Øget fattigdom i Danmark – som følge af en målrettet indsats

Folketinget kan gå på sommerferie med de nyeste tal for fattigdom i Danmark in mente. Tallene må glæde både den nuværende og tidligere regering, for reformerne af dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge har skabt det tilsigtede resultat – en stærkt øget fattigdom i Danmark.

Fra en tidligere demonstration mod fattigdomsreformerne. Foto Randers mod nedskæringer

Økonomien ”buldrer derud af”, men ikke for alle. Indførslen af bl.a. integrationsydelse, 225-timersregel og kontanthjælpsloft kan aflæses konkret i antallet af fattige i Danmark, der er fordoblet siden 2002. I Rådet for Socialt Udsattes årsrapport fremgår det, at 50.000 mennesker i 2018 er fattige, heraf 10.000 børn, og over et år rammes omkring 200.000 mennesker af fattigdom. Tallene afhænger af opgørelsesmetoden, da den officielle fattigdomsgrænse jo er afskaffet. Men ét står fast – fattigdommen er stærkt stigende med en fordobling over 15 år.

Følgerne af den førte politik er en helt konkret fattigdom for stadig flere, og der hersker en usikkerhed for alle på arbejdsmarkedet, hvor det manglende sikkerhedsnet udøver sit daglige tryk på løn- og arbejdsforhold. De fleste er efterhånden klar over, at der i dagens Danmark er en kort vej fra en fyring eller en sygdom til at man kan sidde som familie og skal klare sig for én indtægt eller være enlig forsørger med kontanthjælpsloft og 225-timersregel.

Pengene omfordeles af staten i overensstemmelse med EU’s og NATO’s retningslinjer fra social sikring til skatte- og afgiftslettelser og bonusser til virksomheder og til de rigeste, til krig og oprustning og støtte til våbenindustrien.

Alene i 2017 fik mere end 24.700 personer deres ydelser nedsat som konsekvens af kontanthjælpsloftet, og det har haft konsekvenser også for hjemløshed. I 2017 steg tallet for registrerede hjemløse til 6.635 hjemløse i Danmark – en stigning på 33 procent siden 2009. Hele 15 procent af alle mænd i alderen 30-49 år, som modtager kontanthjælp, oplever at blive hjemløse.

Hetzen følger lovgivningen

Hetzen skal få lovgivningen til at glide ned. Udpegning af ghetto’er og burkaforbud skal øge den almindelige mistænkeliggørelse af de fremmede og de fattige, ligesom arbejdsløse hænges ud som personer uden den rette indstilling til at yde såvel som at nyde. De skal efter regeringens mening tvinges til at søge job over hele landet og ikke ’leve af andres penge’.

Ydelser til syge eller arbejdsløse betragtes ikke længere som en fælles sikring for alle, der måtte blive ramt af omstændigheder der fjerner ens forsørgelsesgrundlag, men som snylten på de produktive – de sande danskere.

På både det private og det offentlige arbejdsmarked øges presset, lønningerne holdes nede og effektivitetskravene får en tak mere med stress og udbrændthed til følge. Deltidsjobs, vikarjobs og midlertidige ansættelser er med til at undergrave arbejdsforholdene.

Kapitalismen og dens administratorer i EU og folketinget øger i hurtigt tempo uligheden og klassemodsætningerne i Danmark.

Kilde bl.a.
Rådet for Socialt Udsatte: Fattigdommen i Danmark fordoblet på 15 år
Information 4.juni 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  4. juni 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater