OK23: Tillidsfolk opfordrer til STEM NEJ aktionsdag onsdag 5. april

Over 100 tillidsfolk og fagligt aktive mødtes lørdag i Fredericia og blev enig om at opfordre til at stemme Nej til OK23. Det var et engageret møde med stor talelyst, og mange udtrykte vrede over, at arbejdsgiverne og regeringen ikke viste nogen respekt for dem, der skaber værdierne i samfundet. Det stod også klart, at der er ret mange forskellige ideer til hvilke skridt, der skal til for at rette op på dårlig organisering, løse ulighed på arbejdspladser og få lønnen til at følge med inflationen.

De forsamlede tillidsfolk ved stormødet i Fredericia lørdag om aktiviteter mod OK23 resultatet med deltagelse af en række forskellige faggrupper viste, at der er rigtig mange gode grunde til at stemme nej. Der er også nogle grupper, der har fået et relativt godt resultat, men som en chauffør forklarede: for en gang skyld var der et løft til deres fag efter de i mange år havde stået bagerst, men solidaritet går begge veje, og resultatet skal vurderes på, om alle kan se sig selv i det.

Mødet vedtog en opfordring til at stemme NEJ til OK23, og besluttede at organisere markeringer og demonstrationer onsdag den 5. april. I Esbjerg og i Aalborg er der allerede planlagt markeringer ved morgentrafikken og demonstrationer om eftermiddagen.

Et stort vanskeligt spørgsmål var, hvordan man bekæmper social dumping. Det er i virkeligheden et meget bredt felt af problemer med voksende ulighed på de danske arbejdspladser. Der er bl.a. en voldsom underbetaling af de udenlandske ansatte, der ofte går for mindstelønnen. Et centralt krav er, at der gives lige løn for lige arbejde, et andet er at der indføres kædeansvar så hovedentreprenøren hæfter for vikaransatte og underentreprenører. En metode er at kæmpe for at hæve mindstelønnen op på gennemsnittet af en dansk håndværker. Alt efter fag er den faldet med 60 kr! Den direkte klassekamp med blokader og strejker, der kræver samme løn for samme arbejde, kommer man ikke udenom uanset, hvad der står i lovgivning og overenskomster.

Slagene vindes ude på arbejdspladserne og ikke i facebookgrupper, forklarede en af stilladsfolkene. Det er rigtigt, men sejrer man på en byggeplads er der i dag 20, der slet ikke bliver opdaget. I 2022 blev det opgjort, at der er over 300.000 migranter der i øjeblikket arbejder i Danmark, og rigtig mange af dem får ikke samme løn som deres danske kollegaer. Det kan ikke løses individuelt på den enkelte arbejdsplads, her skal man bruge arbejderklassens samlede styrke for at sikre kollektive solidariske løsninger. Kravet må derfor også være, at der sættes værn op mod socialdumping i overenskomsterne.

En lille gruppe unge var også mødt op, en lærling forklarede at deres løn slet ikke følger med inflationen og lærlinge ikke fik kompensation for fjernelsen af Store Bededag, og der fortsat ikke er rykket på mange andre krav.

Den enkle metode er at få hævet mindstelønningerne, som samtidig vil løfte lønniveauet for rigtig mange i alle mulige forskellige ufaglærte jobs og brancher, men det er kun et skridt på vejen mod at sikre ligeløn.

En sidste diskussion handlede om overenskomsten skulle give særlige fordele for medlemmer af en fagforening. Et afledende og splittende krav. Dem og os! Det blev anført som et problem at organisationsprocenten er raslet ned, og så længe man fik alle goderne i overenskomsten uden at betale kontingent til fagforeningen var der ikke nok, der meldte sig ind. Man overså betydningen af den samlede kamp og landede på et krav om, at OK23 skulle indeholde en særlig pulje, der kunne gå til fagforeningen som kompensation for manglende medlemsindtægter.

Om det skulle kunne vende udviklingen er ren blålys, det er en tilbagevenden til laug-tænkningen. Hvis medlemsflugten skal stoppes, er prisen en del af problemet, men først og fremmest skal topforhandlerne ikke svigte kravene fra arbejdspladserne, og det vil kræve at en helt ny klassekampslinje vinder frem i fagbevægelsen fra gulvet.

Alle erfaringer viser, at organisering fra neden er det eneste, der kan samle og udløse den kampvilje, der findes rundt omkring på de danske arbejdspladser. Det at kalde fagligt aktive sammen på tværs af fag for at sætte gang i aktiviteter og mobilisering for at fastholde arbejdspladsernes OK-krav kan ikke vente til forhandlerne er færdige, tværtimod skal man i god tid konkretisere hvilke hovedkrav, der stilles og bruge den nødvendige tid på at nå til enighed.

Mødet sluttede med at vedtage en fælles aktionsdag onsdag den 5. april. Bak op om opfordringen, gå med, støt op, og del lokale aktiviteter.

Læs udtalelsen fra mødet her:

Udtalelse fra Stormødet ”NEJ til OK23”


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne