Prøv Rødt og Revolutionært sommertræf med APK! Torsdag til søndag fra d. 26. til d. 29. juli

APKs sommertræf tilbyder politisk overblik over dagens mest aktuelle spørgsmål i klassekampen. Det giver også en helt unik mulighed for at få en fornemmelse af hvad APK står for og arbejder med. Hvordan fører vi bedst kampen mod kriseangreb og krigsfare – og for socialisme?  Alle politisk interesserede er velkomne.
 
Dagens virkelighed skriger på handling og organisering. Nyliberal politik tromles igennem over hele linjen, hver dag sin nye plan – der med garanti indeholder nye angreb og overgreb på arbejdere, arbejdsløse, børn, unge, syge og indvandrere. Klima- og miljøpolitik går mod sort, og trods åbenlys katastrofekurs sættes der ikke ind for at skabe ændringer der batter.

Kapitalismen betyder accelerering af alle systemets iboende modsætninger. Konkurrencekampen trykker lønningerne og levevilkårene og rivaliseringen mellem de imperialistiske stormagter er nu akut. USA er i dyb krise som verdens førende supermagt og slår vildt om sig, også mod allierede. Faren for nye krige er overhængende.

Danmark ledes af politikere, der nidkært fører politik for monopolerne gennem medlemskabet af EU og er tæt knyttet til den amerikanske imperialisme og dens krige. NATO-medlemskabet trækker os ind i intense krigsforberedelser.

APK arbejder indenfor alle disse områder af klassekampen og med at sætte en kurs og en politik, der har som mål at organisere og samle en slagkraftig bevægelse og bygge en front mod nedskæringer og krigsoprustning. Samtidigt sætter APK perspektivet for et socialistisk Danmark. Uden organisering – ingen forandring. Sommertræffet vil diskutere og udveksle erfaringer om hvordan. Hvordan samler vi os, om hvilke mål og hvordan bliver bevægelsen slagkraftig.

TEMAER PÅ SOMMERTRÆFFET

Kamp for velfærd og en ordentlig offentlig sektor

Der er i den grad behov for at styrke hele denne kampfront, der er brug for fælles organisering og fælles mål. Vi så under OK18, hvordan hele det offentlige område var mobiliseret til kamp. Perspektiverne om at det var en fælles kamp, også for en offentlig sektor der er direkte truet fra politisk hold rykkede virkelig. Men fagtoppen ønskede kun at gå et vist stykke – ikke fuldt ud at slippe kampviljen løs – og de brød musketéreden og solgte mulighederne. Men der er masser at bygge videre på i bevægelsen. Både på arbejdspladserne og for de reformramte i en fælles kamp for velfærd og en ordentlig offentlig sektor for alle.

Dette vil være en af de centrale debatter på årets sommertræf. Bl.a. vil vi komme til at høre indlæg fra sygeplejerske Jonas Ørting, der var dybt involveret i OK18-bevægelsen.

Et panel vil tage spørgsmålet op om den faglige kamp i fremtiden.

Hvad sker der på verdensplan?

Deciderede trusler om krig, brug af ‘forebyggende angreb’ med atomvåben og udslettelse af nationer er blevet dagligdag fra USA’s præsident og krigsministerium. Hvor står de imperialistiske modsætninger helt aktuel, hvad kan vi forvente og hvordan kan vi føre en kamp der samler mod krigene og krigsfaren?

Klaus Riis, redaktør af KPnet vil lægge op til denne debat.

Kvindekamp i dag

Uligheden mellem kønnene er igen skærpet og en ny kvindebevægelse er ved at vokse frem med arbejderkvinderne som hovedkraft. Det sker med en bred vifte af kvindespørgsmål, der omfatter ligeløn, børnenes vilkår, bolig, pension, uddannelse, arbejde, social sikring, offentlig velfærd, sundhed, retten til at kunne forsørge sig selv, diskrimination, vold mod kvinder, sexisme, kamp mod krig og racisme.

Marie Herget Christensen, aktiv i kvindekampen lægger op til debat, og der vil blive afholdt en særlig kvindeworkshop.

Marx’s analyse af klassekampen og kapitalismen – og revolutionær politik i dag

Situationen kræver handling og organisering af den daglige klassekamp både her og nu og på længere sigt. Karl Marx, som vi i år kan fejre 200-året for analyserede allerede i 1800-tallet produktionsformen kapitalismen og fastslog hvilke modsætningsforhold der lå indbygget i dette samfundssystem. Marx slog fast, at arbejderklassen og kapitalen under kapitalismen har helt modsatte interesser og at klassekampen nødvendigvis må føre til et nyt samfund. Skal der være en fremtid for menneskeheden må den være socialistisk, og modsætningsforholdet må løses gennem en socialistisk revolution.

På træffet vil der være to miniworkshops om Marx’s teori.

Hvordan arbejder APK konkret med marxistisk og leninistisk teori på dagens virkelighed? Hvordan styrkes en bevægelse der kan forene kampen mod krise, krig og reaktion, med et perspektiv for et selvstændigt socialistisk Danmark.
Forkvinde for APK Dorte Grenå holder indlæg om perspektiverne for kampen i dag.

Programmet opdateres løbende – og flere andre emner kommer op.
LÆS MERE OM PROGRAMMET HER
Rødt og Revolutionært Sommertræf 2018 – Se det spændende program
KPnet 9. juni 2018

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Stedet ligger tæt ved Fåborg på Sydfyn i naturskønne omgivelser og det kan nås med offentlige transportmidler. Hør også nærmere om fællestransport.

Pris 995,- kr. for 3 overnatninger og mad.

Mulighed for rabat for studerende og fattigrøve.

Sæt allerede nu X i din kalender

– og tag gerne hele familien med.

Tilmelding og nærmere oplysninger

Oktober Bogbutik København
Vesterfælledvej 1B
1750 København V
Tlf: 50 55 99 30
eller på mail til
info@oktobernet.dk

 

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  9. juni  2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne