Regeringens energiudspil: Markedskræfter skal bestemme priserne

Regeringen vil drosle ned for solceller og vindmøller med et mål om kun 50 pct. vedvarende energi i 2030, og samtidig har de fremlagt en målsætning om et liberaliseret markedsbaseret energisystem.


Regeringen har, i deres energiudspil fra foråret, afsat en pulje på 4,2 mia. kr. (for perioden 2020 – 2024), til ”grøn strøm” dvs. udbygning af den vedvarende energi, og skriver at støtten så vidt muligt skal ”forenkles”, ud fra en ide om at den vedvarende energi skal drives af markedet uden garanteret mindstepris.

“Støtten skal gives til de mest effektive teknologier på de bedste placeringer, hvilket opnås ved at udbygningen med vedvarende energi skal drives af markedet. Herved kan vi få den billigste vedvarende energi”, skriver regeringen i sit oplæg.

I udspillet fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet sidestilles brug af bioenergi (der er baseret på afbrænding af træpiller, træflis, brænde, halm, biogas og biobrændstoffer) som en vedvarende energikilde på linje med sol og vind. Samtidig fjerner regeringen støtten til energibesparelser og nedsætter afgifterne på elektricitet.

Der er flere problemer med at betragte bioenergi på lige fod med sol og vind. Bioenergi udgør i dag 61 % af Danmarks samlede forbrug af såkaldt vedvarende energi. Og det nye udspil muliggør, at bioenergi i fremtiden også vil indtage førstepladsen i energiregnskabet, hvis det er det billigste. Men det tager meget længere tid for et træ at vokse op end det tager at brænde det af, og derfor vil den store brug af træpiller ikke hjælpe CO2 regnskabet nu og her. Og brug af bioenergi i stor skala fører til stadig mere industrielt landbrug og industriel skovhugst til produktion af biomasse til energi. Og gammel naturlig skov erstattes af plantage. Pengene risikerer derfor at blive skjult landbrugsstøtte og ryge direkte ned i lommerne på kapitalfonde, der i øjeblikket står for de største investeringer i land- og skovbrug.

Bioenergi har allerede igennem mange år været begunstiget med tilskudsordninger og afgiftslettelser, der blandt andet har betydet, at kraftvarmeværkerne i et helt uhørt omfang har omlagt til biomasse. Dette har blandt andet formodentlig resulteret i, at den danske statskasse i 2015-2016 gik glip af afgifter for 12 mia. kr, der kunne have været anvendt til udvikling af ægte grønne teknologier.

“I stedet bør puljen der skal udbygge vedvarende energi målrettes fremtidens teknologier. Og afgiftsfritagelser bør målrettes teknologier, hvor CO2-besparelserne er kendte og sikre”, skriver miljøorganisationen Noah i en pressemeddelelse.

F.eks. udgjorde vindenergi i 2016 kun 37,5 % af Danmarks elforbrug, bl.a. fordi der ikke er udbygget med batterilagrings teknologi i samme takt som der er opsat teknologi til udnyttelse af sol og vind.

EU og markedsmekanismer

Regeringen skriver i sit oplæg at de ønsker, at “EU’s stigende betydning udnyttes maksimalt til at drive en grøn omstilling på markedsvilkår. Energipolitiske løsninger skal i stigende grad findes i EU samt i regionale samarbejder, og EU skal ind i kernen af den nationale energipolitik. Samtidig skal vi internationalt i stigende grad drage nytte af vores position som grønt foregangsland”.

Energiudspillet handler derfor ikke om billig grøn energi, men om at skabe en forretningsmodel, baseret på en forestilling om at der kan eksporteres vindmøllestrøm til resten af EU-landene. I stedet for at skabe et solidt fundament for dansk selvforsyning i samarbejde med Norden, baseret på lokal energiproduktion, skal fremtidens forsyning komme fra kæmpe havvindmølleparker. Det hele ligner i høj grad en forestilling om et erhvervseventyr, hvor der tænkes at Danmark skal ind i konkurrencen om at levere strøm til Tyskland.

Markedskræfter har indtil videre ikke levet op til de gyldne liberalistiske løfter fra EU og Folketinget om at de ville skabe billigere og grønnere strøm i stikkontakterne, tværtimod. Og derfor kan det også forudsiges at mere privatisering og frit marked og mindre demokrati i forsyningssektoren vil skabe dårligere forsyningssikkerhed, dyrere energi, og at der hurtigt vil danne sig private monopoler der dominerer og med fortsat afhængighed fossile brændsler.

Regeringens udspil:
“Energi – til et grønt Danmark”

NOAH:
Regeringens Energiudspil
Kortsigtede tiltag i grøn indpakning


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater