Klar klassepolitik: 100 mia. i statsgaranti til private elselskaber

Kapitalismen logik fornægter sig ikke i de nye støttepakker til industrien. Gavmildheden vil ingen ende tage når der skal stilles garanti for lån til trængte selskaber på det private el-marked, der er kommet i klemme i krige. Underskuddet sendes til befolkningen, profitterne er naturligvis private. 100 mia. blev der fundet frem, i korridorforhandlinger der til forveksling ligner støttepakkerne til krakkede banker der havde spekuleret for meget under finanskrisen. Helt tydeligt bliver klassepolitikken når samme flertal samtidig vedtog at spise almindelige forbrugere af med en afgiftsnedsættelse på 4 øre pr. kwh, mens el-prisen er vokset med vokset 250 øre.

Som en direkte konsekvens af imperialisternes krig over kontrol med Ukraine har Rusland og Nato-EU-blokken mere eller mindre afbrudt al handel, herunder med energi. Det har stærkt begrænset forsyningen med energi til det Europæiske marked og har energipriserne til at vokse til rekordhøjder.

Det har også fået prisen på strøm til at springe i vejret, for elforsyning ses af EU ikke en samfundsopgave, men som en opgave for det private marked. Det blev påstået at det i sig selv skulle give garanti for billigere elpriser. Men det er en stor kæmpe løgn, det private marked har ikke været garanti for billigere priser, og i særdeleshed ikke for stabile priser og forsyningssikkerhed.

Det har været udstillet utallige gange f.eks. når vindmøller er blevet sat i stå når det blæser, fordi der ikke investeres i muligheder for at gemme på strømmen. De manglende investeringer i lagermuligheder er en af grundene til at der ikke er blevet udbygget med mere ren vedvarende vindenergi de sidste 4 år i Danmark.

Til gengæld har EU bestemt at den såkaldte grønne omstilling kun betød ”CO2 neutral”, og derfor har man i praksis droppet vindmøllestrøm og i stedet satset på naturgas og såkaldt biomasse, og højspændingskabler. Statens energiselskab har således brugt masser af penge på nye kabler, og gasrørledninger, og på at ombygge kraftværker fra kul til træ. Klimavenligt er det ikke ud fra nogen som helst saglig videnskabelig betragtning.

Skandalen i skandalen. Det er desuden kommet frem at det såkaldte affaldstræ i virkeligheden, for en stor dels vedkommende, er skov der fælles og pulveriseres. Store dele af de tidligere østlandes gamle skove er blevet fældet for at blive omdannet til træpille der kan proppes i kraftværker.

En af grundene til denne trafik er at EU har givet økonomisk støtte til den såkaldte biomasse, men samtidig har man i hemmelighed ønsket at inddrage flere skovområder til produktionsland. Samlet er afbrænding af træpiller på den måde blevet den mest klimaskadelige energiform der findes, og samtidig det den danske regering og dens støttepartier der baserer en stor del af deres grønne omstilling på.

Også prisen på biomasse er under krisen vokset til nye rekordhøjder, og det går ikke mindst ud over fattige i ældre huse ude landet, der gennem generationer har fået varmen med billigt træ. Det er kapitalistisk logik for begyndere. Mens der gives statstilskud til at bruge biomasse i kraftværkerne, må befolkningen fryse.

Det frie elmarked og markedskræfternes totale fallit blev endnu engang udstillet da et bredt flertal i Folketinget forleden besluttede at give de private elselskaber et statsgaranteret lån på 100 mia. DKK så de kan komme igennem krisen! Til den almindelige private forbruger var der til gengæld kun kolde afvaskninger: el-afgiften blev nedsat 4 øre pr. kwh, hvilket svare til under en tyve om måneden. Det såkaldte beskæftigelsesfradrag til folk med en lønindkomst på over 400.000 blev sat op med 100 DKK om måneden, og studerende fik lov til at tjene lidt mere før de fik trukket i SU.

Klassepolitikken afslører sig tydeligt i krisetider. Befolkningen spises af med almisser mens de samtidig skal betale skat og moms så der er råd til tilskud og billige lån til den ”stakkels” fri markedskapitalisme.

Det må være tydeligt ud over en hver rimelig tvivl at kapitalismen dybest set ikke er i stand til at levere hverken stabile priser eller forsynings sikkerhed eller omstilling til ren vedvarende energi. Fordi at de store monopoler og imperialistiske magter, sidder på kontrollen over råstofferne og de samtidig bestemmer hvad der skal investeres i, og ren vedvarende energi er ikke er en god forretning. Så hellere brænde skovene og planten af.

Det er åbenlyst at heller ikke EU eller regeringen vil sikre forsyningssikkerhed, eller vil sikre billig strøm til forbrugerne. De vil heller ikke sikre omstilling til ren vedvarende energi. Regeringen vil alene sikre at profitterne for deres herre i storkapitalen og energimonopolerne. Alle os andre kommer til at betale for deres grådighed og krige.

Vejen frem er at kræve at adgang strøm og varme igen gøres til en samfundsopgave, på linje rent vand. Vi vil ikke betale for deres krige og monopolernes profitter.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater