Vi må styrke en politik for klassekamp på arbejdspladser og i faglige organisationer

1. maj sætter APK fokus på, hvordan vi kan styrke den fortsatte kamp for vores krav, ikke mindst på arbejdspladser, i faglige organisationer og på uddannelsessteder – i en fælles kamp mod kapitalen. Det gælder ikke kun kroner og øre – men også en tryg og retfærdig fremtid, fri for udbytning og krig og et samfund, hvor det er arbejderklassen der er herre i eget hus. Så 1. maj rejser vi sloganet: Bekæmp imperialismen – kæmp for revolutionen.


I debatten om hvordan vi kan imødegå gang på gang at blive løbet over ende af arbejdsgiverne, regering og fagtop, har vi i Arbejderpartiet kommunisterne, APK lagt en platform frem, for hvad vi mener der er nødvendigt for at bygge et stærkt center for en klassekampslinie op:

Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger (apk2000.dk)

I forbindelse med den arbejdsgiveroverenskomst, der lige er blevet kørt igennem er her et aktuelt citat:

de sidste mange overenskomstforløb og konflikter viser, at klassekampen ikke kan føres på den borgerlige stats, arbejdsgivernes eller kapitalmagtens betingelser. Den danske model er en model for klassesamarbejde til arbejdsgivernes og deres stats fordel. Den har spillet fallit. Det gælder også i forhold til at opnå resultater for arbejderklassen gennem treparts-aftaler mellem arbejdsgiver, stat og fagbevægelsens top.

Hovedaftalen, det fagretslige system med Arbejdsret, sammenkædningsregler og mundkurv for tillidsvalgte under arbejdskampe er redskaber til beskyttelse af arbejdsgiverne. Og til at vride armene om på arbejdere og ansatte, der ønsker forandring og kæmper for deres krav. Klubber og fagforeninger må diskutere, hvordan arbejdskampe kan imødegå disse klasseregler. Der er ved at udvikle sig en ny klassekampslinje nedefra på trods af og tværs igennem klassesamarbejdets politiske fallit og snærende lov- og aftalesystem.

Mød APK 1. maj på Den Røde plads i Fælledparken i København

 

 

Rød 1. Maj Munke Mose i Odense

Læs også

Kampen fortsætter for højere løn og arbejdsvilkår

Vitaminer til de kommende kampe på arbejdspladser, klubber og fagforeninger

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater