Svenske 16-årige varsles om deres rolle i krigsberedskabet

Svenske unge skal lære deres opgaver og pligter at kende i tilfælde af krig eller samfundskrise gennem ny kampagne direkte rettet mod de 16-årige. Krigen rykker tæt på. Der må i stedet rejses en bred mobilisering for at stoppe krigen nu, som unge kan være aktive i.

Af Dorte Grenaa, APK

Danske krigsmodstandere til demonstration i Göteborg mod NATO’s krigsøvelse Aurora

Svenske myndigheder sender nu brev ud til over 120.000 unge, der fylder 16 år i år om, at de kan indkaldes i totalforsvaret i tilfælde af krig. Det sker som led i en kampagne rettet mod ungdommen omkring krise- og krigsberedskabet i Sverige.

Ifølge ”Myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab”, MSB, vil det være opgaver som at fordele mad, vand, informationer.

Alle bosatte i Sverige mellem 16-70 år er omfattet at totalforsvarspligten, hvis regeringen beslutter at indføre ”højeste beredskab”. Det er ikke et tilbud, men straffes med fængsel, hvis man nægter. Ved højeste beredskab gælder 3 typer af pligter: værnepligt, civilpligt og den almene totalforsvarspligt.

Samtidig ønsker MSB, at den nye nationalkonservative regering skal overveje at genindføre civilpligten, der har været hvilende siden 2010. Den betyder, at alle kan krigsplaceres til samfundsvigtigt arbejde, ikke bare redningstjeneste, sygehuse og børnehaver, men i alle virksomheder, der erklæres samfundsvigtig og hvor der vil mangle arbejdskraft.

Men det er ikke bare i Sverige krigsforberedelserne rettes direkte mod de helt unge. Polske skolebørn gøres klar til krig. Her har den polske regering indført et nyt fag på skoleskemaet, hvor 14-16-årige elever i 8. og 9. klasse skal lære at skyde, gå i nærkamp og yde førstehjælp.

Det er en ekstrem farlig udvikling, der er i gang. Endnu en ny generation i Europa skal gøres klar til at blive ofre i krig for imperialismens og profittens interesser. Samtidig med at de herskende klasser pumper penge, våben og soldater fra begge sider i krigen i Ukraine, køres krigspropaganda, hvor aggressiv nationalisme og militarisme gøres til det eneste svar på den naturlige angst for at krigen skærpes og breder sig til nye krige.

Krigsmodstanderne – også i Danmark – står lige nu med et kæmpe ansvar for at gøre alt, hvad vi kan for at opbygge en bred folkelig krigsmodstand med kravet om at Stoppe krigen nu! Det er dens allervigtigste opgave. Når først krigen er der, er det for sent. Vi må ikke lade krigsmodstanden bremse af at Enhedslistens top nu støtter NATO og en krigsregering, den har fredet. Eller af et folketingsvalg hvor ingen af politikkerne taler mod Danmarks deltagelse i den uerklærede krig i Ukraine.

Vi kan ikke overlade en ny ung generation i krigsmagernes klør, der vil lure dem til at tro, at de forsvarer deres land og som skjuler for hvis kapitalinteresser de imperialistiske krige føres. Vi vil hverken være kanonføde eller betale krigens og oprustningens omkostninger med ekstreme prisstigninger, inflation og sociale nedskæringer.

Internationalt vokser krigsmodstanden frem med demonstrationer og strejker for kravet om at stoppe krigen. Krigsmodstand fra befolkningerne, arbejderne og de unge er alternativet til nationalisme og militarisme. Der må skabes en bevægelse mod krigen og dens konsekvenser som en ny generation af unge kan se sig selv i og blive en aktiv kraft.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne