Aktiv i klassekampen – Gå med i APK

Kamp og modstand er den bedste medicin mod mismod – og den eneste vej til at opnå forbedringer for arbejderklassen, kvinderne, ungdommen. Ingen får mad på bordet eller penge til huslejen blot ved at sætte et kryds på en valgdag.

Af Lisbet Bonde, APK

Arbejderne har altid skulle kæmpe hårdt, og kampene er lykkedes bedst, når der har været et revolutionært parti til at organisere og stå i spidsen for kampen.

Bliver du øredøvende vred over al den uretfærdighed, der findes. Mennesker der tvinges ud af deres hjem, børn der lever i fattigdom, de rige der blot høster større og større superprofitter, jo fattigere alle vi andre bliver. Børn der ikke kan komme hjem fra de syriske fangelejre. Palæstina der ikke får ret til deres eget land.

Hvis dette er dine bekymringer, og du tror på at der skal skabes et helt andet samfundssystem, så hører du hjemme i det kommunistiske parti.

Her kan du kæmpe mere, gøre mere, gøre det sammen med andre.

Hvad laver vi i APK?

Det kommunistiske parti er et handlingens parti. Vi er aktive i de kampe, der udvikler sig. Og først og fremmest er den enkelte aktiv der, hvor han eller hun arbejder og bor.

Under sygeplejerskestrejken tog vi initiativ til at danne strejkestøttekomiteer i flere byer og hospitaler. Alle partikammerater deltog i demonstrationerne og aktionerne som sygeplejerskerne og fx strejkestøttekomiteen lavede.

8.marts var vi med til at gennemføre flotte demonstrationer for kvindernes krav i det brede samarbejde 8. marts-Kvindeoprør.

Ved Folketingets åbning var vi med til at samle mange folkelige bevægelser i en fælles protest og om fælles krav.

Lige nu agiterer vi for, at der skal samles til kamp for og gerne store demonstrationer for kravet om væsentlig højere løn. Kampen for højere løn i tiden med vanvittige prisstigninger er en af klassekampens absolutte hovedkrav.

Et andet hovedkrav er Stop krigen i Ukraine – våbenhvile nu.

I partiets grundorganisationer har vi studier og diskussioner om den politiske situation og om partiets opgaver.

Vi holder konferencer, fyraftensmøder, koncerter, fællesspisning, udflugter sammen med partiets venner og kontakter.

Hvad kræver det at blive medlem af APK

Det kræver tre ting at blive medlem. 1) At man anerkender partiets program ”For et socialistisk Danmark” og partiets vedtægter. Dermed tager man bevidst stilling til, at det er et revolutionært parti og politik. 2) At man er aktiv i partiet og betaler sit kontingent. Og 3) at man bliver anbefalet af to medlemmer.

At man skal være aktiv i partiet, er selvfølgelig ud fra, at APK er et handlingens parti. Man arbejder som kommunist, der hvor man er og i klassekampen. Og man er aktiv i partilivet – deltager i partiets diskussioner, sætter sig ind i politikken og er med til at tage ansvar for at træffe beslutninger og føre dem ud i livet. Det er sådan, det aktive demokrati er, det er sådan det princip, som APK bruger – demokratisk centralisme – fungerer. Det betyder samtidig, at når beslutningen så er truffet, så er det dét, vi gør. Vi er ikke et parti, hvor en del af medlemmerne mener noget, hovedbestyrelsen noget andet og folketingsgruppen noget helt tredje. Og så kan alle vel genkende Enhedslisten. Sådan kan et seriøst revolutionært parti naturligvis ikke fungere.

Det vigtige er, at man er aktiv på det niveau, man kan, og ud fra de muligheder man har. Det er jo forskelligt, alt efter hvem man er, og hvor i livet man er

ML-grupperne og studiekredse

Vil du lære APK og vores politik bedre at kende, og er du i det hele taget interesseret i at få mere viden og diskutere politik og hvad vi skal gøre i klassekampen, så kom med i en af vores ML-grupper eller studiekredse.

I artiklen nedenfor kan du læse mere om, hvad vi laver i ML-grupperne.

Du kan også ringe eller sende en besked til 50 55 99 30

Eller en mail til apk@apk2000.dk

Se APK’s hjemmeside

SOCIALISME I DANMARK – KOM TIL NOVEMBERKONFERENCE
Lørdag den 5. november, Christianshavns Beboerhus

Læs også

APK’s principprogram –  Manifestet for et socialistisk Danmark

Spændende diskussioner i ML-gruppen – og uddeling af løbesedler


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne