Kommunistisk Politik Digital 8 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 8 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 14-15/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Vi må styrke en politik for klassekamp på arbejdspladser og i faglige organisationer
1. maj sætter APK fokus på, hvordan vi kan styrke den fortsatte kamp for vores krav, ikke mindst på arbejdspladser, i faglige organisationer og på uddannelsessteder – i en fælles kamp mod kapitalen. Det gælder ikke kun kroner og øre – men også en tryg og retfærdig fremtid, fri for udbytning og krig og et samfund, hvor det er arbejderklassen der er herre i eget hus. Så 1. maj rejser vi sloganet: Bekæmp imperialismen – kæmp for revolutionen.

Kampen forsætter for højere løn og arbejdsvilkår
Overenskomstresultatet på det private arbejdsmarked, OK23 blev et rent arbejdsgiver- og fagtop diktat. Kravene blev ikke indfriet, nu må de kæmpes igennem. Det kræver en kollektiv kampkraft på en klassekampspolitik.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vitaminer til de kommende kampe på arbejdspladser, klubber og fagforeninger
Behovet for modorganisering for arbejderklassen er enormt. For løn- og arbejdsforhold – til overenskomsterne, men i lige så høj grad ‘hele resten af året’. Der er ved at udvikle sig en ny klassekampslinje nedefra på trods af og tværs igennem klassesamarbejdets politiske fallit og snærende lov- og aftalesystem. Til denne kamp byder APK på en række tekster med inspiration og vitaminer.

Vores skattepenge skal investeres i velfærd – ikke i krigsproduktion
Mens der tilsyneladende ikke er penge til de nødvendige investeringer til at forbedre folkeskolerne, indsatsen i de sociale boligområder og på børne- og ældreområdet, så vil Odense Byråd diskutere, om man skal til at investere i krigsproduktion
Udtalelse fra APK-Fyn

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Løkke vil følge USA’s og EU’s politik overfor Kina
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) meddelte i sidste uge, at Danmark skal have en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi inden sommerferien. De skal bl.a. skal se Kina som en rival, som Danmark og EU skal gøre sig mindre afhængig af. Strategien skal være en overordnet ramme for flere af regeringens andre planer, som et nyt forsvarsforlig, en ny europapolitisk aftale og en opdateret globaliseringsstrategi.

Statsmagten og spekulanter har tjent milliarder ved at påvirke markedsprisen for energi
Jyllands-Posten og Finans har gennem den seneste måneds tid afdækket hvordan en relativt lille gruppe danske virksomheder har tjent gigantiske milliardbeløb på spekulation i køb og salg og distribution af energi, mens almindelige forbrugere og små virksomheder har set deres energiregning vokse dramatisk. Her er sandheden: de høje elpriser skyldes et sammenfald mellem danske energiselskabers blinde profitbegær og løgnehistorier og regeringens direkte interesse i at sikre statskassen høje afgifter og penge til at krigene kan fortsætte.

OK23: Tillidsfolk opfordrer til STEM NEJ aktionsdag onsdag 5. april
Over 100 tillidsfolk og fagligt aktive mødtes lørdag i Fredericia og blev enig om at opfordre til at stemme Nej til OK23. Det var et engageret møde med stor talelyst, og mange udtrykte vrede over, at arbejdsgiverne og regeringen ikke viste nogen respekt for dem, der skaber værdierne i samfundet. Det stod også klart, at der er ret mange forskellige ideer til hvilke skridt, der skal til for at rette op på dårlig organisering, løse ulighed på arbejdspladser og få lønnen til at følge med inflationen.

 

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Krigshøge hykler hyldest til nordirlands fredsaftale
Det er blodig ironi, når den britiske premierminister Rishi Sunak inviterer præsident Joe Biden til Belfast for at markere Langfredagsaftalen. Dette er politikere som absolut ikke vil høre et eneste ord om en lignende fredsløsning for Ukraine.

Polsk paramilitær gruppe sat til at bryde chaufførstrejke i Tyskland
40 lastbilchauffører der arbejder for Lukmaz, Agmaz og Imperia, gik ugen før påske i strejke, da de ikke havde fået udbetalt løn i 2 måneder. De fleste af chaufførerne er migrantarbejde fra Georgien og Usbekistan, der knokler i lange arbejdsdage på EUs motorveje for 85 euro om dagen. De strejkende parkerede deres lastbiler på motorvejsrastepladsen Gräfenhausen-West nær Frankfurt am Main, i Tyskland, og meddelte deres chef, at de ikke ville køre videre før de så deres løn. 7. april kom direktøren fra firmaet anstigende med et ”sikkerhedsfirma” dvs. et betalt tæskehold, og forsøgte at true de strejkende til at udlevere lastbilerne. Tysk politi greb ind og eskorterede tæskeholdet tilbage til Polen, men pengene mangler de strejkende fortsat.

Vi fordømmer de zionistiske forbrydelser
Besættelsesmagten Israel har gennemført et eskalerende angreb for at eksportere sin voksende interne krise til områder udenfor sin kriminelle stat. Mod dette angreb fortsætter magtfulde folk med at give lektioner i udholdenhed, modstand og opretholdelse af rettigheder, uanset hvor store ofre der måtte blive bragt.

Nogle erfaringer fra den franske strejkebevægelse 
Det franske ml-parti PCOF har hele vejen igennem været dybt involveret i strejkerne og demonstrationerne mod Macrons pensionsreform. I artiklen her trækker de en række erfaringer frem til brug i den fortsatte kamp.

Mangel på rent vand – en global krise
30 % af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand. Millioner lever i områder med vandmangel til fødevareproduktion. Det kapitalistiske system fører til rovdrift, forurening og nedbrydning af naturressourcer og miljøødelæggelse. Hvilket allerede Marx beskrev i ”Kapitalen”, og som vi nu står midt i konsekvenserne af.

Trumps retssag – modsætninger i oligarkiet og underholdning
Trumps retssag handler om justeringer af USA økonomiske politik og i det finansielle oligarki. Den nuværende præsident Biden repræsenterer først og fremmest den kapitalistiske økonomis første sektor I, dvs. den sektor der producerer produktionsmidler. Biden ønsker Trump i fængsel – blandt andet – for at vinde stemmer ved næste valg men også for at afregne med den økonomiske sektor af den herskende klasse i USA, der først og fremmest producerer forbrugsvarer og som Trump er repræsentant for.

Nationalt komplot – Love og pression svinebandt arbejdere til at betale
Da tyske tropper den 9.april 1940 besatte Danmark og en del af Norge, kom det ikke uventet, således som det senere er blevet hævdet. Der var fra mange sider givet advarsler, endog med angivelse af datoen for overfaldet. I modsætning til andre lande, som det tysk-nazistiske voldsregime angreb og besatte, var den danske regering rede til at fortsætte, og den gik straks i gang med at organisere både udplyndring og indordning under den tyske angrebskrigs interesser. Danmark blev et fremragende spisekammer for Værnemagten, og store dele af dansk industri arbejdede for tyskerne og fik overpriser. Dette var med til at forarme landets arbejdende befolkning, mens nogle kredse gramsede til sig!

Enver Hoxha: Revolutionen – et spørgsmål taget op til løsning
Enver Hoxha er den største marxist-leninist i nyere tid. Han forsvarede og udviklede arbejderklassens revolutionære politik og teori i en vanskelig periode i dens verdenshistorie.

Kommunisterne og det nationale spørgsmål
Hvordan så Lenin, Stalin, Marx og Engels på spørgsmålet nationernes og folkenes ret til selvbestemmelse. Hvordan løste det socialistiske Sovjet det nationale spørgsmål og hvordan stiller kampen for social og national befrielse sig i dag.

Friedrich Engels – en grundsten i den revolutionære teori
Arbejdere i alle lande, foren jer!” Denne berømte sætning af Engels i Det Kommunistiske Manifest er mere relevant i dag end nogensinde før. Friedrich Engels, filosof og revolutionær leder, der sammen med Karl Marx efterlod hele verden og især arbejderne en teoretisk arv og retningslinjer for organisering og gennemførelse af arbejderklassens revolution.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne