Den sorte løgn om grøn omstilling

Danmark er sort når det kommer til klimaomstilling, der er et land hvor magthaverne står sammen om at sælge den ene store løgn efter den anden om såkaldt grøn CO2 neutral energi. Imens fældes store skovområde så de kan brændes af i de danske kraftværker, med økonomisk støtte fra dine skattepenge. Alt følger lovgivningen dikteret fra EU i den vedvarende energis navn, sandheden er at de sidste 10 års omstilling til biomasse reelt forværret klimaet.

Skovhugst i Rumænien – © European Wilderness Society

I 2012 indgik den daværende Socialdemokratiske regering et bredt energiforlig der for alvor accelererer udnyttelsen af bioenergi i Danmark. I aftalen blev træ anset som helt centralt for at energiforsyningen på sigt kunne blive baseret 100 pct. på vedvarende energi. Da biomasse i princippet ses som en vedvarende energikilde, der ligesom fossile brændsler kan lagres.

I virkeligheden er regnestykket at energi fra biomasse kun er CO2 neutralt, og vedvarende, hvis der indenfor et år kun fældes en mængde træ der er i balance med den mængde CO2 som ny og resterende skov optager i samme tidsrum.

Men sådan er praksis naturligvis ikke, store gamle skove fældes, og selv hvis der blev plantet ny skov på de områder, og de træer voksede op og ikke døde under hedebølger og mangel på vand, ville de ikke optage den samme mængde CO2 der er udledt, før træerne har vokset sig store om 100 år. Til den tid er det for sent. Og uanset er fældning af store samlede områder i gamle skove til enorm skade for artsmangfoldigheden.

Endnu en uheldig sideeffekt, der ikke tales meget om, er at afbrænding af træ udleder relativt mere CO2 end olie og kul. Når man ser på det samlede energiregnskab i processen fra levende skov til fældning og tørring og pulverisering og transport af træpiller til kraftværkerne, medregnet et relativt lavere energiindhold.

Satsningen på biomasse ud fra devisen om at det kan fungere som en backup når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, har reelt betydet det modsatte, nemlig at investeringer i vind er forsvundet. I 2020 udgjorde vindmøllestrøm kun 23 procent af den såkaldt vedvarende energi i Danmark, mens biomasse til produktion af el og varme udgjorde hele 60 procent.

Det er den grumme sandhed om Danmarks CO2 neutrale energiforsyning. Siden man begyndte at skifte de fossile kul ud med skov, har Danmark udledt relativt mere CO2 til atmosfæren for samme mængde elektricitet og varme, og reelt gjort klimakrisen være, alt imens at gamle biodiverse skovområder i Østeuropa fældes og omlægges til produktionsland.

Billedet er det samme i resten af EU. Træ nu er den største ”vedvarende” energikilde, langt foran vind og sol. Ikke mindst fordi at EU har vedtaget at afbrændingen af skov er CO2-neutralt og støtte berettiget, på trods af EU’s eget forskningscenter har konkluderet at det CO2 regnskabet er fup og fidus.

Danmark undskylder sig med at det er den overnationale lovgivning fra EU, der bestemmer hvilke energiformer, der tæller som vedvarende, og derved kan få del i skattefinansieret støtte. Det er kun endnu en god grund til at komme ud af EU i en fart. I praksis er det også danske politikere selv der er løbet den vej, fordi at Dansk Industri og landbrug har store interesser i at biomasse bliver den nye energiform. Til gengæld har dansk industri konsekvent bekæmpet den hurtige udbygning af simple billige løsninger som solceller på tagene og batterier til lagring af overskudsstrøm.

De seneste år er jagten på biomasse intensiveret, og den begyndende mangel på lovligt træ, har betydet at store gamle træer i skovene nu også bliver fældet og ulovligt lavet om til træpiller. Det er kun blevet være med krigen om Ukraine og den voksende energikrise.

Kun omstilling til ægte rene vedvarende energikilder kan give energisikkerhed og bæredygtighed. Det kræver et oprør mod profitmagere og sorte løgne!

Læs også:

Klar klassepolitik: 100 mia. i statsgaranti til private elselskaber

Lyt også til podcast fra Oktober Radio:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne