Forsvarsforliget er indgået – krigspolitikerne er klar til NATO-topmøde i juli

Med løgnen om at flere våben sikrer ”fred og frihed” har et flertal i Folketinget indgået det forsvarsforlig som SVM-regeringen har lagt frem. De danske politikere sikrer ingen fred, men er tværtimod en del af den imperialistiske konkurrencekamp der er årsag til krigene. 143 milliarder kr ekstra skal gå til krigsforberedelser, øget usikkerhed og krigsfare i de kommende 10 år. Penge de vil tage ét sted, fra befolkningen gennem merarbejde og asociale nedskæringer.

Amerikanske våben losses gennem Århus havn

Danmark vil nå NATO’s krav om 2% af BNP til militæret i 2030. Det krav som NATO topmødet i juli vil slå fast ”ikke er et loft, men et minimum”. Dette bliver ikke den sidste ekstra-bevilling i perioden til krigsoprustningen. De siger det faktisk selv:

”Med det tiårige rammeforlig er partierne bag aftalen samtidig enige om, at der løbende tages stilling til nye behov og vilkår for dansk forsvar og sikkerhed, og partierne er enige om, at der i efteråret 2023 skal forhandles om en første delaftale – herunder en konkret model for styrkelse af værnepligten.”

og

“Partierne bag aftalen er enige om, at Danmark i højere grad skal leve op til de krav, som NATO og allierede har til os, nu og i fremtiden.”

Men lyst og evne til militære interventioner vil ikke indskrænke sig til at ske gennem NATO:

”Derudover er partierne enige om, at Danmark skal spille en aktiv rolle i samarbejdet om sikkerhed og forsvar i EU herunder EU’s militære missioner og operationer.”

Med Ukraine-krigen i ryggen tager de danske magthavere endnu et kæmpeskridt fremad i militarisering og frem mod nye krige.

Vi bliver lagt til rette som en brik i en kommende krig, som et trinbræt for NATO’s ambitioner og monopolernes sætten sig på markedsandele og råstoffer. Med amerikanske baser, som USA suverænt vil styre til egne formål, som oplagringsplads for våben og tropper. Hele dette set-up kan ikke fortsætte uhindret, men må møde voksende modstand.

Læs mere om forsvarsforliget her

Forsvarsforlig: 143 milliarder ekstra til krig og våbenindustri
KPnet 31. maj 2023

Se pressemeddelelsen Forsvarsministeriet, hvor citaterne er fra


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne