Nogle erfaringer fra den franske strejkebevægelse 

Det franske ml-parti PCOF har hele vejen igennem været dybt involveret i strejkerne og demonstrationerne mod Macrons pensionsreform. I artiklen her trækker de en række erfaringer frem til brug i den fortsatte kamp. D. 6. april er der ny aktionsdag i Frankrig.


Af PCOF, 
Arbejdernes Kommunistiske Parti, Frankrig

I skrivende stund er vi få dage fra mødet den 6. april, der er en opfølgning på mødet mellem hele fagbevægelsen og premierminister E. Borne. Mødet vil stadig være vigtigt, fordi arbejdernes og befolkningens afvisning af pensionsreformen er uændret.

Brutaliteten i forbindelse med regeringens brug af loven om at vedtage reformen udenom nationalforsamlingen med §49.3. og alt det, der gik forud for den, politiets tæsk, som især rammer de unge, men ikke kun dem, præsidentens foragtelige fremfærd, med ønske om at gå videre … alt dette får vreden og viljen til ikke at give op til at vokse blandt millioner af arbejdere, demonstranter, militante, unge …

Vi deler vreden og modstanden med dem, og vil fortsætte samarbejdet for at få regeringen og arbejdsgiverne til at bakke ud af denne reform, som forstærker den kapitalistiske udbytning.

De sidste tre ugers mobiliseringer står i centrum for artiklerne i vores avis – La Forge 

Korrespondancen fra partiets organisationer viser deres arbejde på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne, på strejkevagterne og i demonstrationerne. Partiet uddelte løbesedler praktisk talt alle disse steder, i titusindvis af eksemplarer, det uddelte tusindvis af klistermærker og aviser i dusinvis.

Aktionerne, de initiativer, der besluttes kollektivt, det at arbejde i fællesskab med fagforeningsfolk fra de forskellige fagorganisationer, blandingen af erfaringer og solidaritetsarbejdet med de strejkende sektorer er en lære for alle dem, der deltager i dem. Især for dem, for hvem det er den første erfaring med kollektiv kamp. Det er også gode tidspunkter til at diskutere om samfundet, systemet og institutionerne med folk.

Mange har opdaget de mekanismer, som f.eks. loven med §49.3, der gør det muligt for regeringen uden et flertal at gennemtvinge reformer, som flertallet af befolkningen forkaster, men som imødekommer virksomhedsejernes, arbejdsgivernes, de øverste chefers krav, om at få folk til at arbejde mere og længere og få fingrene i pensionsfondenes milliarder.

Endnu flere har oplevet styrken af solidariteten, nødvendigheden af at organisere sig, også i lyset af politiets undertrykkelse. Alle disse erfaringer vil være nyttige for de kommende kampe.

Ungdommens deltagelse efter §49.3. gav en ny dynamik

Det har vejet tungt i to regeringsbeslutninger: udsættelse af indførelsen af den obligatoriske nationale værnepligt for alle unge mellem 15 og 17 år og 500 millioner til stipendier. “Vi tager, men vi stopper ikke!”

Bevægelsen i Frankrig følges med interesse og sympati på internationalt plan, især i Europa, hvor der blev afholdt støttedemonstrationer den 23. marts. bl.a. i Italien. Marxistisk-leninistiske partier og organisationer har udsendt en erklæring, oversat til engelsk, tysk, spansk, italiensk, dansk, norsk og tyrkisk, i solidaritet med denne bevægelse og med vores parti.

Det skal understreges, at der i disse lande i øjeblikket udvikles strejker for højere lønninger, hvilket får partierne til at sige, at klassekampen genvinder styrke i Europa på initiativ af arbejderklassen og arbejderne.

Politiets vold er ikke begrænset til strejke- og demonstrationsbevægelsen mod pensionsreformen

De store demonstrationer i Sainte-Solina, som er imod bygningen af de gigantiske vandanlæg og landbrugsindustriens monopolisering af vandressourcerne blev mødt med politivold. Fødevarevirksomheder dikterer deres egen lovgivning inden for landbruget og ønsker fortsat at kunne forurene jorden, producere mere og mere for at opnå større og større profit. To demonstranter blev alvorligt såret, da tusindvis af granater blev affyret. Den 30. marts blev der afholdt protestmøder i mange byer. Kampen om vandanlæggene er ikke slut, især efter indenrigsminister Darmanin voldelige indsats en indsats for at forhindre enhver blokade.

Det er også kapløbet om maksimal profit, der er motivationen for den hastige satsning på atomkraft, hvor der er vedtaget love (denne gang med stemmer fra “alle sider”, hvilket viser graden af enighed på dette område) for at lette opførelsen af nye reaktorer, lukke munden på modstanderne og indlemme hele samfundet i denne teknologi, der fejlagtigt præsenteres som “ren”, fordi den er kulstoffri.

Det samme sker på EU-plan, hvor de magtfulde bilmonopoler i Tyskland har indført en undtagelse fra forbuddet mod forbrændingsmotorer ved at blåstemple det syntetiske brændstof, de producerer, med milliarder af dollars og enorme mængder vedvarende elektricitet.

Den militærindustrielle lobby er styrket af ordrer på våben og ammunition på nationalt og europæisk plan, bl.a. for at give næring til krigen i Ukraine. I vores land, som i mange andre, er det blot et spørgsmål om at etablere en “krigsøkonomi”, som skal gennemføres i et højt tempo, især i de industrielle områder med militær funktion, som f.eks. i Bourges.

Den interimperialistiske krig fortsætter med at hærge Ukraine

Den sætter den russiske imperialisme over for de imperialistiske NATO-magter, der står bag den amerikanske imperialisme, som bevæbner den ukrainske hær. Den kinesiske ledelse tog til Moskva for at give den kinesiske imperialismes støtte til sin kriseramte russiske allierede. Krigen i Ukraine er et yderligere skridt i konfrontationen mellem USA og Kina.

Vi drager flere konklusioner af dette:

På den ene side skal vi fortsætte med at fordømme denne krig og arbejde for at samle de kræfter, der går ind for en afslutning af kampene, en våbenhvile, et stop for våbenleverancer …

På den anden side er det nødvendigt at kræve, at Frankrig træder ud af NATO og opløser denne politisk-militære alliance, der er i hænderne på den amerikanske imperialisme.

Fordømmelsen af militariseringen, modstanden mod at bruge 413 milliarder på loven om militærprogrammering (LPM) og det fortsatte krav om afskaffelse af SNU skal yderligere udvikles og vokse. ★

Læs også

Solidaritet med arbejderne i Frankrig
Udtalelse fra CIPOML

Frankrig: Vi fortsætter kampen mod Macrons pensionsreform
Udtalelse fra PCOF, Arbejdernes Kommunistiske Parti, Frankrig

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater