at udvide produktionen.
  4. Hvis der ikke er stor profit på et lægemiddel, bliver der ikke investeret i ny produktion eller udvidelse af eksisterende fabrikker.
  5. En del af problemerne med forsyninger skyldes at medicinalindustrien i stigende grad udliciterer produktionen til en global forsyningskæde. En konstant søgen efter at øge profitterne og reducere omkostningerne, skærer på kvalitet og forsyningssikkerhed. Lægemidler og de ingredienser, der indgår i dem, bliver i stigende grad produceret i Kina og Indien.
  6. Konkurser og voksende konkurrence fra internationale monopoler har også påvirket tilgængeligheden af bestemte lægemidler. I USA har Akorn Pharmaceuticals’ nylige konkurs udløst en tilbagekaldelse af dets over 70 produkter. Denne tilbagekaldelse har igen udløst mangel på kritisk medicin, fordi virksomheden var en af kun to indenlandske producenter af bestemte typer medicin.

Syge er nemme ofre

Medicinproduktion og distribution er altså ikke styret af ”markedskræfter” men af monopoler og spekulanter. Patienter er ikke normale kunder, der selv har valg deres sygdom og behandling, de kan derfor tvinges til at betale en ågerpris for deres livsvigtige medicin. Påfaldende nok betyder forsyningsproblemerne ofte at patienter må købe en medicin til en højere pris.

Superprofitter i spekulative mellemled medvirker til at skabe forsyningsproblemer. Nøjagtig som vi har set det i energisektorer er forbrydelsen understøttet af deregulering, der har gjort det nærmest ulovligt at købe medicin udenom et lag af mellemhandlere. EU-lovgivning der blev indført med løfter om billigere priser, har aldrig haft andet formål end at give monopolerne bedre mulighed for at øge profitten på de syges bekostning.

Den kommende danske sundhedsreform vil fortsætte af den samme glidebane. Mere og mere af den danske pleje- og sundhedssektor skal privatiseres. Konsekvensen vil være større ulighed, og dyrere behandlinger, mens monopolerne forgyldes.

Ikke en eneste pamper, politiker eller direktør vil kæmpe for den offentlige velfærd og patienternes rettigheder. Kampen for en god offentlige sundheds- og plejesektor, med ordentlige løn og arbejdsforhold må komme fra arbejderklassen og de ansatte på gulvet.

Kilde: Læger slår alarm over udsolgt medicin – TV 2


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater