Voldsomme huslejestigninger gør kontanthjælpsloftet endnu mere ubærligt

Høje varmeregninger, sammen med alle de andre vilde prisstigninger på livsfornødenheder sætter fokus på regeringens politik for at fastholde kontanthjælpsmodtagere i fattigdom. Jamen, er loftet ikke fjernet, spørger du måske, det var jo Enhedslistens og SF’s betingelse for at støtte regeringen?

Det er fjernet så langt som til at få et andet navn, ydelserne er nøjagtig de samme. En kæmpe svinestreg og manipulation. Et eksempel på samspillet mellem Socialdemokratiet og dets støttepartier.

Nu hedder Kontanthjælpsloftet for Kontanthjælpstrappen – med de helt samme ydelser og grænser. Når varmeregningen og huslejen stiger er der altså ingen hjælp at hente. Fattigdommen bliver endnu dybere og et stort antal familier er truet af udsmidning fra deres hjem.

– Kontanthjælpsloftet omdannes i aftalen til et indkomstloft, som betyder, at der ikke bliver pillet ved, hvor meget borgerne kan få i ydelse. Grundlæggende er der ikke noget i aftalen, som piller ved forsørgelsestaksterne. Vi har de sidste tre år haft et midlertidigt børnetilskud, som vi nu permanentgører med et tillæg, udtalte beskæftigelsesminister Hummelgaard ved vedtagelsen i sommeren 2022.

Situationen er aktuelt en potentiel socialpolitisk katastrofe, som kalder på akut indgriben, skriver Bettina Post, Socialrådgiver i en klumme i Politiken.

Bettina Post skriver videre:

– Sagen er, at når man hænger fast i den, er økonomien (helt politisk bevidst) så stram, at der kun med nød og næppe og en smule velvilje fra venner, familie, kommunen og diverse fonde er til dagen og vejen. Og situationen er fastlåst, fordi afhængigheden af kontanthjælp typisk skyldes, at helbredet, misbruget eller andre sociale problemer står så gevaldigt i vejen, at det ikke er muligt at opnå endsige passe et arbejde. Der er altså ikke rigtig noget at gøre for at øge kassebeholdningen.

– Oven i det er der lagt et loft over hjælpen, som rammer ca. 37.000 af kontanthjælpsmodtagerne. Det går i al sin visdom ud på, at selv om der kan beregnes et konkret økonomisk behov for støtte til boligudgifterne, som skal sikre, at både husleje, vand-, el- og varmeregningerne kan betales, så kan man samlet set højst få et vist beløb, som ikke har noget med de konkrete udgifter at gøre. Det er en politisk bestemt sats, som er blevet til ved, at nogen har stukket en våd pegefinger i vejret og mærket, hvilken vej vinden blæste. Og det har konsekvenser.

– DET ER MIN umiddelbare vurdering, at de krise- og hjælpepakker, som er blevet vedtaget indtil nu, vil gøre en meget lille forskel her. En sænkelse af elafgiften med 4 øre, en ekstra udbetaling på 2 x 2.500 kr. til pensionisterne samt 600 kr. om måneden til børnefamilierne ligner bogstaveligt talt den velkendte øvelse at tisse i bukserne for at holde varmen. Det luner – men kun i et kort øjeblik.

Væk med kontanthjælpsloftet!

Loftet må ubetinget fjernes – ikke kun af navn. Som vi har fået demonstreret så tydeligt ligger der ingen garanti i ’forståelsespapirer’ og ’røde linjer’, der alt sammen bygger på parlamentariske studehandler, hvis tomme gevinst er en såkaldt ’rød’ regering. Det er i praksis uden indhold og forplumrer kun de faktiske forhold, hvor regeringen har kunne slippe afsted med at bilde os ind, at et kontanthjælpsloft er fjernet, som en sejr for EL og SF – selvom det blot har skiftet navn.

Det er kun den aktive kamp og klare krav der vil kunne rykke. Og dette er ikke en kamp som kontanthjælpsmodtagerne skal stå med alene. Det er en fælles kamp, som vi ser fagtoppen totalt svigter.

Det er sammenhængende spørgsmål for arbejderklassen – og andre grupper – med fælles krav i en bevægelse der bygges op fra neden. Pengene findes i samfundet og kan tages fra profitten og fra militærbudgetterne. Som APK skriver i sin udtalelse En revolutionær vej ud af krisen

– Vi kræver, at milliarderne fra forsvarsforliget og tillægsbevillingerne i stedet bruges til oprustning af den offentlige sundheds-, omsorgs-, og uddannelsessektor. Til børn og ældre, til at sætte de sociale ydelser permanent op og sikre de offentligt ansatte ordentlige og værdige løn- og arbejdsforhold.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater