Frankrig: Højere lønningerne! Nej til at undergrave strejkeretten!

Reportage fra strejkekampene for højere løn og protestdemonstrationerne i hele Frankrig blandt private og offentligt ansatte. En bevægelse der vokser og som regering og arbejdsgivere forsøger at slå ned. Også den nationale strejkedag d. 18.10 blev en succes og vej til videre fremgang.

Opfordringen til strejke og demonstration for lønforhøjelser og til at forsvare strejkeretten, som blev lanceret af fagforeningerne CGT, Solidaires, FSU, FO og ungdomsorganisationer, kom som en forlængelse af strejkedagen den 29. september, knap 15 dage senere. Det er allerede en succes at have fået så mange arbejdere tilbage på gaden to gange og frem for alt i strejke.

Opfordringen til strejken den 18.10 blev fulgt i et meget stort antal virksomheder, især i den private sektor. Demonstrationerne afspejlede dette, idet der i mange virksomheder var arbejdsnedlæggelser og demonstrationer, hovedsagelig for lønstigninger. Det resulterede i et meget stort antal blokader, en kampform, der er udvikler sig. Raffinaderiarbejdernes strejke gjorde dem populære: foran hvert raffinaderi, foran depoterne, samles de strejkende, og diskutereR og stemmer om en fornyelse af strejken, og hvor fagforeningsaktivister fra andre virksomheder, fra UL’erne, fra UD’erne kommer for at støtte dem.

Raffinaderiernes strejkende var forsat på blokaderne d. 18.10 og deres kamp i alles bevidsthed. Regeringens beslutning om at tvinge de strejkende tilbage til arbejdet blev klart fordømt som et angreb på deres ret til at forsvare deres interesser ved at gå i strejke, blokere raffinaderier og depoter, et angreb på alle arbejderes strejkeret.

På samme måde blev profitterne fordømt, især “superprofitterne”, som bliver forsvaret med næb og klør af monopolernes ledere, med Total Energies i spidsen og af Macron og hans regering. Fordømmelsen af det kapitalistiske system gik gennem de fleste af plakaterne og parolerne.

Den 18.10. var også en dag med strejker og demonstrationer for personalet på erhvervsgymnasierne, som sammen med eleverne kæmper mod reformen af denne sektor, der uddanner elever fra arbejderklassen og befolkningen og som regeringen ønsker at lægge endnu mere i hænderne på arbejdsgiverne. I mange byer har de meget dynamiske processioner af lærere og elever gået på kryds og tværs af gaderne, og i mange byer har eleverne blokeret indgangen til erhvervsgymnasierne.

Vores kammeraters beretninger viser omfanget og variationen af mobiliseringerne, som alle er præget af kampånd, solidaritet og mange diskussioner.

Denne mobilisering, som fortsætter i form af strejker i et vist antal virksomheder, vil nødvendigvis udvikle sig. Solidariteten med dem, der allerede strejker, og dem, der vil strejke, skal fortsætte.

I Paris demonstrerede lærere og elever fra erhvervsgymnasierne i stort tal og sluttede sig til optoget, der gik fra Place d’Italie. Lærerne gik forrest i demonstrationen.

Demonstrationen lignede demonstrationen den 29.9, hvor kravet om lønforhøjelser var meget tydeligt på bannerne, og hvor mange skilte udtrykte solidaritet med de strejkende på raffinaderierne og fordømte regeringens beslutning. Bemærkelsesværdigt var også de mange skilte, der fordømte det kapitalistiske system, cheferne og aktionærerne, der fråser sig med profitter. Det var mere systemet, der var målet, end Macron, som er “et skridt højere” i protesten.

Ratp-vedligeholdelsesarbejderne kom for at demonstrere fra værkstederne i Choisy til Place d’Italie.

Partiet (PCOF) valgte at demonstrere med flag, skilte og vores avis ”La Forge”. “Rækken” af flag og skilte blev ofte fotograferet. Kammerater fra DIDF (Føderation af demokratiske arbejdere – migrantarbejdere) demonstrerede sammen med os, og også unge fra UJR (Union unge revolutionære), inden vi gik til hoveddemonstrationen, hvor ungdomsorganisationerne var.

Oversat fra La Force – Kommunistisk parti i Frankrigs avis 20.10.2022

Se også

Støtte til arbejdernes strejker for højere lønninger
KPnet 18. oktober 2022

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater