Kommunistisk Politik Digital 12-2018 – Nyhedsbrev uge 23-24


Nr. 12 – 2018

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nyhedsbrev Uge 23-24, 2018

Krigen mod Yemen: Verdens største humanitære katastrofe
Den beskidte krig i Yemen har enorme menneskelige konsekvenser, og betegnes nu af FN som verdens værste humanitære katastrofe. Den føres for imperialistiske interesser af Saudi-Arabien m.fl. med USA og allierede som bagmænd. Drab på civilbefolkningen bliver brugt som et systematisk våben.

Revolutionært sommertræf

Rødt og Revolutionært sommertræf med APK!
Torsdag til søndag fra d. 26. til d. 29. juli

APKs sommertræf tilbyder politisk overblik over dagens mest aktuelle spørgsmål i klassekampen. Det giver også en helt unik mulighed for at få en fornemmelse af hvad APK står for og arbejder med. Hvordan fører vi bedst kampen mod kriseangreb og krigsfare – og for socialisme?  Alle politisk interesserede er velkomne.

‘Arbejdsmarkedet’ er arbejdsgivers marked
Løkke-regeringen vil sikre al den arbejdskraft, virksomhederne har brug for under det nuværende opsving. Det er dens hovedformål. Til billigst mulig pris. Og ikke mindst med tvang.

Regeringens energiudspil: Markedskræfter skal bestemme priserne
Regeringen vil drosle ned for solceller og vindmøller med et mål om kun 50 pct. vedvarende energi i 2030, og samtidig har de fremlagt en målsætning om et liberaliseret markedsbaseret energisystem.

Øget fattigdom i Danmark – som følge af en målrettet indsats
Folketinget kan gå på sommerferie med de nyeste tal for fattigdom i Danmark in mente. Tallene må glæde både den nuværende og tidligere regering, for reformerne af dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge har skabt det tilsigtede resultat – en stærkt øget fattigdom i Danmark.


Sprogundervisning i Aarhus: Ny udliciteringsmodel på bordet – uden virksomhedsoverdragelse
En model til udlicitering af sprogundervisningen er lanceret i Aarhus Kommune, inspireret af de seneste udliciteringer på området i København. Hvis kommunen fastholder modellen, vil der ved det nye udbud ikke stilles krav til det vindende firma om at genansætte de ansatte. Ny og billig arbejdskraft kan frit tages ind i stedet. Sproglærerne i Aarhus protesterer.

Privatlivsbeskyttelse som våben i informationskrigen
EU vil lade halvstatslige organer definere hvilke dele af den frie informationsstrøm, der bør neddrosles for at ”beskytte os mod misinformation”.
Af Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU (Norge)

Hvor skal folk bo når 11.000 af ‘ghettoernes’ lejeboliger er væk?
Hvor skal de mange mennesker bo, når ghettoplanen har ført til nedrivning eller har omdannet 60 % af boligerne til ejerboliger? Det er hvad man kan kalde ’et godt spørgsmål’, som mange stiller. Ghettopakkens bagmænd løfter sløret for et svar, og det lyder ikke “i nye almene boliger”, men “ingen steder, meget dyrere eller dårligere” – eller i ejerboliger man ikke har råd til at betale. Markedet skal styre.

Vellykket og vigtig: Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania
Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania var endnu en gang en succes. Det er et vigtigt led i bestræbelserne på at samle og få fælles retning for alle de sammenslutninger på græsrodsplan, der findes i Danmark.

Fra APKs kvartalstidsskrift Enhed og Kamp

En kriminel imperialistisk politik – Af Kommunistisk Platform, Italien
Løkke-regeringen ønsker danske asyllejre placeret uden for EU. Baggrunden er EU’s kriminelle grænse- og flygtningepolitik. Den gennemgås i denne artikel fra APK’s tidsskrift Enhed og Kamp  2,2018.

Global klassekamp

Sammen skal vi vinde, sammen skal vi sejre! Valgmanifest for Folkenes Demokratiske Parti (Tyrkiet)
Det tyrkiske præsident- og parlamentsvalg finder sted 24. juni 2018. Folkenes demokratiske Parti (HDP) samler en demokratisk kæmpende front i Tyrkiet, og i Danmark arbejder en række organisationer for støtte til HDP.

Irans Arbejderparti (Toufan) om USA’s brud med “Atomaftalen” (eng)
Irans Arbejderparti (Toufan) lægger i udtalelsen vægt på, at “Atomaftalen”, der blev indgået i 2015 fra sin start har været et taktisk træk fra USA ifht supermagtens bestræbelser på at indlemme Iran under den vestlige imperialisme.

Synspunkt

Freden bryder ud: USAs nye politik for Den koreanske halvø
En helt ny situation har indfundet sig på Den koreanske halvø, hvor en ny proces for afspænding og mulig genforening ser ud til at være på vej
Af Kommunistisk Politik

Efter OK2018: Kampen for en god offentlig sektor går videre – med det samme
Urafstemningerne om de kommende tre års OK-aftaler for de offentligt ansatte er ved at være gjort op,  og resultatet bliver er ganske stort Ja.
– OK2018 har demonstreret vilje og evne til at kæmpe for en god offentlig sektor. Det bliver der i høj grad brug for også fremover, understreger APKs formand Dorte Grenaa
.

 

Udtalelse fra de europæiske marxistisk-leninistiske partiers konference juni 2018

Europa: International solidaritet mod reaktionen og den imperialistiske krigs- og nedskæringspolitik
Udtalelse fra konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa

_____________________________

Giv den kæmpende bevægelse en stemme – Støt KPnet!
45.000 kr. til KPnet
Økonomisk indsamling fra 15. april til 1. juli

 Økonomisk indsamling: Støt KPnet

Kommunistisk Politik Digital samler hver 14. dag  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et elektronisk nyhedsbrev. Det er gratis.

BESTIL NYHEDSBREV
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital – Nyhedsbrev her

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  18. juni 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater