Hvor skal folk bo når 11.000 af ‘ghettoernes’ lejeboliger er væk?

Hvor skal de mange mennesker bo, når ghettoplanen har ført til nedrivning eller har omdannet 60 % af boligerne til ejerboliger? Det er hvad man kan kalde ’et godt spørgsmål’, som mange stiller. Ghettopakkens bagmænd løfter sløret for et svar, og det lyder ikke “i nye almene boliger”, men “ingen steder, meget dyrere eller dårligere” – eller i ejerboliger man ikke har råd til at betale. Markedet skal styre.

Fra demonstration i Mjølnerparken, hvor regeringen lancerede sin ghettoplan i marts

Efter at have fået vedtaget ghettopakken, der kræver nedlæggelse af 60 % af de såkaldte ghettoers lejeboliger, forhandler regeringen i øjeblikket med kommunerne om nybyggeri af almene boliger og finansieringen af samme. I alt vil det være ca 11.000 lejeboliger der vil forsvinde over de næste 12 år.

I dag betaler kommunerne ti procent af prisen for at bygge nye almene boliger via det såkaldte grundkapitalindskud, mens beboerne betaler to procent, og resten finansieres af staten og kreditforeningerne (fagbladet Boligen).

Den del kommunerne skal betale – grundkapitalen – vil regeringen have sat op fra 10 til 14 %, hvilket i følge fagfolk vil have som konsekvens, at det kommunale byggeri af almene boliger vil gå i stå. Det står hermed klart, at regeringen bevidst ønsker at blokere for nye almene boliger. Stigningen vil betyde, at kommunens andel af udgiften forhøjes med 40 % i en tid, hvor kommunerne i forvejen udsultes og skærer ned. I København viser beregninger, at det vil give en merudgift for kommunen på ca 1 milliard over de næste 12 år og vil have som konsekvens, at 3.700 almene familieboliger ikke vil blive bygget.

I stedet for at nedsætte kommunernes andel, som det vil være nødvendigt hvis de mennesker der mister deres lejlighed som følge af ghettoplanen skal genhuses, sætter regeringen en prop i nybyggeriet af lejerboliger der er til at betale på en almindelig løn eller på overførselsindkomst.

Det er den nyliberale, EU-styrede og brutale kapitalistiske politik der sættes ind i et frontalangreb på arbejderklassens boligmuligheder. Et afgørende område når det gælder levevilkårene, da boligudgiften i Danmark tager en stor del af den samlede indtægt, og det gælder især for de laveste indkomster. I København kræver det f.eks i øjeblikket for et par, at begge har en månedsløn på 24.219 kr. for at kunne bo i en 80 kvadratmeter ejerlejlighed, hvor de selv skal kunne stille med 5 % til udbetaling. Kommer der barn og bil til stiger den krævede månedsløn til 31.365 kr. per person.

Boligudgiften bliver en stor byrde og en spændetrøje der fastholder afhængigheden af banken og jobbet. En afhængighed der betyder at en strejke f.eks. kan koste boligen for hele familien.

Læs også

Ghetto aftale med indbygget jagt af folk på “nederste dæk”
KPnet 22. maj 2018

Ghettoplan eksperimentarium: Alle oplysninger om børns og familiers problemer skal samkøres i register
KPnet 8. marts 2018

Regeringens plan: ’Ghettoernes’ børnehaver og vuggestuer skal lukkes
KPnet 7. marts 2018

Regeringens ghettoplan buldozer og privatiserer den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne
KPnet 2. marts 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater