Mangel på rent vand – en global krise

30 % af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand. Millioner lever i områder med vandmangel til fødevareproduktion. Det kapitalistiske system fører til rovdrift, forurening og nedbrydning af naturressourcer og miljøødelæggelse. Hvilket allerede Marx beskrev i ”Kapitalen”, og som vi nu står midt i konsekvenserne af. 

Det er et problem, der berører millioner af mennesker verden over. Den globale vandkrise er en af de største udfordringer for menneskeheden i dag. Ifølge FN er der i øjeblikket 2,2 milliarder mennesker, dvs, 30 % af verdens befolkning, der ikke har adgang til sikkert drikkevand. Desuden forventes det, at inden 2025 vil halvdelen af verdens befolkning leve i områder med mangel på vand, hvilket vil forværre situationen yderligere. 

Latinamerika er en af de regioner, der er hårdest ramt af denne krise, hvor overudnyttelse af grundvandsmagasiner og forurening har skabt en vandkrise i flere regioner på kontinentet. I Mexico er 77 % af landets floder og søer forurenede, hvilket i alvorlig grad påvirker befolkningens sundhed og fødevareproduktionen. 

I Brasilien har skovrydning og forurening drastisk reduceret mængden af den mængde vand, der er til rådighed i landet. Indien er også ramt af denne krise med 600 millioner mennesker, der står over for alvorlig vandmangel. I Chennai har den manglende nedbør ført til en krise, hvor myndighederne har været nødt til at bringe vand ind med vandtankvogne fra andre steder. 

I Afrika har den manglende adgang til rent vand ført til en alvorlig humanitær krise i flere lande, som f.eks. Sydsudan, hvor over 7 millioner mennesker har brug for humanitær bistand på grund af manglende adgang til sikkert drikkevand.

Det er vigtigt at understrege, at vandkrisen ikke kun rammer udviklingslandene, men også er et problem i de udviklede lande. I Californien har tørken f.eks. ført til alvorlig vandmangel, hvilket har påvirket fødevareproduktionen og skabt politiske og sociale konflikter. 

Karl Marx fremhæver i sit værk “Das Kapital” (Kapitalen), hvordan den kapitalistiske produktion underminerer de oprindelige kilder til al rigdom, jorden og arbejdet, bare for at de privilegerede kan forøge deres rigdom frem for kollektiv velfærd. Marx analyserer, hvordan det kapitalistiske system fører til overudnyttelse og nedbrydning af naturressourcer og miljøødelæggelse. 

Vandkrisen er et klart eksempel, hvor overudnyttelse af vandressourcer, forurening og mangel på investeringer i infrastruktur har bidraget til krisen. Kun en socialistisk revolution vil kunne bremse denne overudnyttelse og bevare og fordele naturressourcerne på en mere retfærdig måde.

Oversat fra Vanguardia Proletaria nr. 645. April 2023
Mexicos kommunistiske parti (marxister-leninister)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater