‘Arbejdsmarkedet’ er arbejdsgivers marked

Løkke-regeringen vil sikre al den arbejdskraft, virksomhederne har brug for under det nuværende opsving. Det er dens hovedformål. Til billigst mulig pris. Og ikke mindst med tvang.


Hvordan almindelige mennesker – herunder arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere – har det, betyder ikke så meget. Derfor har VLAK nu meddelt, at 20.000 på kontanthjælp og i tvangsaktivering nu skal erklæres ‘jobparate’.

– Mangel på arbejdskraft må ikke bllive en stopklods for dansk økonomi, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Han fremlægger 20 ‘initiativer’ til stramninger i forhold til både arbejdende og arbejdsløse. Blandt andet en fordobling af karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller at sige nej til et job!

‘Arbejdsmarkedet’ er arbejdsgivers marked.

Opsving – for de rige

Krisen og afmatningen i dansk økonomi efter 2008 har været langvarig. Det er først nu i 2018, at de store jubelfanfarer over, hvor godt det går, lyder igen. Beskæftigelsen er i top, lønningerne vokser for en del af dem, der er i arbejde, efter et årtis reallønsfald. Og det forstås, at opsvinget er resultatet af en klog politik og en herlig kapitalistisk økonomi.

Perspektiverne er lyse og optimistiske. Ingen udsigt til at opsvinget får en ende. VLAK-regeringen er begyndt at se en mulighed for genvalg og rider højt på opsvinget, selvom det selvfølgelig som altid vil vise sig at være midlertidigt og bare en fase i den ukontrollable kapitalistiske økonomis cyklus.

Det midlertidige opsving betyder, at flere er kommet i arbejde, og at de offentlige udgifter til arbejdsløshed falder, samtidig med at den offentlige økonomi forbedres.

Det er en del af baggrunden for, at der netop indgået et forlig mellem staten og regionerne, der har fjernet det infame ‘produktivitetskrav’, der pålagde sundhedssektoren at finde besparelser for to procent hvert år. Det kommer efter massive folkelige protester – og gælder det ikke for al fremtid, så i al fald for 2019.

Flere fattige: Arbejd for ingenting

Men på trods af et reelt økonomisk opsving bliver der stadig flere fattige danskere. Stadig flere børn vokser op i fattigdom. Og det bedste VLAK-regeringen kan finde på, er at straffe de fattige og sende endnu flere børn ud i armod.

Antallet af personer under fattigdomsgrænsen ligger på omkring 50.000, og næsten 10.000 børn vokser nu op i fattigdom året rundt. Omkring 200.000 personer rammes af fattigdom i løbet af et år.

Der er endnu ikke tal for 2017 og frem til i dag, men i 2016 steg antallet af børn, der lever under fattigdomsgrænsen med mere end 10.000. Ikke mindst i kommuner med en stor andel af fattige børn i forvejen.

Fattigdomsreformerne fra Thorning til Løkke – som 225-timersregel, lavere integrationsydelse og kontanthjælpsloft – kaster stadig flere ud udsigtsløshed. Det er bare et postulat, at disse nyliberale tiltag har haft anden virkning end at gøre livet endnu surere for de i forvejen sværest stillede.

Som bekendt er kontant-‘hjælpen’ ingen hjælp, men en formel for tvangsarbejde til en nederdrægtig lav ‘ydelse’. Den skal gøre folk parate til hvad som helst.

Se også

Øget fattigdom i Danmark – som følge af en målrettet indsats
KPnet 4. juni 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  6. juni 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne