Kommunistisk Politik Digital 19 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 19 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 36-37/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Antikapitalistisk plakat af Viktor Denisov fra 1920

Nyopsætning i demagogiens teater
30. august 2022 døde Mikhail Gorbatjov, Sovjetunionen sidste præsident. I de borgerlige medier fik han endnu engang omtale, mens de bevidstløst gentager anti-kommunisternes største propaganda løgn, nemlig at Sovjetunionen vedblev med at være et socialistisk land efter revisionismens magtovertagelse frem til kontrarevolutionen og opløsningen.
I nedenstående artikel i Dagbladet Arbejderen fra 1987 skriver Klaus Riis, daværende formand for DKP-ml, at det sovjetiske samfunds stagnation og krise i 70erne og 80erne i virkeligheden var udtryk for, at den kapitalistiske genrejsning allerede var fuldført. Sagen er, at det socialistiske systems overvældende fordele kun kan nydes under ægte socialisme, under proletariatets diktatur, under et virkeligt marxistisk-leninistisk partis ledelse. Derfor var alle forhåbninger til Mikhail Gorbatjov på forkant dømt til at mislykkedes. Kun gennem en ny Oktoberrevolution der tilintetgør det herskende revisionistiske borgerskabs magt kunne arbejderklassen genvinde socialismen.
Denne skarpe marxistisk-leninistiske analyse afslører både borgerskabets fortsatte anti-kommunistiske løgne og det revisionistiske blændværk.

STOP IMPERIALISTERNES KRIG!

Militarisering styrer samfundsøkonomien
Militariseringen af samfundsøkonomien er markant og gennemsyrer hele samfundslivet, også på områder, man umiddelbart opfatter som civile. Med krigen i Ukraine er militariseringen blevet bragt et kæmpe spring frem af både NATO, EU og vores egen regering og dens støttepartier. Kravet om krigsparathed sætter dagsordenen for alle politiske beslutninger og prioriteringer.

Klar klassepolitik: 100 mia. i statsgaranti til private elselskaber
Kapitalismen logik fornægter sig ikke i de nye støttepakker til industrien. Gavmildheden vil ingen ende tage når der skal stilles garanti for lån til trængte selskaber på det private el-marked, der er kommet i klemme i krige. Underskuddet sendes til befolkningen, profitterne er naturligvis private. 100 mia. blev der fundet frem, i korridorforhandlinger der til forveksling ligner støttepakkerne til krakkede banker der havde spekuleret for meget under finanskrisen. Helt tydeligt bliver klassepolitikken når samme flertal samtidig vedtog at spise almindelige forbrugere af med en afgiftsnedsættelse på 4 øre pr. kwh, mens el-prisen er vokset med vokset 250 øre.

Kommunisterne og Ukraines uafhængighed
Reel fred er kun mulig med socialisme. Imperier har i århundreder besat og sloges om Ukraines rigdomme. I en enkelt periode – socialismens – sejrede fred og venskab i Rusland og Ukraine. I dag anspores fjendskabet af regeringerne i Rusland, Ukraine, USA og EU for at skjule, at den virkelige fjende er det kapitalistiske system. Kommunister har altid forsvaret princippet om folkenes selvbestemmelse, fordømt alle imperialistiske blokke og krige og gjort det klart at der kun er to veje: socialisme eller fortsat barbari.

Styrk den internationale solidaritet og antiimperialistiske kamp
Selv om modsætningerne mellem de imperialistisker magter og den militære slagmark pt. er centreret omkring Europa, har den en global karakter med store økonomiske, kommercielle, politiske og sociale konsekvenser. Klassekampen skærpes og folk går på gaden i protest mod at bære byrderne fra imperialisternes krise og krig. Kampen har nu nået et nyt og højere niveau mange steder, hvor man kæmper for politiske rettigheder, for sociale forandringer og for at forsvare vandet og miljøet. I Latinamerika spiller de unge, kvinderne og de oprindelige folk en særlig vigtig rolle.

Voksende protester mod stigende energipriser og krigsprofit
I de seneste uger har protester mod stigende energipriser bredt sig i Italien. Ved en stærk kollektiv aktion brændte en gruppe af arbejdsløse deres vand-, gas- og elregningerne på byens torv, og nægtede at betale for krigen.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Nedskæringsbudgetter for daginstitutionerne i halvdelen af landets kommuner
Forældrebevægelsen fik kæmpet forbedringer igennem på normeringerne i daginstitutionerne med loven om minimumsnormeringer. Ikke fuldt dækkende, for der er forskel på normeringer på papiret og hvor stor en del der faktisk går til arbejdet i børnehøjde, om ledere, administration og sygemeldte tæller med osv., men en delvis opfyldelse blev nået og der skulle tilføres ekstra penge til kommunerne til at lukke nogle af hullerne.

Regeringen pisser på energiforbrugere
Krigen i Ukraine har udstillet, at EU’s frie el-energimarked er en økonomisk katastrofe for forbrugerne, mens kapitalen og statens energiselskab profiterer. For at føje spot til skade fremlagde regeringen onsdag sit seneste udspil om at forbrugere kunne udskyde en del af deres energiregning. Til gengæld lægger regeringen pengene ud til at dække krigsspekulanternes ekstra profit. Statsmagten kommer til at stå som garant for at tyveriet fra befolkningen kan fortsætte.

Inflationens snigende tyveri
Økonomer (fra Danske Bank) har beregnet, at på nuværende tidspunkt betaler en gennemsnitsfamilie 3.400 kr. mere om måneden end for et år siden. Dvs. mere end 40.000 kr om året!! Vi er udsat for et gigantisk inflationstyveri og må kræve fuld kompensation for inflationen og prisstigningerne – fuld dyrtidsregulering af lønninger og overførselsindkomster.

Dispensation til farlig sprøjtegift – Landbrug og Fødevarer giver den til sig selv
Det yderst giftige og forbudte sprøjtemiddel Reglone har for 3. år i træk fået ministeriets blåstempel til brug i dansk landbrug. Aktivstoffet diquat mistænkes for at kunne give hjerneskade på mennesker, men Reglone bruges stadig i den konventionelle kartoffelavl i Danmark til at nedvisne kartoffeltoppe, ikke fordi det er nødvendigt, men fordi det er billigst og giver den største profit. Reelt er det landbrugets lobbyorganisation selv, der får lov til at give dispensationen – endnu et klart eksempel på hvordan staten fungerer som et ekspeditionskontor for kapitalinteresser, her landbrugets.

Den sorte løgn om grøn omstilling
Danmark er sort når det kommer til klimaomstilling, der er et land hvor magthaverne står sammen om at sælge den ene store løgn efter den anden om såkaldt grøn CO2 neutral energi. Imens fældes store skovområde så de kan brændes af i de danske kraftværker, med økonomisk støtte fra dine skattepenge. Alt følger lovgivningen dikteret fra EU i den vedvarende energis navn, sandheden er at de sidste 10 års omstilling til biomasse reelt forværret klimaet.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Koldt raseri og varmt efterår!
I Tyskland er der ligesom i Danmark galopperende inflation og enorme prisstigninger – og ligesom her kommer regeringen med helt utilstrækkelige udspil om ‘hjælp’ til de ramte, i et forsøg på at virke socialt ansvarlige og ikke mindst for at afbøde den voksende frustration og vrede. Arbeit Zukunft skriver:
– Åh ja, den herskende klasse er bange for, hvor længe folket vil lade sig blive klemt. De venter allerede nu et varmt efterår! Ved offentlige optrædener er Scholz, Habeck og andre regeringsrepræsentanter allerede blevet mødt med tilråb og buhet ud. Vreden er stor!

Alliancen for arbejde- og frihed i Tyrkiet er ved at blive opbygget
Folkets Demokratiske Parti (HDP), Det Sociale Frihedsparti (TÖP), Arbejderbevægelsens parti (EHP), Socialistisk Samlingsforbund (SMF), Tyrkiets arbejderparti (TİP) og Arbejderpartiet (EMEP) samledes i Istanbul. Efter mødet blev alliancens navn offentliggjort som “Alliancen for arbejde og frihed”. “Med initiativet fra vores organisationer, har vi besluttet at offentliggøre oprettelsen af Alliancen for arbejde og frihed i slutningen af september med et folkeligt massemøde og med de bredeste demokratiske kræfter,” lød erklæringen.

Sanktioner og oprustning skaber dyrtid og inflation
“Kapitalens regeringer forlanger at folk skal betale for krigspolitikken”
Udtalelse fra landsmøde i Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (Norge)

Jagten på den sidste fisk i havet
Overfiskeri og manglende kontrol med de store trawlere fra rige nationer, er den primære grund til fiskebestande forsvinder over hele Jorden. Men EUs kvotesystem der påstår at være garanti for kontrol med udnyttelse af fiskeressourcer ved Europas kyster, har ikke hjulpet. Tværtimod har EU medvirket til at nedgangen i fiskebestande er fortsat. Årsagen er at forskning ikke tager bestik af kapitalistisk rovdrift og derfor har taget fejl i bedømmelse af bestande.
Oktober Radio 17.september 2022

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne