Sprogundervisning i Aarhus: Ny udliciteringsmodel på bordet – uden virksomhedsoverdragelse

En model til udlicitering af sprogundervisningen er lanceret i Aarhus Kommune, inspireret af de seneste udliciteringer på området i København. Hvis kommunen fastholder modellen, vil der ved det nye udbud ikke stilles krav til det vindende firma om at genansætte de ansatte. Ny og billig arbejdskraft kan frit tages ind i stedet. Sproglærerne i Aarhus protesterer.


I 2004 sendte Århus Kommune sprogundervisning af udlændinge i licitation, og kvaliteten har herefter for hver ny udbudsrunde fået endnu et dyk. Ved den kommende udbudsrunde tager man et nyt skridt

Ved det nye udbud af sprogundervisningen i Aarhus kommune er oplægget til kommunalpolitikerne, at undervisningen fortsat skal sendes i udbud, og at der ikke stilles krav til det vindende firma om at genansætte de nu ansatte lærere. I konkurrencen om at vinde udbuddet vil firmaer givetvis spekulere i at tage ny og billig arbejdskraft ind i stedet.

Lærernes fagforening, Uddannelsesforbundet stiller såvel krav om, at sprogundervisningen ikke udliciteres og om, at der skal ske virksomhedsoverdragelse, såfremt kommunen vælger at sende området i licitation igen.

Det private firma under Dansk Flygtningehjælp ’Lærdansk’ kører i øjeblikket Aarhus Kommunes sprogcenter.

I udliciteringerne lader kommunerne over hele landet prisen tælle som det afgørende element, når den nye udbyder skal vælges. Ved sidste licitation af sprogcentret i Aarhus blev prisen på danskuddannelserne sat ned med 30 procent.

I et åbent brev til politikerne i Aarhus Byråd skriver sproglærerne i Aarhus:

– Siden Aarhus Kommune valgte at konkurrenceudsætte undervisning i dansk som andetsprog, har opgaven været i udbud flere gange, hver gang med et lavere prisniveau og masseafskedigelser blandt personalet til følge. I denne proces har de fastansatte medarbejderes ansættelses- og arbejdsvilkår konstant været i spil.

Dårligere undervisning og løndumping

Lærerne skriver videre:

– Det er derfor med stor bekymring og forundring, vi har erfaret, at virksomhedsoverdragelse ikke planlægges indskrevet i det kommende udbud. Med et snuptag står en hel medarbejdergruppe uden nogen form for økonomisk sikkerhed. Vi bliver efterladt i en situation af stress og afmagt, fordi vores eksistensgrundlag er truet. Samtidig frygter vi, at den høje faglige kompetence, vi som specialuddannede sproglærere har opbygget, forsvinder fra området. At flytte opgaven over til nye medarbejdere vil medføre et væsentligt videnstab med et følgende kvalitetstab, hvilket selvfølgelig også vil have konsekvenser for det produkt, kommunen tilbyder kursister, flygtninge og indvandrere.
Dertil risikerer den manglende virksomhedsoverdragelse at ende med social dumping, da private udbydere kan entrere med billigere arbejdskraft.

Stop privatisering!

Hele udviklingen omkring sprogundervisningen i Aarhus viser meget tydeligt hvad udlicitering går ud på – forringelser over hele linjen fra kvalitet til arbejdsforhold. EU presser på for endnu mere konkurrenceudsættelse, og regeringen har sat et nyt og højere mål for graden af privatiseringen indenfor det offentlige.

Aarhus Byråd har i øjeblikket sagen i udvalg og har gentagne gange udskudt behandlingen. Man skal både tage stilling til et forslag om at tage området tilbage til kommunen og til lærernes krav om at udbuddet skal indeholde krav om virksomhedsoverdragelse. Sandsynligvis vil en afgørelse ikke nås inden sommerferien.

Se også

Læserbrev: Tag sprogcenteret hjem til Aarhus

Flygtninge ‘i arbejde fra dag ét’: Lovforslag vil barbere sprogundervisningen og tilpasse til rene virksomhedsbehov
KPnet 5. maj 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater