Kommunistisk Politik Digital 22 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 22 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 42-43/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Socialisme i Danmark – Novemberkonference 2022
Lørdag den 5. november

Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34, 1420 København K


* KONFERENCE (kl.12:00-17:30) Oplæg og diskussion
* SPISNING (kl.18:00) Mad og drikke kan købes
* KULTURARRANGEMENT (kl.18:30-22:00)

UDTALELSER – CIPOML

Stop krigen nu!  Våbenhvile! Stop med at sende våben og penge til krigen!
Krigen i Ukraine, startet af den russiske imperialisme, intensiveres hvilket øger faren for en langvarig inter-imperialistisk krig. Det kan føre til, at flere og flere lande bliver trukket ind i den. Rusland samt USA/NATO og EU taler om en mulig atomkrig. Denne krig, der næres af begge sider, udgør en trussel mod alle Europas befolkninger, først og fremmest i Ukraine og Rusland.
Udtalelse: Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

EUs mindstelønsdirektiv er pisk forklædt som en gulerod
Lovbestemte mindstelønninger og en europæisk arbejdstilsynsmyndighed, der pålægger de “arbejdsstandarder”, som EU måtte beslutte, er et skjult angreb på de europæiske arbejdere, deres fagforeninger og systemet med kollektive forhandlinger. En stærk og klassebevidst fagbevægelse er afgørende i kampen mod nedskæringer i lønninger og pensioner, i forsvaret af arbejdspladserne og i afvisningen af længere arbejdsdage og usikkert arbejde.
Udtalelse: Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

Støtte til arbejdernes strejker for højere lønninger
En bølge af strejker er under udvikling i flere lande i Europa. De har kravene om højere lønninger til fælles. I Storbritannien, Belgien, Italien, Tyrkiet, Frankrig… Hundredvis af strejker finder sted i alle typer virksomheder. Disse strejker, deres krav og deres klassekarakter inspirerer arbejderne, fagforeningsfolkene og befolkningerne i de europæiske lande.
Udtalelse: Marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa, medlemmer af den Internationale Konference af Partier og Organisationer ML (CIPOML)

STEM BLANKT

Aktiv i klassekampen – Gå med i APK
Kamp og modstand er den bedste medicin mod mismod – og den eneste vej til at opnå forbedringer for arbejderklassen, kvinderne, ungdommen. Ingen får mad på bordet eller penge til huslejen blot ved at sætte et kryds på en valgdag.

Socialdemokratiet i kæmpe valgbluff om sundhedsvæsenet og de offentlige arbejdspladser
Partierne kappes om at overbyde hinanden med deres ‘løsninger’ for det nedsmeltede sundhedsvæsen. Onsdag kom Socialdemokratiet så med ’udspil for ekstra lønpakke til offentligt ansatte’.

Hvem er det FOA fagtoppen forsvarer i valgkampen?
FOA’s forkvinde Mona Strib forsøger ihærdigt at dreje fokus væk fra Socialdemokratiet og fagtoppens egne handlinger og løfter og over på, at det bliver værre med ”blå blok”. Fagbevægelsens socialdemokratiske top kæmper en brav kamp – ikke for højere løn eller bedre arbejdsforhold for arbejdere og ansatte – men for at ”rød blok” og Socialdemokratiet skal vinde Folketingsvalget.

Der er brug for et paradigmeskifte i fødevareproduktionen
Et meget velbesøgt og velafviklet valgmøde i Århus om klima, miljø og biodiversitetskrisen, gav i sidste ende ikke de fremmødte andet svar på opgaven med omstillingen væk fra fossile kilder end flere afgifter til forbrugeren. Hverken de grønne organisationer der organiserede valgmødet eller de politiske partier, anerkendte omfanget af den nødvendige samfundsforandring der er behov for.

Du finder ikke et antikrigsparti på stemmesedlen
Noget så ødelæggende som en igangværende krig i Europa burde stå højt på listen over brændende spørgsmål i valgkampen. Men det ville selvfølgelig kræve eksistensen af politiske kræfter – partier og medier – der ønskede at sætte en stopper for krigen. Dette er helt fraværende i valgdebatten. Selv et krigsmodstander parti på stemmesedlen er fraværende.

Det store bedrag om klimahandling
I de første uger af valgkampen er saglig debat om afvikling af den fossile tidsalder totalt fraværende. Ingen af statsministerkandidaterne, der promoveres på hele sendefladen kan eller vil forklare, hvordan Danmark rent faktisk skal skifte til vedvarende energi. I stedet er politikerne mestre i talfusk om CO2 afgifter og reduktioner i landbruget. Ingen af de partier, der stiller op til Folketingsvalget, har et program for at løse opgaven med 100 procent omstilling til rene vedvarende energikilder.

Voldsomme huslejestigninger gør kontanthjælpsloftet endnu mere ubærligt
Høje varmeregninger, sammen med alle de andre vilde prisstigninger på livsfornødenheder sætter fokus på regeringens politik for at fastholde kontanthjælpsmodtagere i fattigdom. Jamen, er loftet ikke fjernet, spørger du måske, det var jo Enhedslistens og SF’s betingelse for at støtte regeringen?

Hvad fanden kan man stemme på?
Der tales om rød og blå blok. Sandheden er bare, at det ikke findes. Der findes i det danske folketing flere forskellige fraktioner af blå borgerlig politik. Ægte rødt? Din stemme skal du bruge i den daglige kamp imod den borgerlige politik.
På valgdagen skal du stemme blankt – for der er intet parlamentarisk alternativ.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Aktion FANGET I NETTET – de syge skal ud af jobcenteret!
Under aktionen ‘Fanget i nettet’, sætter en aktivistgruppe over hele landet fokus på et beskæftigelsessystem som fastholder syge i et jobcentersystem der forværrer deres helbred. Med dukker og bamser indhyllet i net synliggør de situationen. Det sker lige nu og frem til den 15. november.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Slut med sulteløn!

Italien: Aktionsdag mod inflation for højere løn NU!
Onsdag den 26. oktober mobiliserer den italienske fagforening USB Sanità til at deltage i en aktionsdag mod inflation for højere løn foran hospitaler og ved de lokale sundhedsmyndigheders kontorer. Aktionsdagen og et åbent brev til præsidenten med kravene er en del af mobiliseringen til en national generalstrejke den 2. december indkaldt af alle kæmpende fagforeninger.

Frankrig: Højere lønningerne! Nej til at undergrave strejkeretten!
Reportage fra strejkekampene for højere løn og protestdemonstrationerne i hele Frankrig blandt private og offentligt ansatte. En bevægelse der vokser og som regering og arbejdsgivere forsøger at slå ned. Også den nationale strejkedag d. 18.10 blev en succes og vej til videre fremgang.

Løslad Şebnem Korur Fincancı – fængslet i Tyrkiet
Den tyrkiske regering fortsætter sin undertrykkelse af progressive kræfter og kritiske røster. Onsdag den 26. blev Şebnem Korur Fincancı, formand for den tyrkiske lægeforening (TTB), anholdt. Ifølge anklagemyndigheden i Ankara blev Fincancı anholdt mistænkt for at “sprede propaganda for en terrororganisation.”

Svenske 16-årige varsles om deres rolle i krigsberedskabet
Svenske unge skal lære deres opgaver og pligter at kende i tilfælde af krig eller samfundskrise gennem ny kampagne direkte rettet mod de 16-årige. Krigen rykker tæt på. Der må i stedet rejses en bred mobilisering for at stoppe krigen nu, som unge kan være aktive i.

Solidaritet med arbejderne og befolkningen i Burkina Faso
Et nyt statskup har fundet sted i Burkina Faso. Det andet inden for de sidste ni måneder. Den 30. september 2022 væltede militære styrker oberstløjtnant Paul Henri Sandaogo Damiba, der selv havde overtaget magten den 24. januar 2022, gennem et lignende kup.
Den international konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML

CIPOML: DEN INTERNATIONALE SITUATION

De interimperialistiske modsætninger skærpes og fører til vold og undertrykkelse
Vi bringer her del 4 af CIPOML’s analyse af den internationale situation. Modsætningerne mellem imperialisterne skærpes i denne tid og er kommet til udbrug i åben krig i Ukraine. Men fører også til voldelige konflikter en række andre steder i verden, der hærges af kapitalismens profit- og magtinteresser. Som i Syrien, Afghanistan, Mozambique og Yemen. Der er også konflikter, der udtrykker folkenes befrielseskamp: Vestsahara, Sahel, Etiopien, Palæstina er nogle af dem.

Den interimperialistiske krig i Ukraine
Vi bringer her del 5 af CIPOML’s analyse af den internationale situation. I dette afsnit behandles imperialisternes magtkamp, der er kommet til udbrud i Ukraine. Det er en krig som ikke kun Rusland, men også NATO, EU og Danmark i realiteten er deltager i og holder i gang.

 

Vil politikerne faktisk gerne have det bliver værre?
Helt ærligt! Nu må det stoppe, og så må politikerne være helt ærlige: med tal der peger på massive rekrutteringsudfordringer, vil I så i virkeligheden gerne have at det bliver værre?
For det er JERES retorik der underminerer, det er JERES manglende prioriteringer og besparelser der gør, at vi står hvor vi gør.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne