Tema:

15. februar 2003

Global aktionsdag mod Irak-krig

Klik og forstør
Ved den amerikanske ambassade: Syn mod Østerport Station.

Største demo nogensinde ved den amerikanske ambassade
Fotoreportage 1

March 15. februar
'Forsamlet her i København -
INGEN KRIG I VORES NAVN!'

Fotoreportage 2

KÆMPEDEMONSTRATION I KØBENHAVN
40.000-50.000 gav Bush, Blair og Fogh besked:
Ingen krig mod Irak

Det var den største demonstration i København siden midten af firserne og den størte fredsdemonstration i Danmark nogensinde, da titusinder protesterede mod den planlagte krig mod Irak på den historiske internationale aktionsdag den 15. februar.Ved den amerikanske ambassade måtte politiet hurtigt afspærre kørebanen og folk stod fra Lille Triangel til Østerport Station. Et planlagt stop ved den britiske ambassade måtte opgives, da demonstrationen ikke kunne rummes dér. Christiansborg Slotsplads blev fyldt og folk stod på begge sider af ved kanalerne for at give Bush, Blair og Fogh klar besked:
INGEN KRIG OG INGEN DANSK KRIGSDELTAGELSE.Menneskestrømmen begynder at skylle ind over Christiansborg hvor demonstrationen mødes af tusinder
(Foto: Stop Terrorkrigen)

DRs billede fra vinduerne på Christiansborg -
før demonstrationen endnu er kommet helt frem fra Kgs. Nytorv

Fotoserie Politiken

Grov politiløgn om deltagertallet ved Københavnsdemoen
Af STOP TERRORKRIGEN
Ifølge TV2 har politiet opgivet et deltagerantal på 10.-12.000. Demme løgn er blevet gentaget i mange medier. Ifølge DR rettede politiet det til 25.000, mens 'andre anslår det var betydeligt højere'. Arrangørerne sagde forsigtigt over 30.000+. Der var mellem 40- 50.000.

Også demo'er i Århus (5000+), Aalborg (2000), Randers (300), Hjørring, Viborg, Struer, Silkeborg (5-600), Fredericia, Kolding og Esbjerg

15. februar i Randers

Århus: Rådhuspladsen ikke stor nok

Fogh: "Demonstranter går Saddams ærinde"
[Netavisen 17.02.03] For anden gang på to dage har Anders Fogh angrebet antikrigs-demonstranterne. Nu anklager han danskere, der er modstandere af krig for 'at gå Saddams ærinde'.

Det startede i Melbourne

Millioner på gaden mod krig verden over

"Op mod 30 millioner mennesker demonstrerede verden over, indbefattet omkring 6 millioner i Europa, ifølge tal fra organisatorer og politi, selvom de fleste måtte indrømme, at der var for mange mennesker på for mange steder til at det kunne tælles"
The Guardian UK

Foreløbige tal verden over

Liste med links til mere end 70 lande 603 byer


Melbourne 200.000, Rom 1,5 million, Berlin 500.000+, London 1,5 million, Oslo 60.000, Gøteborg 25.000, STOCKHOLM 100.000
(Aftonbladet), Reykjavik 4000, Helsinki 20.0000, Bruxelles 80.000, Paris (politivurdering) 300.000- 800.000, Barcelona 1 million, Madrid 1 million, Athen 200.000, Amsterdam 80.000, Bern 35-40.000, Lissabon 80.000, Dublin 100.000, Budapest 20.000, New York 500.000+
Demonstrationer i mere end 700 byer og over 70 lande

Fotos verden rundt
Billeder 1
Billeder 2
Billeder 3

Verdenskoalitionen mod krig
Fælles pressemeddelelse for demonstrationerne mod Irak-krig verden over den 15. februar 2003

Hvis krigen kommer, opfordres alle til at samles på Rådhuspladsen næste gang klokken bliver 20 efter at bombningerne er startet.
Den følgende lørdag opfordres til store demonstrationer i byerne.

Bush og Powell vil have krig - Verden siger Nej!
Af INITIATIVET INGEN KRIG MOD IRAK

Appel:
Arbejdspladsernes betydning for krigsmodstanden
- Den virkelige ”fredspligt"

Af Fagligt Netværk

Se hjemmesiden http: www.labournet.dk
Faglig modstand mod krig

Hans Blix' rapport til Sikkerhedsrådet
Fuldstændig tekst. The Age. Engelsk

George Galloway MP, UK: "Våbeninspektørerne har nedlagt Bush's ræv. De er kommet med en rapport, som enhver normal person vil konkludere er et grundlag for at fortsætte deres opgave snarere end at kaste verden ud i en unødvendig og potentielt katastrofal krig." U.tv

STOP KRIGSFORBRYDERNE!
Verden er i disse dage vidne til en kalkuleret krigsforbrydelse af historisk gigantformat, som er ved at blive sat i værk. Og verden er også vidne til den amerikanske supermagts raseri, fordi der er vokset en antikrigsbevægelse frem af et format, der ikke tidligere er set før en krig er startet.
Leder. Kommunistisk Politik 4, 2003

VÅGN OP DANMARK
Af Annisette og Thomas Koppel
Ekstra Bladet Frontalt

PROTEST MOD DEMONSTRATIONSFORBUDET I NEW YORK DEN 15. FEBRUAR
Solidaritet med "det andet Amerika"
AALBORG FREDSAKTION Stop Terrorkrigen.

Et FN mandat gør ikke en krig mod Irak mere rigtig
Regeringer, journalister og kommentatorer, ja selv FN-sympatisører udtrykker for tiden den opfattelse at en krig mod Irak er eller vil være acceptabel, hvis USA og andre "går tilbage" til Sikkerhedsrådet og får et "FN-mandat" før man går til angreb på Irak.
Af Jørgen Johansen og Jan Øberg, TFF. Stop Terrorkrigen.

Kampen om FN og NATO
Det er et verdensdrama, der udspilles i disse uger. Kampen om der skal være krig mod Irak eller ej. Kampen i NATO. Og kampen om FN, verdensorganisationen, der skulle 'sikre freden'.
Kampen udspilles på gaderne - men også i konferencelokaler og medier. Og der er store ting på spil.
Kommentar Kommunistisk Politik 4, 2003

Osama bin and
Stop Terrorkrigen

LO på banen med NEJ til krig
Hidtil har fagbevægelsen udelukkende været præget af den hjemlige andedam: Væk med Venstre - ind med Socialdemokratiet. Fagbevægelsens holdning til krigen har været en larmende tavshed.
Bedre sent end aldrig: LO er imod. Det er godt!
Faglig kommentar. Kommunistisk Politik 4, 2003

Powells Irak-billeder beviser ... ingenting
Pressemeddelelse
"Som De ser, ser De absolut ingenting!" - Den illustrerede krigserklæring
Af Rasmus Ole Rasmussen Nordatlantiske Regionalstudier, Roskilde Universitetscenter
Der er intet tilbage af Colin Powells kuvøsebaby: hans fiktive beretning til FNs sikkerhedsråd. Her gennemgås billeddokumentationen af en dansk forsker, specialist i satellitfotos.
Stop Terrorkrigen

Lad os ryste det socialdemokratiske arvegods af os
Kan vi gøre noget fra eller til? Og har det i det hele taget nogen betydning for dig og mig? Når nu vi alligevel SKAL have den krig, ku' vi så ikke få den overstået hurtigst muligt? Det er nogen af de opgivende bemærkninger, man også støder på for tiden.
Strøtanker, Kommunistisk Politik 4, 2002

LO udtrykker modstand mod USAs krig
Den voldsomt voksende og massive folkelige modstand mod USAs krig mod Irak banede sig vej til LO-kongressen. Helt uden for dens dagsorden blev USAs krig mod Irak et emne, da SIDs forbundsformand fik øje på, at der sejles og flyves materiel til Golfen som forberedelse til den amerikanske aggressionskrig, som Fogh-regeringen har sluttet op om.

Hysterisk skråleri om islamister
[Netavisen 10.02.03] Det såkaldte Irans Arbejder-kommunistiske Parti (Workers-communist Party of Iran, WPI) forsøger her i Danmark - og på verdensplan, idet partiet har afdelinger i andre lande - at skabe splittelse og forvirring i forhold til det brede landsdækkende antikrigsinitiativ "Ingen krig mod Irak" gennem et hysterisk skråleri om 'islamisterne'.
Af Michael Jensen

Mediefokus
[Netavisen 09.02.03] Peter Kofod er den første dansker, som er med i Human Shield-aktionen af frivillige menneskeskjold der tager til Irak for at søge at værne mod den kommende krig. På vej til Bagdad i fredsbusserne har han sendt dette brev om mediernes behandling af krigsforberedelserne.
Af Peter Kofod, Human Shield

Åbent Brev til TV-Avisen
Hvad der skete i Halabja i 1988 er givetvis en forbrydelse mod menneskeheden og som sådan værdig at mindes og minde hinanden om. Det er imidlertid ikke ligegyldigt hvordan begivenheden præsenteres og hvem der gøres ansvarlig for den, ex- eller implicit.
Af Jan Øberg direktør TFF

Mobilisér den folkelige protest
Antikrigsbevægelsens svar på Bush og Powells FN-optræden

Int. ANSWER
07.02.03 (eng)

Den engelske regering fabrikerede dossier, som Powell anvendte i FN
Den engelske regering er grebet på fersk gerning i at fabrikere et dossier, som Colin Powell refererede til i sin krigstale til FNs Sikkerhedsråd. Downing Street havde anvendt en gammel rapport om irakisk efterretningstjeneste udarbejdet af en studerende på basis af dokumenter erobret under Golfkrigen i 1991. Det afslørede det engelske Channel4 News i går.

Den fabrikerede og den virkelige Irakkrise
Idag har de Forenede Stater ikke blot fabrikeret én krise, men to: Den første er Saddam Hussein´s angivelige vægring ved at afruste; den anden er Nord Koreas forsøg på at erhverve sig kernevåben.
Af prof. Edward Herman. Overs. Stop Terrorkrigen.

Powell hejser krigsflaget
Selvom Powell talte sandt på samtlige punkter i sin lange krigstale i FNs sikkerhedsråd den 5. februar, er det ikke nogen legitim begrundelse for at indlede en krig mod Irak. Og han talte ikke sandt.
Af Klaus Riis

Powell´s tvivlsomme krigssag
Den amerikanske udenrigsminister Colin Powell´s præsentation for FN´s Sikkerhedsråd d. 5. februar vil næppe flytte nogen, der ikke allerede er på hans side. Han ignorerede den afgørende kendsgerning, at Hans Bliz flere gange i de seneste dage har afvist centrale dele af Powells påstande
Af Phyllis Bennis Foreign Policy In Focus. Overs. Stop Terrorkrigen

USA planlægger blietzkrig i Irak af styrke uden fortilfælde
Selv uden anvendelse af atomvåben planlægges et militært angreb af et omfang, der vil gøre Bagdad til en nyt Hiroshima. Intet sted vil være sikkert. Antallet af civile dræbte vil være ufatteligt.
Af Henry Michaels. Stop Terrorkrigen.

Optrapning til krig
Der dannes dagligt nye fredsgrupper over hele landet, og uddelerne af anti-krigsmateriale på gaderne bliver modtaget med åbne arme. På europæisk plan er der i skrivende stund planlagt demonstrationer den 15. februar i 23 forskellige lande, og i Porto Alegre har man udråbt den 8. marts til alle verdens kvinders dag imod krig. Hvad er kommunisternes opgave?
Strøtanker. Kommunistisk Politik 3, 2003

Stod Irak bag rumfærgekatastrofen?
astronauter mistede livet, da rumfærgen Colombia under landingen opløstes over Texas - deriblandt den første israelske astronaut, som var lovet en heltemodtagelse. NASA kan ikke give nogen forklaring på hvad der gik galt.

Fogh: Total og uforbeholden støtte til USAs kriminelle krig mod Irak
Den danske regering underkaster sig uden forbehold den amerikanske krigspolitik. Når USA kræver krig mod Irak, siger den ja og amen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har sammen med 7 andre europæiske regeringsledere underskrevet en fuldmagt til USA til den kommende krig mod Irak, offentliggjort som annonce i den engelske avis The Times. Danmark skal i krig - mod det store flertals vilje.

Én ting er sikker: Bush vil krig - NU
George W. Bush's 'Tale til nationen' er blevet modtaget, som om den ikke var en krigserklæring. Det var den. Én ting er sikker: Bush vil krig - NU.
Leder Kommunistisk Politik 3, 2003

Andre temaer om USAs krig:

Tema: Stop Bush's kriminelle krig mod Irak!
Tema: Fogh vil i krig - danskerne vil ikke

Tema:
Ingen krig mod Irak -
(Not in Our Name)
Tema: Bush-doktrinen - Manifest for et nyt verdensdiktatur
National Security Strategy & Project for the New American Century

Følg med hver dag: Krigsmodstand på nettet
ww.stopterrorkrigen.dk