Vitaminer til de kommende kampe på arbejdspladser, klubber og fagforeninger

Behovet for modorganisering for arbejderklassen er enormt. For løn- og arbejdsforhold – til overenskomsterne, men i lige så høj grad ‘hele resten af året’. Der er ved at udvikle sig en ny klassekampslinje nedefra på trods af og tværs igennem klassesamarbejdets politiske fallit og snærende lov- og aftalesystem. Til denne kamp byder APK på en række tekster med inspiration og vitaminer.

Klassekampen spidser til overalt i samfundet, lønningerne presses og arbejdstiden udvides med arbejdsgivernes krav om øget fleksibilitet. Mens samfundets værdier overføres til superprofitter og krig. Det sker i en fælles klassefront af arbejdsgivere, regering, EU og NATO. Samtidig har vi et fagligt system, der er sat op med klassesamarbejdets regler og paragraffer og en fagtop der selv deler levevilkår med samfundets øverste og derfor accepterer de fastlagte betingelser. Det betyder at de kun forhandler indenfor de fastlagte rammer og arbejdsgivernes krav om minusoverenskomster igen igen.

At styrke kamplinjen både indenfor afdelinger og klubber og styrke netværk og solidaritet på tværs af fag og udenom de snærende fagretslige regler er helt nødvendigt. Også solidariteten mellem arbejdende og og de der ryger ud af systemet pga sygdom eller arbejdsløshed er en del af dette. Solidaritet mellem privat og offentligt ansatte og med f.eks. unge, der ansættes uden faste kontrakter og måske står udenfor fagforeningerne.

Til inspiration for dette arbejde byder APK på tekster med vitaminer til dagens kampe, der også peger videre ifht arbejderklassens organisering af de mere grundlæggende revolutionære forandringer og løsninger.

De følgende tre tekster er brandaktuelle i den nuværende situation

Håndbog i faglig kamp

Se i pdf

Strejkehåndbogen eller bare kogebogen

 

APKs 9. kongres: Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger

 

Følg også tag’et

Erfaringer fra vigtige strejkekampe

Eller læs artiklerne samlet i pdf

Artikler med nogle af de vigtige strejkeerfaringer, der er gjort i de sidste årtier. Brugbare og dyrekøbte erfaringer opnået i kamp mod arbejdsgiverne, skiftende regeringer og fagpamperne i forbundstoppene og hovedorganisationerne. Vigtige erfaringer vundet med mod, solidaritet og klassekamp og på trods af klassesamarbejdes klamme hånd og det fagretslige system snærende rammer.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater