Krigen mod Yemen: Verdens største humanitære katastrofe

Den beskidte krig i Yemen har enorme menneskelige konsekvenser, og betegnes nu af FN som verdens værste humanitære katastrofe. Den føres for imperialistiske interesser af Saudi-Arabien m.fl. med USA og allierede som bagmænd. Drab på civilbefolkningen bliver brugt som et systematisk våben.

Ud af en befolkning på 29 millioner er to tredjedele nu afhængig af nødhjælp, mere end to millioner er internt fordrevet og mere end 10.000 er dræbt. Der er et voldsomt udbrud af kolera og otte millioner står umiddelbart overfor hungersnød. I denne situation blokerer Saudi-Arabien for nødhjælp gennem angreb på havnebyen Hodeida, hvor 90 % af mad og medicin kommer ind i landet.

“Hvis forholdene ikke forbedres vil yderligere 10 millioner mennesker sulte og være i risiko for at dø af sult”, udtalte Mark Lowcock, katastrofehjælpskoordinator i FN i sidste uge.

Et decideret folkedrab med brug af sult og sygdom er krigens metode. Saudi-Arabien har bombet brønde, forretninger og fabrikker, hospitaler og kolerabehandlingscentre. Også forsamlinger som begravelser er mål for bomber.

Bomber sendes præcist mod den lille del af Yemen hvor der kan dyrkes landbrug, målene er at ramme gårde, husdyr, fødevarelagre og markeder og gøre livet umuligt for befolkningen.

Den mere end 3 år lange krig har kunnet fortsætte uhindret med støtte og aktiv medvirken fra bl.a. USA og Storbritannien, Danmarks nære allierede. I dag samles FN’s Sikkerhedsråd til et hastemøde for at diskutere angrebet på havnebyen.

Saudi-Arabiens strategi bag angrebet på havnebyen er at blokere for mad, og medicin, elforsyning og vand til befolkningen.

Krigen kaldes en borgerkrig, men er i realiteten USA og allieredes krig ført gennem stedfortræder for geopolitiske interesser som militærbaser, kontrol over vandvejene, olie mm i det strategisk vigtige område, der er centralt placeret i forbindelseslinjen mellem Mellemøsten, Afrika og Østen.

Ikke mindst mod muligheden for at der skabes et selvstændigt, antiimperialistisk Yemen.

Saudi-Arabien er i krigen i koalition med Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypten, Marokko, Senegal og Sudan, og støttes med massiv våbenhjælp af USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, herunder de forbudte klyngebomber.

Våbenhandlen er ulovlig i følge EU’s egne regler, men den fortsætter og kun Holland og Sverige har trukket sig.
Holland forbyder våben til Saudiarabien og dets krig mod Yemen

Situationen i Yemen og USA’s rolle

Officielt er USA ikke krigsførende, men er i realiteten en af hovedkræfterne. Realiteten er, at USA både træner saudiarabisk militær, bidrager med logistisk støtte, leverer dagligt flybrændsel og ammunition, omfattende våbenleverancer og ‘sidder med’ når bombemål skal udpeges. USA deltager også i direkte kamphandlinger, under dække af ‘angreb på terrorister’ og i ‘selvforsvar’.

Krigen i Yemen føres angiveligt fra Saudi-Arabiens side i en alliance med lokale kæmpere, men disse består hovedsagligt af lejesoldater fra regionen, fra Afrika og af professionelle amerikanske lejesoldater fra firmaer som det berygtede Blackwater.

En væsentlig årsag til udløsning af krigen var imperialisternes frygt for et folkeligt oprør i Yemen, der kunne trække Yemen ud af Vestens dominans. Svaret var trusler om militært angreb og da bevægelsen ikke makkede ret, men sagde nej til at lade Yemen indgå i The Gulf Cooperation Council udløste denne alliance af Golfstater den nuværende krig.

Det skete efter en styrkelse af protestbevægelsen, der i september 2014 tog kontrol over hovedstaden. Præsidenten Hadi trak sig tilbage i 2015 og den afsatte præsident flygtede til Riyadh.

FN’s rolle

Det er FN der forsøger at råbe verden op om den kolossale humanitære katastrofe i Yemen, som krigen har påført landet. Men absurd nok er det også FN der har givet krigen sin velsignelse gennem en resolution i Sikkerhedsrådet.

Krigen blev legitimeret gennem en FN-resolution, vedtaget 3 uger efter krigens start. På forslag fra en af krigens parter, Jordan vedtog sikkerhedsrådet gennem resolution 2216, at give demokratisk mandat til den afsatte præsident. Dette blev gjort til en legal grund til bombardementerne af Yemen og blokade af havnene.

I medierne fremstilles modsætningerne i Yemen som værende mellem religiøse grupper, i en alliance med Iran på den ene side overfor den saudiske alliance. Men dette synes at være en stærkt overvurderet modsætning. Der er et stærkt element af folkelig modstand i Yemen, der kæmper for overlevelse og selvstændighed overfor en udefra påført imperialistisk krig.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater