Alliancen for arbejde- og frihed i Tyrkiet er ved at blive opbygget

Forud for parlaments- og præsidentvalget, der afholdes i Tyrkiet i 2023, er diskussionerne mellem HDP, EMEP, TİP, TÖP, EHP og SMF om en alliance mellem partierne nu afsluttet.

Folkets Demokratiske Parti (HDP), Det Sociale Frihedsparti (TÖP), Arbejderbevægelsens parti (EHP), Socialistisk Samlingsforbund (SMF), Tyrkiets arbejderparti (TİP) og Arbejderpartiet (EMEP) samledes i Istanbul. Efter mødet blev alliancens navn offentliggjort som “Alliancen for arbejde og frihed”. “Med initiativet fra vores organisationer, har vi besluttet at offentliggøre oprettelsen af Alliancen for arbejde og frihed i slutningen af september med et folkeligt massemøde og med de bredeste demokratiske kræfter,” lød erklæringen.

I lokalet, hvor mødet blev afholdt, var et banner med emblemerne fra hvert parti og organisation sammen med inskriptionen “Sammen i solidaritet, kamp og håb” hængt op.

På mødet, var evalueringer af den politiske udvikling, alliancens navn og køreplan samt metode og dato for den offentlige bekendtgørelse af den erklæring, der skulle udarbejdes, blev sat på dagsordenen.

FÆLLES ERKLÆRING

Mødets endelige tekst lyder som følger:

Den 25. August i Istanbul, mødtes vi igen for at understrege den enhed, der vil skabe en ændring på grundlag af lighed, frihed, broderskab, fred og demokrati i nutiden og fremtiden for vores land, at styrke den politiske og sociale vilje, der former vores målbevidste standpunkt, vores kamp og vores bevægelse, der inspirerer til solidaritet og håb.”

Som resultat af måneders arbejde.

For at fremme kampen i alle byer, på gader og pladser, marker og fabrikker, skoler og universiteter, i alle områder af Tyrkiet.

Vi er nået frem til at afslutte det alliancearbejde, som vi har udført for at forene arbejdernes, de ansattes, kvindernes, de unges, bøndernes og producenternes krav og kampe.

Vi har besluttet at vi i september vil offentliggøre principperne i kampen for at opnå dette, det politiske program og ramme, køreplanen for perioden før og efter valget og principperne for denne alliance, som vil forene kampen for forandring på grundlag af social retfærdighed, lighed og et stærkt demokrati i lyset af den økonomiske, sociale og politiske krise, som vi oplever, og som bliver dybere og dybere for hver dag.

Vi er vores historiske ansvar bevidst, og vi er fast besluttet på at handle i overensstemmelse hermed.

Vores alliance vil vokse med deltagelse, bidrag og støtte fra alle segmenter, politiske og sociale oppositionskræfter, som modsætter sig AKP-MHP-regeringens folkefjendske politik, som ønsker at slippe af med denne orden og magt, og som ønsker at stille de ansvarlige til ansvar.

Vores alliance vil være et kammeratskab, et venskab bygget på kamp.

Vi vil kæmpe sammen for human arbejds- og levevis, for et stærkt demokrati baseret på folkets suverænitet, for en fredelig og demokratisk løsning på det kurdiske problem, for ligestilling og frihed for kvinder, unge og dårligt stillede grupper, for beskyttelse af naturen og vores kulturværdier.

Vores opfordring går til alle arbejdere, alle sociale bevægelser, institutioner, organisationer og borgere, der kæmper for demokrati, rettigheder, lov, frihed og lighed.

Lad os tage ansvar i fællesskab. Lad os genopbygge det land, som er blevet forvandlet til en udbrændt ruin, på en fri og demokratisk måde med fælles krav og en forståelse for at kæmpe sammen.

Vi ved, at etableringen af en social og politisk orden domineret af folket på grundlag af værdierne arbejde, fred, frihed og demokrati kun er mulig gennem en samlet kraft fra alle undertrykte og udnyttede dele af samfundet.

Vi opfordrer alle til fælles og forenet kamp i overensstemmelse med denne forståelse og opfordring.

Vi vil sammen lykkes i kampen mod enmandsstyret, kapitalens orden og undertrykkelsen.”

Oversat fra EVRENSEL DAILY, Arbejderpartiet EMEP

Arbejderpartiet EMEP er ligesom APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater